Η ιστοσελίδα μας, αξιοποιώντας την τεχνολογία σύνθεσης φωνής από κείμενο (text to speech) διαθέτει υπηρεσία ρομποτικής φωνητικής υποστήριξης, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα σε άτομα με προβλήματα όρασης, δυσλεξίας και περιορισμένων δεξιοτήτων ανάγνωσης της Ελληνικής γλώσσας.

Αναγνωρίζει και διαβάζει το κείμενο που επιλέγεται κάθε φορά.
■ Διπλό κλικ για να ακούσετε μια λέξη.
■ Τριπλό κλικ για να ακούσετε μια παράγραφο.
■ ή μαρκάρετε τη παράγραφο που θέλετε να ακούσετε.