(άρθρο 42 παρ.1 Ν. 1140/81, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 16 Ν. 2042/92, Εγκ. 67/92, παρ. 2 άρθρου 5 Ν.3232/2004, Εγκ. 53/2004, άρθρο 61 Ν. 3518/200.6, Εγκ. 1/2007) σκλήρυνση κατά πλάκας που   ε π ι φ έ ρ ε ι  παραπληγία ή τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω            [epifero] -εται Ρ πρτ. και αόρ. επέφερα, απαρέμφ. επιφέρει (παθ. μόνο στο ενεστ. θ.) : προξενώ, προκαλώ , τροποποιήσεις / αλλαγές