Νομοθεσία

Επιδόματα Παραπληγίας - Τετραπληγίας

8:35 μ.μ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΠ 0 Comments

Δικαιούχοι:
Συνταξιούχοι και μέλη οικογένειας που πάσχουν από παραπληγία-τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Προϋποθέσεις ασφάλισης: Καμία

Ασφαλισμένοι που πάσχουν από παραπληγία - τετραπληγία διπληγία, τριπληγία, παραπέραση, τετραπέραση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Προϋποθέσεις ασφάλισης:
Α) τουλάχιστον 350 ημέρες ασφάλισης μέσα στα τέσσερα τελευταία χρόνια τα αμέσως προηγούμενα εκείνου κατά το οποίο έγιναν ανάπηροι, από τις οποίες 50 ημέρες το προηγούμενο έτος ή 15μήνο, ή
Β) 1000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε.

Μέλη οικογένειας ασφαλισμένου που πάσχουν από παραπληγία-τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Προϋποθέσεις ασφάλισης: Να έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος :
Α) τουλάχιστον 350 ημέρες ασφάλισης μέσα στα τέσσερα χρόνια που προηγούνται του έτους υποβολής της σχετικής αίτησης, από τις οποίες 50 ημέρες το προηγούμενο έτος ή 15μήνο, ή
Β) 1000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε.

Παροχή: Εξωιδρυματικό επίδομα, που αντιστοιχεί σε 20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.

Διαδικασία:
Υποβολή αίτησης
Εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ

Δικαιολογητικά:
Αίτηση (έντυπη)
Ασφαλιστικά βιβλιάρια (ασφαλισμένου)
Απόφαση συνταξιοδότησης (συνταξιούχου)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο δικαιούχος δεν νοσηλεύεται σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής.
Ιατρική βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή γιατρού για την πάθηση.

Προσοχή: Το επίδομα αναστέλλεται εφόσον ο δικαιούχος νοσηλεύεται σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής.

Αλληλέγγυοι, όλα για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας. Δεν φέρνουμε καμία ευθύνη για τις ιατρικές δημοσιεύσεις, είναι απλά ενημερωτικές. Πάνω απ όλα συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
0 σχόλια: