| ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ |

Η αποκάλυψη της διάγνωσης στους πάσχοντες από Πολλαπλή Σκλήρυνση


Απόψεις πασχόντων ασθενών και θεραπόντων ιατρών.

Οι χρόνιες και ανίατες ασθένειες όπως η Σκλήρυνση κατά πλάκας, δημιουργούν βιοηθικό δίλλημα στα μάτια του κλινικού γιατρού, όταν έρχεται αντιμέτωπος με τη διάγνωση και την ανάγκη του ασθενούς για ενημέρωση.

Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα μας στροφή στα δυτικά πρότυπα και πλέον ο ασθενής ενημερώνεται για την πάθηση του, όσο και αν αυτή θεωρείται ανίατη. Επιπλέον η εισαγωγή, στο χώρο της θεραπευτικής της ΣΚΠ, των ανοσοτροποιητικών επιβάλλει την πρώιμη και πλήρη ενημέρωση του ασθενούς.

Σύμφωνα με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας «ο ιατρός έχει καθήκον αληθείας προς τον ασθενή». Οι αρχές της σύγχρονης βιοηθικής: η αρχή του «ωφελέειν», η αρχή της αυτονομίας του ασθενούς και η αρχή της δικαιοσύνης συνηγορούν με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης.

Ο ασθενής όταν έρχεται αντιμέτωπος με την οδυνηρή αλήθεια αντιδρά αρχικά με άρνηση, αλλά αυτό αποτελεί μέρος της διαδικασίας προσαρμογής του στην νέα πραγματικότητα. Επομένως ο γιατρός οφείλει να αναγνωρίζει και να συμφιλιώνεται με τα μεταβατικά αυτά στάδια, ώστε να προσαρμόζει ανάλογα τον τρόπο με τον οποίο αποκαλύπτει τη διάγνωση. Στην παρούσα μελέτη καταγράψαμε τις απόψεις και επιθυμίες των ασθενών και των θεραπόντων νευρολόγων, ώστε να προσεγγίσουμε ποια κατεύθυνση είναι καλύτερη για τον σύγχρονο νευρολόγο.

Αρχικά στείλαμε ερωτηματολόγια στα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας της ΣΚΠ (1200) και κατόπιν στα μέλη της Ελληνικής Νευρολογικής εταιρείας (580), αναζητώντας την άποψη των ασθενών και των νευρολόγων αντίστοιχα, για την ανάγκη πλήρους ενημέρωσης των ασθενών, τα θέματα εμπιστοσύνης προς τον γιατρό, που προκύπτουν από την έλλειψη ενημέρωσης, την συμμετοχή των συγγενών και άλλες παρατηρήσεις.

Το 55% (657) των ασθενών και το 37,41% (217) των νευρολόγων, απάντησαν αντίστοιχα. 91% των ασθενών και 94,9% των γιατρών υποστηρίζουν την άμεση ενημέρωση του ασθενούς σε περίπτωση βέβαιης διάγνωσης.

Από τους ασθενείς μόνο το 44% είχε την εμπειρία της έγκαιρης ανακοίνωσης της διάγνωσης, το 29% πληροφορήθηκαν τη διάγνωση σε διάστημα 1-3 ετών, ενώ το 27% πολύ αργότερα. Το 73,6% των νευρολόγων απαντούν ότι ενημερώνουν άμεσα τον ασθενή, αλλά μόνο το 41,7% χρησιμοποιούν τον όρο Σκλήρυνση κατά πλάκας. Σύμφωνα με τους νευρολόγους η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης της διάγνωσης, εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία του ασθενούς, κυρίως (62,5%). Οι περισσότεροι νευρολόγοι (78,7%) ανακοινώνουν τη διάγνωση στους συγγενείς, αλλά με την παρουσία του ασθενούς.

Η απόκρυψη της διάγνωσης από τον γιατρό οδηγεί σε απώλεια της εμπιστοσύνης του ασθενούς προς αυτόν (76,8%), σύμφωνα με τις απαντήσεις των πασχόντων. Αντίθετα το 59,5% των νευρολόγων πιστεύουν ότι σε αυτή την περίπτωση οι ασθενείς δεν χάνουν την εμπιστοσύνη τους.

Οι μέχρι σήμερα μελέτες υποστηρίζουν παρόμοια αποτελέσματα, αν και αφορούν πολύ μικρότερα δείγματα και έχουν γίνει σε λίγες ευρωπαϊκές χώρες. Με βάση τα προαναφερόμενα οι νευρολόγοι οφείλουν να γίνουν περισσότερο σκεπτικοί στην πρακτική τους όταν παραπλανούν, κατά την γνωστοποίηση της διάγνωσης, τον ασθενή με διάφορους τρόπους και να καθιερώσουν καθολικά αποδεκτές φόρμες, που θα προσαρμόζουν στον εκάστοτε ασθενή. Αυτό απαιτεί και ανάλογη εκπαίδευση των γιατρών κατά τα φοιτητικά και μεταπτυχιακά τους χρόνια.

Κατάθλιψη και μετατραυματική διαταραχή άγχους στη Πολλαπλή Σκλήρυνση


Η διάγνωση μιας χρόνιας ασθένειας αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα άγχους τόσο για το ίδιο το άτομο που πάσχει όσο και την οικογένειά του. Τα άτομα με ΣκΠ ή Πολλαπλή Σκλήρυνση καλούνται να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν σοβαρές και απρόβλεπτες καταστάσεις σε ό,τι αφορά την υγεία τους, ποικίλες αλλαγές στην οικογένειά, στο κοινωνικό τους ρόλο ( πχ. διαφορετικοί ρόλοι, αλλοίωση σχέσεων, διαζύγιο, απώλεια εργασίας, κοινωνική απόσυρση και απομόνωση) καθώς και στον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με τους άλλους (αύξηση εξάρτησης από τους άλλους).

Έτσι, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων με ΣκΠ βιώνει αρνητικά συναισθήματα όπως ο φόβος / άγχος, η θλίψη, η ενοχή, η ντροπή και ο θυμός.

Ένας μεγάλος αριθμός επιστημονικών ερευνών υποστηρίζει ότι τα άτομα με ΣκΠ ή Πολλαπλή Σκλήρυνση βρίσκονται σε αυξημένο ρίσκο να παρουσιάσουν συμπτώματα Κατάθλιψης (Depression), και Διαταραχής Μετατραυματικού Άγχους (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD).

Η υψηλή συχνότητα ανάπτυξης Κατάθλιψης σε άτομα με ΣκΠ ή Πολλαπλή Σκλήρυνση, υποδηλώνει τη μεγάλη επίδραση της νόσου στη λειτουργία του συναισθήματος, και της ποιότητας ζωής των ατόμων που πάσχουν από ΣκΠ. Η διαχείριση του συναισθήματος έχει καθιερωθεί ως ένα ουσιαστικό κομμάτι της γενικότερης ψυχολογικής προσαρμογής, και αφορά στον τρόπο με τον οποίο το άτομο ανταποκρίνεται στα συναισθήματά του και στο τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζεται.

Ποιος είναι ο ρόλος της ρύθμισης του συναισθήματος;

Έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα με ΣκΠ, τα οποία χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό δυσλειτουργικές στρατηγικές για να ρυθμίσουν το συναίσθημά τους (π.χ. ξεσπούν τα συναισθήματά τους στους άλλους, κινδυνολογούν, κατηγορούν τον εαυτό τους ή/και τους άλλους) τείνουν να βιώνουν περισσότερα συμπτώματα Κατάθλιψης, και Μετατραυματικής Διαταραχής Άγχους.

Αντίθετα, οι ασθενείς που χρησιμοποιούν περισσότερο λειτουργικές στρατηγικές διαχείρισης του συναισθήματος (π.χ. αναζητούν την σωματική επαφή με φίλους ή οικογένεια, επιλέγουν να ασχοληθούν με μια ευχάριστη δραστηριότητα, αναζητούν βοήθεια) είναι λιγότερο ευάλωτα στο να αναπτύξουν συμπτώματα Κατάθλιψης και Μετατραυματικής Διαταραχής Άγχους.

Η εμπειρία συναισθημάτων άγχους/φόβου, λύπης σε συνδυασμό με τη χρήση δυσλειτουργικών στρατηγικών διαχείρισης συναισθήματος αποτελούν σημαντικούς προβλεπτικούς παράγοντες στην εμφάνιση και ανάπτυξη συμπτωμάτων Κατάθλιψης, και Μετατραυματικής Διαταραχής Άγχους.

Πώς μπορεί ο/η ασθενής με ΣκΠ να ελέγξει το αρνητικό συναίσθημά του;

  • Εξωτερίκευση του συναισθήματος του-Προτρέπουμε το άτομο να συζητήσει για το πώς νιώθει με κάποιον άλλον.
  • Να ζητήσει από φίλους ή οικογένεια να του κάνουν μια αγκαλιά, να του κρατήσουν το χέρι.
  • Να δώσει χρόνο στον εαυτό του για να επανεξετάσει τις σκέψεις και πεποιθήσεις του.
  • Να ζητήσει την συμβουλή ή βοήθεια από κάποιον που εμπιστεύεται.
  • Να εστιάσει σε μια ευχάριστη για εκείνον-η δραστηριότητα.
  • Να σχεδιάσει τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα την επόμενη φορά.
  • Να βγει έξω και κάνει κάτι ευχάριστο (πχ. συνάντηση με φίλους, περίπατο).


Γράφει η Παπαχίου Ασπασία, Ψυχολόγος


Συντάξεις Φεβρουαρίου 2021 - Πότε πληρώνονται


Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2021 – Οι επίσημες τελικές ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Oι ημερομηνίες καταβολής

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2021:

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)
Δευτέρα 25 Ιανουαρίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

Ο OAEE θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021
Ο OΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021
Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021
Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021
Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021
Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021
Επικουρικές Συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ

Πώς να ζήσετε με τη μοναξιά όταν ζείτε με Πολλαπλή Σκλήρυνση


Διάβασα ένα άρθρο σχετικά με τη μοναξιά στο τεύχος Δεκεμβρίου 2019 / Ιανουαρίου 2020 του AARP με τίτλο « Υπάρχει ιατρική θεραπεία για τη μοναξιά; » Από τον Lynn Darling.

Πώς η μοναξιά επηρεάζει τα κύτταρα στο σώμα

Σύμφωνα με τον ερευνητή γονιδιωματικής Steve Cole, και βάσει της μικρής μελέτης του σχετικά με τους μοναχικούς ανθρώπους, η μοναξιά μπορεί να προκαλέσει τα λευκά αιμοσφαίρια να είναι «σε κατάσταση υψηλής εγρήγορσης» - σαν μια βακτηριακή λοίμωξη.

«Ήταν σαν τα άτομα να υποστούν θανάσιμη επίθεση από μια ασθένεια - την ασθένεια της μοναξιάς».

Η έρευνα ανάγκασε τους ανθρώπους να μοιραστούν την ιστορία τους

Όταν κυκλοφόρησαν νέα σχετικά με τις μεταγενέστερες μελέτες του Cole σχετικά με τη μοναξιά, οι άνθρωποι του είπαν πόσο ευγνώμονες ήταν για τη δουλειά του, στη συνέχεια αισθάνθηκαν υποχρεωμένοι να πουν τις ιστορίες τους για την ασθένεια και πώς τους καταβρόχθισε.

Πώς η μοναξιά επηρεάζει την υγεία μας

Άλλες μελέτες από επιστήμονες άρχισαν να εμφανίζονται, και τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα - η μοναξιά μπορεί να συντομεύσει την ζωή με την επίθεση στο σώμα μας, να γίνει συντελεστής στην καρδιακή νόσο, δημιουργώντας μια ευπάθεια για το Αλτσχάιμερ, προκαλώντας υψηλή αρτηριακή πίεση, αυξανόμενα ποσοστά αυτοκτονίας, ακόμη και προκαλώντας το κοινό κρυολόγημα.

Κάποιοι κατέληξαν ακόμη στο συμπέρασμα ότι η μοναξιά ισοδυναμεί με το κάπνισμα δεκαπέντε τσιγάρων την ημέρα.

Η μοναξιά είναι μια ασθένεια

Μην κάνεις λάθος. Η μοναξιά ΕΙΝΑΙ μια ασθένεια, και είναι γνωστή στην κοινότητα της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Όταν ο αγώνας μας, μας αφήνει στο σπίτι, είμαστε λιγότερο ικανοί να συμβαδίζουμε με τον κόσμο και μπορούμε να αρχίσουμε να αισθανόμαστε απομονωμένοι. Τυχόν αρνητικά και απελπισμένα συναισθήματα μπορούν να οδηγήσουν σε μοναξιά.

Η μοναξιά μπορεί να είναι πιο επιζήμια από άλλες ασθένειες

Σύμφωνα με το άρθρο «Η θεραπεία για τη μοναξιά» στην Ψυχολογία σήμερα, «Η επίμονη μοναξιά δεν είναι μόνο συναισθηματικά οδυνηρή, αλλά μπορεί να είναι πιο επιζήμια για τη σωματική και ψυχική μας υγεία από πολλές ψυχιατρικές ασθένειες. Οι μοναχικοί άνθρωποι κοιμούνται άσχημα, αντιμετωπίζουν κατάθλιψη και άγχος, έχουν μειώσει την ανοσοποιητική και καρδιαγγειακή λειτουργία και εμφανίζουν σημάδια πρώιμης γνωστικής μείωσης που αυξάνονται πιο σοβαρά με την πάροδο του χρόνου.»

Ο αντίκτυπος της απομόνωσης

Πριν από πολλά χρόνια, ήμουν σε ένα γεύμα, μια γιορτή έναν τοπικό οργανισμό ΣΚΠ. Κάθισαν σε ένα τραπέζι δύο νοσηλεύτριες που δούλευαν σε ένα γηροκομείο. Μίλησαν για μερικούς από τους ασθενείς τους που είχαν σκλήρυνση κατά πλάκας και ήταν ουσιαστικά κλειστοί. Είχαν μικρή ή καθόλου κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλους. Η θλίψη των ασθενών ήταν προφανής, και αυτό είναι κατανοητό. Ζώντας με προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας, ενώ αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τους αγαπημένους τους για να ζήσουν σε μια εγκατάσταση όπου οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν πολύ μεγαλύτεροι τους άφησαν να αισθάνονται εκτροχιασμένοι, αδύναμοι και μοναχικοί.

Κοινωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο

Ξαφνικά, οι νοσοκόμες σταμάτησαν τη συνομιλία τους καθώς χαμογέλασαν και κοίταζαν η μία την άλλη. Αναρωτήθηκα γιατί. Ήταν ενθουσιασμένες που αποκάλυψαν ότι από το πουθενά, ένας δωρητής παρείχε νέους επιτραπέζιους υπολογιστές για κάθε ασθενή με σκλήρυνση κατά πλάκας. Αυτή η μοναδική πράξη καλοσύνης άνοιξε έναν νέο κόσμο δυνατοτήτων για κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μέσω του Διαδικτύου. Οι διαθέσεις των ασθενών φωτίστηκαν.

Οι υπολογιστές δεν ήταν ένα μαγικό χάπι για τη θεραπεία της μοναξιάς, αλλά σίγουρα ήταν ένα θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Οι πράξεις καλοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Αυτή η ιστορία δείχνει τη σοβαρότητα της απομόνωσης και της κατάθλιψης και πόσο μικρές (ή μεγάλες) πράξεις καλοσύνης και στοχασμού μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Βοηθώντας τον εαυτό σας από τη μοναξιά

Εδώ είναι μερικές σκέψεις για να βοηθήσετε τον εαυτό σας από τη μοναξιά. Επειδή μερικές φορές η διέξοδος δεν είναι να εξαρτάσαι πλήρως από τους άλλους αλλά να μάθεις πώς να εξαρτάσαι από τον εαυτό σου όσο το δυνατόν καλύτερα.

Αναλάβετε την ευθύνη για τον εαυτό σας

Γεμίστε την ψυχή σας με ό, τι κάνει την καρδιά σας να τραγουδά. Βιβλία, μουσική, ποίηση ή μαγείρεμα. Βρείτε προσαρμοστικούς τρόπους για να βοηθήσετε το εαυτό σας.

Κάνε ότι σε κάνει χαρούμενο

Μάθετε να είστε άνετοι με το να είστε μόνοι σας, τουλάχιστον σε ένα μέρος του χρόνου. Θυμάμαι όταν ο πεθερός μου πέθανε, η πεθερά μου παρατήρησε πόσο σημαντικό ήταν για να μάθει, για την ψυχική και σωματική της υγεία, πώς να είναι μόνη. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ΕΙΝΑΙ καλή παρέα για τον εαυτό σας και υπάρχουν πάντα πολλά να κάνετε στον κόσμο.

Να έχετε το δικό σας σύνολο στόχων

Οι άνθρωποι είναι υπέροχοι όταν είναι μαζί εάν είναι καλοί, φροντισμένοι και κατανοητοί. Αλλά ο στόχος σας δεν πρέπει μόνο να βασίζεστε σε αυτούς για να εκπληρώσετε τους στόχους σας . Πρέπει να ακολουθήσετε τα δικά σας όνειρα, πάθη και επιτεύγματα. Όταν πιστεύετε στον εαυτό σας θα νιώσετε πιο πολύτιμοι στον κόσμο.

Αφήστε τον εαυτό σας να νιώσει μόνος

Είναι σημαντικό να κάνεις ειρήνη και μερικές φορές να είσαι μόνος. Μην το πολεμάς. Ελέγξτε πώς σας επηρεάζει και αποδεχτείτε το ότι είναι κοινό και συμβαίνει σε όλους ταυτόχρονα.

Όλοι θα βιώσουν τη μοναξιά κάποια στιγμή

Φυσικά, όλοι απολαμβάνουμε να περνάμε χρόνο με άλλους - αυτό κάνει τον κόσμο να γυρίζει, σωστά. Το να είσαι μόνος όλη την ώρα δεν είναι διασκεδαστικό ή βέλτιστο. Είμαστε βασικά κοινωνικά όντα. Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτές τις βουτιές στο δρόμο όταν βρεθούμε μόνοι μας γιατί θα συμβεί κάποια στιγμή στη ζωή μας. Η αποδοχή της μοναξιάς ως φυσιολογικού μέρους της ζωής μας, επιτρέπει να αισθανόμαστε καλυτέρα. Και αυτό αξίζει τον κόπο.

Από την Cathy Chester
Πηγή: multiplesclerosis.net

Η χρήση της διατροφής ως φάρμακο στη Πολλαπλή Σκλήρυνση


Υπήρξε πολλή φήμη σχετικά με μια μικρή κλινική δοκιμή σχετικά με τη διατροφή και τη ΣΚΠ. Η Δρ. Ilana Katz Sand, νευρολόγος στο νοσοκομείο Mount Sinai της Νέας Υόρκης, διεξάγει μια μικρή μελέτη σχετικά με τη χρήση τροφής ως φάρμακο - τη σχέση μεταξύ του τι τρώμε, του εντέρου και των συμπτωμάτων της σκλήρυνσης κατά πλάκας - και πώς αυτό μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση των συμπτωμάτων της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Η Δρ Katz πιστεύει ότι τα βακτήρια που ζουν μέσα στο ανοσοποιητικό μας σύστημα έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις σε ολόκληρο το σώμα μας, οπότε έβαλε 30 ασθενείς σε μια αυστηρή Μεσογειακή Διατροφή - πολλά φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής αλέσεως και εξαλείφοντας τα μεταποιημένα τρόφιμα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το κρέας.

Γιατί η μεσογειακή διατροφή;

Πιστεύει ότι τα τρόφιμα σε αυτή τη διατροφή περιέχουν αντιφλεγμονώδεις και νευροπροστατευτικές ιδιότητες που μπορεί να επαναπρογραμματίσουν το ανοσοποιητικό σύστημα και να επιβραδύνουν την επίθεση.

Πολλοί ασθενείς ανέφεραν ότι αισθάνονται περισσότερη ενέργεια. Μελετάται επίσης η ποιότητα ζωής, η αρτηριακή πίεση και η απώλεια βάρους. 

Εν τω μεταξύ, είναι σημαντικό για όλους μας να αποφύγουμε ορισμένα τρόφιμα που μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα σκλήρυνσης κατά πλάκας. Σε γενικές γραμμές, είναι καλό να τρώτε μια υγιεινή διατροφή γεμάτη με φρέσκα φρούτα και λαχανικά και να τρώτε πρωτεΐνες και γαλακτοκομικά προϊόντα με χαμηλά λιπαρά για να αυξήσετε το χρόνο μεταξύ υποτροπών και να προωθήσετε τη συνολική καλή υγεία.

Τροφή ως φάρμακο

Μια κακή διατροφή μπορεί να αυξήσει τη δραστηριότητα των ασθενειών, οπότε είναι σημαντικό για όλους να χρησιμοποιούν τα τρόφιμα ως φάρμακο.

Κορεσμένα λίπη : Αποφύγετε τα κορεσμένα λίπη που προέρχονται από τρόφιμα με βάση τα ζώα, όπως γαλακτοκομικά προϊόντα με πλήρη λιπαρά και κόκκινο κρέας. Τα φοινικέλαια και τα λάδια καρύδας είναι γεμάτα με κορεσμένα λίπη. Τα κορεσμένα λίπη μπορούν να σας βάλουν σε υψηλότερο κίνδυνο για καρδιακές προσβολές, καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικά επεισόδια και μπορεί να αυξήσουν την κακή χοληστερόλη σας.

Trans Fats : Ελέγξτε τις ετικέτες των τροφίμων! Εμπορικά ψημένα μπισκότα, πίτες ή άλλα συσκευασμένα προϊόντα θα αναφέρουν τα λιπαρά ως συστατικό. Μια άλλη ένδειξη είναι οι λέξεις μερικώς υδρογονωμένα έλαια. Μείνετε μακριά από αυτά. Η κατανάλωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε καρδιαγγειακές παθήσεις.

Γάλα αγελάδας : Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι το αγελαδινό γάλα μπορεί να είναι επιβλαβές για άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Εάν εγκαταλείψετε το γάλα φροντίστε να τρώτε άλλες υγιείς τροφές πρωτεϊνών, ασβεστίου και βιταμίνης D.

Ζάχαρη : Πολλή ζάχαρη στη διατροφή μπορεί να προσθέσει κιλά και αυτό είναι κάτι που θέλετε να αποφύγετε, ειδικά με προβλήματα κινητικότητας . Το υπερβολικό βάρος μπορεί να αυξήσει την κόπωση, οπότε λιγότερη  κατανάλωση ζάχαρης.

Αλάτι : Σύμφωνα με ένα άρθρο του Απριλίου 2015 στη Νευρολογία , η υψηλότερη πρόσληψη νατρίου σχετίζεται με αυξημένη δραστηριότητα της νόσου. Σκεφτείτε λοιπόν δύο φορές το πόσο θα χρησιμοποιήσετε.
Εκλεπτυσμένοι κόκκοι : Το άσπρο αλεύρι, το άσπρο ρύζι και το άσπρο ψωμί είναι όλες ανθυγιεινές επιλογές επειδή είναι επεξεργασμένα τρόφιμα που μπορούν να αυξήσουν το σάκχαρο στο αίμα και να βλάψουν την καρδιά.

Γλουτένη : Η γλουτένη είναι μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στο σιτάρι, τη σίκαλη και το κριθάρι, κάτι που πρέπει να αποφεύγουν τα άτομα με κοιλιοκάκη. Ωστόσο, ορισμένα άτομα χωρίς κοιλιοκάκη αισθάνονται πιο υγιή και πιο ενεργητικά μετά την αφαίρεση της γλουτένης από τη διατροφή τους. Αυτό λειτουργεί, εξαλείφοντας τον πόνο και το τραύμα των προβλημάτων του εντέρου που μπορεί να σχετίζονται ή να μην σχετίζονται άμεσα με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε δίαιτα συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Πηγή: multiplesclerosis.net

Μελέτη: Ο κίνδυνος ΣΚΠ μπορεί να είναι υψηλότερος για παιδιά διαβητικών μητέρων


Τα παιδιά διαβητικών μητέρων ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σκλήρυνσης κατά πλάκας  (ΣΚΠ), σύμφωνα με μια εθνική μελέτη της Δανίας.


Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει 3 έως 10 φορές αυξημένο κίνδυνο σκλήρυνσης κατά πλάκας σε παιδιά που γεννιούνται από γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη - μια ασθένεια στην οποία τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα είναι πολύ υψηλά. Ωστόσο, αυτά τα ευρήματα πρέπει ακόμη να επιβεβαιωθούν.

Για να ρίξουν φως σε αυτό το θέμα, ερευνητές στη Δανία διερεύνησαν τον πιθανό μηχανισμό που διέπει τη σχέση μεταξύ του μητρικού διαβήτη - που διαγνώστηκε πριν από τη σύλληψη (προγεννητική) ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (κύηση) - και τον κίνδυνο σκλήρυνσης κατά πλάκας στα παιδιά τους.

Επειδή μια πιθανή συσχέτιση μεταξύ του μητρικού διαβήτη και του κινδύνου σκλήρυνσης κατά πλάκας σε παιδιά μπορεί να αντικατοπτρίζει κοινούς γενετικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου παρά τις επιπτώσεις της διαβητικής έκθεσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τον κίνδυνο σκλήρυνσης κατά πλάκας μεταξύ παιδιών διαβητικών πατέρων.

Η πανεθνική μελέτη περιελάμβανε 1.633.436 μωρά που γεννήθηκαν στη Δανία από το 1978-2008. Οι διαγνώσεις σκλήρυνσης κατά πλάκας εντοπίστηκαν στο μητρώο πολλαπλής σκλήρυνσης της Δανίας και οι διαγνώσεις γονικού διαβήτη στο εθνικό μητρώο ασθενών. Τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας κατάλληλα στατιστικά μοντέλα.

Εντοπίστηκαν συνολικά 2.332 περιπτώσεις σκλήρυνσης κατά πλάκας, 1.634 εκ των οποίων ήταν γυναίκες. Σε μια αρχική ανάλυση, ο κίνδυνος σκλήρυνσης κατά πλάκας βρέθηκε να σχετίζεται σημαντικά με τη μητρική παχυσαρκία (65%) και το βάρος γέννησης.

Η ομάδα εντόπισε 16.979 παιδιά που γεννήθηκαν από διαβητικές μητέρες, εκ των οποίων 6.809 διαγνώστηκαν πριν από την εγκυμοσύνη και 10.170 διαγνώστηκαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και 8.239 παιδιά διαβητικών πατέρων.

Σε μια ανάλυση προσαρμοσμένη για παράγοντες όπως η ηλικία και το φύλο, καθώς και η μητρική και πατρική ηλικία και η μητρική παχυσαρκία, ο κίνδυνος σκλήρυνσης κατά πλάκας σε παιδιά με διαβητικές μητέρες ήταν 63% υψηλότερος από αυτούς με μη διαβητικές μητέρες.
Τα παιδιά των οποίων οι μητέρες είχαν διαβήτη πριν από την κύηση είχαν 2,3 φορές υψηλότερο κίνδυνο σκλήρυνσης κατά πλάκας, ενώ ο κίνδυνος σκλήρυνσης κατά πλάκας δεν ήταν στατιστικά σημαντικός σε παιδιά μητέρων με διαβήτη κύησης ή διαβητικούς πατέρες.

Η ομάδα ανέλυσε επίσης τον κίνδυνο σκλήρυνσης κατά πλάκας σε παιδιά γονέων που είχαν διαγνωστεί με αυτοάνοσες ασθένειες εκτός από σκλήρυνση κατά πλάκας ή διαβήτη (25.598 μητέρες, 17.316 πατέρες). Διαπίστωσαν ότι, συνολικά, αυτά τα παιδιά δεν διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο εμφάνισης σκλήρυνσης κατά πλάκας - 1,4 φορές υψηλότερο για τη μητρική έκθεση και 1,01 φορές υψηλότερο για την πατρική έκθεση.

Ωστόσο, ο κίνδυνος σκλήρυνσης κατά πλάκας σε παιδιά που εκτέθηκαν σε μητρικές προεμφυτικές αυτοάνοσες ασθένειες πλησίασε τη στατιστική σημασία, σε 1,54 φορές υψηλότερο.

Συγκεκριμένα, τα παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες με προγεννητική φλεγμονώδη νόσο του εντέρου - μια χρόνια φλεγμονώδης διαταραχή του γαστρεντερικού - είχαν 2,12 φορές αυξημένο κίνδυνο σκλήρυνσης κατά πλάκας. Παρ 'όλα αυτά, ούτε τα παιδιά των πατέρων με IBD ούτε εκείνα από μητέρες με IBD κύησης δεν είχαν κανέναν ασυνήθιστο κίνδυνο σκλήρυνσης κατά πλάκας (1,42 και 0,93 φορές, αντίστοιχα).

Οι ερευνητές σημείωσαν αρκετούς περιορισμούς στη μελέτη τους, καθώς περιελάμβανε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων σκλήρυνσης κατά πλάκας, και το Δανικό Εθνικό Μητρώο Ασθενών έχει ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με την παχυσαρκία. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι άνδρες είναι λιγότερο πιθανό να έχουν διάγνωση διαβήτη από τις έγκυες γυναίκες, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποεκτίμηση δεδομένων, εσφαλμένη ταξινόμηση και υπερβολικά συντηρητικές εκτιμήσεις κινδύνου.

«Με βάση τα υψηλής ποιότητας δεδομένα εθνικών μητρώων στη Δανία, η μεγάλη μελέτη κοόρτης μας επιβεβαιώνει την άποψη ότι ο μητρικός [διαβήτης] σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο σκλήρυνσης κατά πλάκας στα παιδιά», κατέληξαν οι ερευνητές.

Πηγή: multiplesclerosisnewstoday.com


Mελέτη: Νέες πληροφορίες για τον πόνο της Πολλαπλής Σκλήρυνσης


Ο πόνος στα νεύρα μόνο ήταν η λιγότερο κοινή εμπειρία πόνου, σύμφωνα με έρευνα 842 ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας με χρόνιο πόνο.

Συγκεκριμένοι τύποι πόνου αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Έτσι, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την προέλευση του πόνου σε ένα άτομο με σκλήρυνση κατά πλάκας για τη βελτιστοποίηση στρατηγικών που φέρνουν ανακούφιση. Διάφοροι τύποι πόνου εμφανίζονται σε άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Ο «νευροπαθητικός» πόνος συμβαίνει από το «βραχυκύκλωμα» των νεύρων που μεταφέρουν σήματα από το σώμα στον εγκέφαλο λόγω βλάβης από σκλήρυνση κατά πλάκας. Αυτές οι αισθήσεις πόνου αισθάνονται σαν αίσθημα καψίματος, μαχαιριού, αιχμηρών και συμπίεσης.

Ο πόνος «Nociceptive» εμφανίζεται όταν ενεργοποιούνται υποδοχείς πόνου γνωστοί ως nocireceptors– σε σκλήρυνση κατά πλάκας, αυτό μπορεί να προκύψει από μυοσκελετικά προβλήματα όπως τραυματισμούς, μυϊκούς σπασμούς, δυσκαμψία ή αδυναμία.«Νοπλαστικός» πόνος, ο οποίος εμφανίζεται όταν το κεντρικό νευρικό σύστημα αντιλαμβάνεται εσφαλμένα τον πόνο από μη επώδυνη διέγερση - για παράδειγμα, πόνο από κατεστραμμένο ιστό που επιμένει μετά τη θεραπεία της βλάβης.

Η ομάδα χρησιμοποίησε μια διαδικτυακή έρευνα που περιελάμβανε κλινικά μέτρα που αξιολογούν τον πόνο, την ύπαρξη επικαλυπτόμενων παθήσεων πόνου και τη χρήση φαρμάκων για τον πόνο και άλλων θεραπειών πόνου. 
Ανέλυσαν δεδομένα 842 ερωτηθέντων με σκλήρυνση κατά πλάκας που είχαν πόνο διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών. Το μεγαλύτερο ποσοστό (41%) εμφάνισε πόνο στον πόνο, το 9% είχε μόνο νευροπαθητικό πόνο και το 27% είχε συνδυασμό νευροπαθητικού και νοσιπλαστικού πόνου.

Ο νοσιπλαστικός πόνος συσχετίστηκε με σημαντικά υψηλότερη ένταση πόνου και συχνότητα χρόνιων επικαλυπτόμενων καταστάσεων πόνου. Η ημικρανία ήταν η πιο συνηθισμένη επικαλυπτόμενη κατάσταση πόνου. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ - όπως το Tylenol) ήταν τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα (66,5%) για όλους τους τύπους πόνου. 

Οι συμμετέχοντες με νοσιπλαστικό ή μικτό νοσιπλαστικό / νευροπαθητικό πόνο ανέφεραν συχνότερα τη χρήση θεραπειών με βάση την κάνναβη και τα ναρκωτικά φάρμακα για τον πόνο. Οι συμμετέχοντες στην ανακούφιση από τον πόνο που βίωσαν οι ερωτηθέντες ποικίλλουν.

Τα προϊόντα κάνναβης παρείχαν σημαντικά περισσότερη ανακούφιση από τον πόνο σε όσους με μικτό πόνο σε σύγκριση με τον νευροπαθητικό πόνο και τα ΜΣΑΦ παρείχαν μεγαλύτερη ανακούφιση για όσους είχαν πόνους με νοσοληψία σε σύγκριση με τον νοπλαστικό πόνο. 

Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία που οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης προσπαθούν να προσδιορίσουν την προέλευση / τους τύπους πόνου που αντιμετωπίζει ένα άτομο για τη βελτιστοποίηση των προσπαθειών ανακούφισης. Μάθετε περισσότερα για τον πόνο. Αντιμετωπίστε αυτό το σύμπτωμα MS, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας πέραν της φαρμακευτικής αγωγής.

Πηγή: skpxiou.gr

Έρευνα: Οι πρωταρχικοί πονοκέφαλοι στη Πολλαπλή Σκλήρυνση


Ο επιπολασμός των πρωτοπαθών πονοκεφάλων (εκείνοι χωρίς σαφή αιτία) είναι υψηλός σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ), σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η κλινική εξέταση του πονοκέφαλου μεταξύ των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας θα μπορούσε να βοηθήσει στην προσαρμογή εξατομικευμένων θεραπειών και να διευκολύνει τον αντίκτυπο της νόσου σε αυτούς τους ασθενείς.


Οι πρωτογενείς πονοκέφαλοι αναφέρονται σε πονοκεφάλους με έλλειψη σαφούς υποκείμενης δομικής παθολογίας, τραύματος ή συστηματικής νόσου. Αυτές περιλαμβάνουν πονοκεφάλους ημικρανίας και τύπου έντασης.

Ο πονοκέφαλος είναι μια κοινή νευρολογική πάθηση που αναφέρεται σε άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Ωστόσο, ο επιπολασμός των πρωτοπαθών πονοκεφάλων στους ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας διαφέρει σημαντικά μεταξύ των μελετών - που κυμαίνονται από 35,5% έως 70%.

Για να ρίξουν φως σε αυτό το ζήτημα, οι ερευνητές στο The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University, στην Κίνα, υπολόγισαν τον επιπολασμό του πρωτοπαθούς πονοκέφαλου μεταξύ των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας μέσω συστηματικής εξέτασης και μετα-ανάλυσης - εξέταση δεδομένων από διάφορες ανεξάρτητες μελέτες προκειμένου να προσδιοριστούν οι γενικές τάσεις.

Μέσω μιας συστηματικής αναζήτησης, η ομάδα εντόπισε 62 μελέτες που πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια. Από αυτές, 16 ερευνητικά άρθρα πλήρους κειμένου συμπεριλήφθηκαν στην τελική ποιοτική και ποσοτική ανάλυση.

Αυτές οι μελέτες κάλυψαν συνολικά 3.560 ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας (72% γυναίκες, με μέση ηλικία που κυμαίνεται από 30 έως 50 χρονών σε όλες τις μελέτες), που διεξήχθησαν κυρίως στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Ο συνολικός επιπολασμός των πρωτοπαθών πονοκεφάλων μεταξύ ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας δεν διέφερε από τους ασθενείς σε ασιατικές και ευρωπαϊκές χώρες (περίπου 55%). Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν υψηλή ετερογένεια στον επιπολασμό των πονοκεφάλων σε ασθενείς από ασιατικές χώρες σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτή η ετερογένεια μπορεί να οφείλεται, εν μέρει, σε γεωγραφικές διαφορές.

Οι ερευνητές σημείωσαν αρκετούς περιορισμούς στη μελέτη τους. Η πλειονότητα των περιλαμβανόμενων μελετών ήταν από ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που μπορεί να μειώσει την ακρίβεια της εκτίμησης. Επίσης, λόγω της απουσίας επαρκών πληροφοριών, οι ερευνητές δεν διερεύνησαν δεδομένα εθνότητας. Τέλος, το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν μη τυποποιημένα εργαλεία συλλογής δεδομένων σε ορισμένες μελέτες μπορεί να επηρέασε τον συγκεντρωτικό επιπολασμό των πρωτοπαθών πονοκεφάλων.

Ωστόσο, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι «ο συνολικός επιπολασμός των πρωτοπαθών πονοκεφάλων μεταξύ ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας ήταν σημαντικά υψηλός», και πρότεινε ότι «η κλινική εξέταση του πονοκέφαλου μεταξύ των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας θα ήταν χρήσιμη για τη διαμόρφωση εξατομικευμένων σχεδίων θεραπείας και την ανακούφιση των φυσικών και ψυχική επίδραση της νόσου. »

Πηγή: multiplesclerosisnewstoday.com


Νικόλαος Θάνος: Κεφαλαλγία – Πονοκέφαλος


Είναι από τα πιο συχνά προβλήματα υγείας που όλοι μας σχεδόν εμφανίζουν κάποια στιγμή στην πορεία της ζωής τους. Είναι πόνος που γίνεται αισθητός στο μέτωπο , στους οφθαλμούς, στην γνάθο, στις κροταφικές χώρες, στο τριχωτό της κεφαλής, στο κρανίο, ινιακά ή στον αυχένα. Η πιο συχνές μορφές πονοκεφάλου είναι η ημικρανία και η κεφαλαλγία τάσης. Γενικά οι κεφαλαλγίες χωρίζονται σε πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς και αποτελεί την πιο συχνή αιτία επίσκεψης στον νευρολόγο. Στις πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες ανήκουν και η πιο συχνές μορφές του πονοκεφάλου.


Κεφαλαλγία τάσεως: Είναι η συνηθέστερη μορφή με χαρακτηριστικό εμφάνισης συνήθως αμφοτερόπλευρα στους κροτάφους και στο μέτωπο. Έχει την αίσθηση ο ασθενής ότι κάτι πιέζει το κεφάλι του, δεν είναι τόσο έντονη ώστε να επηρεάσει άμεσα στις δραστηριότητες του, την εμφανίζουν άνθρωποι κυρίως ευαίσθητοι και αγχώδεις.

Ημικρανία: Είναι η πιο συχνή πρωτοπαθή κεφαλαλγία, εμφανίζεται κυρίως στις γυναίκες και συνήθως εκδηλώνεται στις ηλικίες μεταξύ 25-50 ετών. Διαχωρίζεται σε δύο κυρίους τύπους με αύρα ή χωρίς αύρα .

Ημικρανία χωρίς αύρα: Υποτροπιάζουσα κεφαλαλγία με κρίσεις διάρκειας 4 – 72 ώρες. Τυπικά χαρακτηριστικά είναι σφύζων χαρακτήρας, μονόπλευρη εντόπιση, μέτρια ή ισχυρή ένταση, φωτοφοβία, ηχοφοβία, επιδείνωση με τη φυσική δραστηριότητα. Η εντόπιση αυτής της κεφαλαλγίας είναι μετωποκροταφική.

Ημικρανία με αύρα: Η λεγόμενη “κλασσική ημικρανία” όπου χαρακτηρίζεται από περιοδικά εμφανιζόμενα επεισόδια κεφαλαλγίας τα οποία συνυπάρχουν με εστιακά νευρολογικά συμπτώματα. Η αύρα εκδηλώνεται ακριβώς πριν ή με την έναρξη της ημικρανίας. Οι κρίσεις διαρκούν εώς και μία ώρα και περιλαμβάνουν διαταραχές όρασης, λόγου, απώλεια αισθητικότητας, αδυναμία άνω ή κάτω άκρων, αιμωδίες, μυρμηγκιάσματα κλπ. Η πρόδρομη φάση (πριν την αύρα) χαρακτηρίζεται από κόπωση και χασμουρητό, αδυναμία συγκέντρωσης, ευαισθησία στο φως και τον ήχο, μυαλγίες, αθραλγίες.


Αθροιστικού τύπου κεφαλαλγία: Μολονότι έχει την μικρότερη επίπτωση στον γενικό πληθυσμό, συνοδεύεται από εκδήλωση ανικανότητας λόγω συχνών κρίσεων και συχνών διακοπών του ύπνου και εκδηλώνεται με δύο μορφές:
1.Επεισοδιακή. Συνυπάρχει η ενεργή περίοδος με καθημερινές κρίσεις και ακολουθεί η περίοδος της ύφεσης στην οποία ο/η ασθενής είναι ελεύθερος συμπτωμάτων.
2.Χρόνια μορφή. Η περίοδος ύφεσης δεν υπάρχει καθόλου. Ο νευρολόγος πριν κατατάξει μια κεφαλαλγία στην αθροιστικού τύπου θα πρέπει να έχει αποκλείσει όλες τις άλλες νόσους που προκαλούν τα ίδια συμπτώματα όπως μηνιγγίωμα του τριδύμου, ινιακό νευρίνωμα κ.λ.π.

Δευτεροπαθείς Κεφαλαλγία: Αυτές μπορεί να απορρέουν από άλλα αίτια στα οποία είναι όγκοι εγκεφάλου, ανεύρυσματα εγκεφάλου, φλεγμονώδεις νόσοι, διαταραγμένη κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Οι κεφαλαλγίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία να μελετούνται, γιατί αποτελούν πολλές φορές την πρώτη εκδήλωση μιας σημαντικής υποκείμενης νόσου.


Διάγνωση.
Η σωστή διάγνωση είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό αποτελεσματικής και εξατομικευμένης θεραπείας. Καταρχήν θα πρέπει να γίνει η ανασκόπηση του ιατρικού ιστορικού, την κλινική εξέταση και εάν κριθεί απαραίτητο ο νευρολόγος ζητάει από τον ασθενή ειδικές εξετάσεις (Αξονική ή Μαγνητική Τομογραφία). Επίσης χρησιμοποιούνται ειδικά ερωτηματολόγια ή να συμπληρώσει ημερολόγιο κεφαλαλγίας ώστε να εντοπίσουν μαζί τους παράγοντες που χειροτερεύουν τις κεφαλαλγίες .

Θεραπεία.
Η αντιμετώπιση είναι πάντα εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του ασθενούς. Η φαρμακευτική αγωγή χωρίζεται σε προφυλακτική αγωγή και αγωγή για την ώρα της κρίσης. Η προφυλακτική αγωγή χορηγείται σε ασθενείς με πολύ συχνές κεφαλαλγίες, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά την ποιότητα της ζωής τους. Η αγωγή για την ώρα της κρίσης είναι πολύ σημαντική, καθώς ο πάσχων παίρνει συγκεκριμένες οδηγίες και ειδικά φάρμακα για να μπορεί να αντιμετωπίσει μια σοβαρή κρίση στο σπίτι.
Ακόμη χρησιμοποιείται ως θεραπεία η Έγχυση Βοτουλινικής τοξίνης (ΒΟΤΟΧ) καθώς και εξωτερικοί νευροδιεγέρτες .

Τελευταία θα χρησιμοποιούν οι νευρολόγοι όλο και περισσότερο τα μονοκλωνικά αντισώματα τα οποία στοχεύουν στο νευροπεπτίδιο CGRP. Μεσολαβεί τόσο στην τριδυμο-αγγειακή μεταβίβαση του πόνου από τα ενδοκράνια αγγεία του ΚΝΣ, όσο και στην αγγειοδιασταλτική συνιστώσα της νευρογενούς φλεγμονής .


Συντάξεις Ιανουαρίου 2021 - Πότε πληρώνονται


Συντάξεις Ιανουαρίου 2021 – Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιανουαρίου 2021 – Οι επίσημες τελικές ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Όπως έχει καθιερωθεί από τα προηγούμενα χρόνια οι συντάξεις Ιανουαρίου 2021 θα καταβληθούν νωρίτερα και πριν τις εορτές.

Ως εκ τούτου οι επίσημες ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Ιανουαρίου 2021, (σύμφωνα με απόφαση του υπουργού εργασίας που έκανε δεκτή την σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου e-ΕΦΚΑ) είναι οι εξής:


Συντάξεις ΙΚΑ (πληρωμή με ΑΜΚΑ)

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2021  με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ, για αποφυγή συνωστισμού (όπως τους προηγούμενους μήνες)

Οι ημερομηνίες πληρωμής  των συντάξεων ΙΚΑ Ιανουαρίου 2021 είναι:

Το ΙΚΑ  θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2021 την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)
Το ΙΚΑ  θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2021 την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)


Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2021 θα πληρωθούν ως εξής:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2021 την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις  συντάξεις Ιανουαρίου 2021 την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020
Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις  συντάξεις Ιανουαρίου 2021 την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020
Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2021 την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020


Συντάξεις Δημοσίου (πληρωμή με ΑΜΚΑ)

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2021  με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ, για αποφυγή συνωστισμού

Οι ημερομηνίες πληρωμής  των συντάξεων Δημοσίου Ιανουαρίου 2021 είναι:

Το Δημόσιο  θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2021 την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)
Το Δημόσιο  θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2021 την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)


(Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις Ιανουαρίου 2021 με ΑΜΚΑ όπως το Δημόσιο)
(Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Ιανουαρίου 2021 θα καταβληθούν με ΑΜΚΑ όπως το Δημόσιο)


Η πληρωμή των επικουρικών συντάξεων

ΕΦΚΑ-Επικουρικές Συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ Ιανουαρίου 2021 – Πληρωμή
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση

Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Ιανουαρίου 2021 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις

Συστηματική ανασκόπηση για την ποιότητα ζωής των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση


Η αναπηρία, η κόπωση, η κατάθλιψη , η γνωστική εξασθένηση και η ανεργία είναι πρωταρχικοί παράγοντες κινδύνου για μια κακή ποιότητα ζωής σε άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ), σύμφωνα με επισκόπηση πρόσφατης μελέτης.

Αντίθετα, η υψηλότερη αυτοεκτίμηση, η αυτο-αποτελεσματικότητα, η ανθεκτικότητα και η κοινωνική υποστήριξη αναγνωρίστηκαν ως προστατευτικοί παράγοντες για την ποιότητα ζωής (QoL).

Τα ευρήματα της επισκόπησης έδειξαν επίσης ότι οι περισσότερες ψυχολογικές παρεμβάσεις, όπως η προσοχή, η γνωστική-συμπεριφορική θεραπεία, οι ομάδες αυτοβοήθειας και η αυτοδιαχείριση, βελτίωσαν επιτυχώς το QoL σε αυτούς τους ασθενείς. 

Η μελέτη επανεξέτασης, « Ποιότητα ζωής σε ενήλικες με σκλήρυνση κατά πλάκας: μια συστηματική ανασκόπηση » δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BMJ Open .

Η σκλήρυνση κατά πλάκας χαρακτηρίζεται από μια σειρά συμπτωμάτων και μια απρόβλεπτη πρόγνωση που έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει σοβαρά το QoL των ασθενών. Οι αναπηρίες των ΚΜ μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα κάποιου να εργάζεται ή να πηγαίνει στο σχολείο, καθώς και στην οικογενειακή και κοινωνική δυναμική. Ως εκ τούτου, τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας τείνουν να έχουν χαμηλότερο QoL, σε σύγκριση με άτομα από τον γενικό πληθυσμό. 

Ο προσδιορισμός των προστατευτικών και επιβλαβών παραγόντων κινδύνου απαιτείται για την υλοποίηση στρατηγικών για τη βελτίωση της QoL ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας. Αυτό θα παρέχει επίσης στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των συμπτωμάτων και τη θεραπεία στη ζωή των ασθενών. 

Ενώ υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός μελετών που διερευνούν το QoL σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, ορισμένα ευρήματα ήταν ασυνεπή. Επομένως, απαιτείται μια ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας για να διευκρινιστεί ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το QoL. 

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης στην Ισπανία, μαζί με συνεργάτες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βόννης στη Γερμανία, πραγματοποίησαν μια συστηματική ανασκόπηση, αναζητώντας τρεις ιατρικές βάσεις δεδομένων για άρθρα που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2014 και 31 Ιανουαρίου 2019, χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά « πολλαπλή σκλήρυνση » και « ποιότητα ζωής » ή « ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία » ή « ευεξία » ή « ικανοποίηση ζωής ». 

Συνολικά βρέθηκαν 4.866 άρθρα μετά την αρχική αναζήτηση. Από αυτές, 106 μελέτες που επικεντρώθηκαν αυστηρά στην αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου και ψυχολογικών παρεμβάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τη βελτίωση του QoL σε ενήλικες με επιβεβαιωμένη διάγνωση σκλήρυνσης κατά πλάκας και επιλέχθηκαν να συμπεριληφθούν στις αναλύσεις.

Οι αναλύσεις αποκάλυψαν ότι ένα υψηλότερο επίπεδο αναπηρίας, όπως μετράται από την κλίμακα κατάστασης διευρυμένης αναπηρίας (EDSS), ήταν μια από τις κύριες αιτίες χαμηλού QoL σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Άλλοι παράγοντες που συνεισέφεραν ήταν η διάρκεια και η έναρξη της νόσου, με προοδευτικό τύπο σκλήρυνσης κατά πλάκας και υποτροπές τους τελευταίους τρεις μήνες.

Αρκετές μελέτες διαπίστωσαν επίσης μια σχέση μεταξύ της σοβαρότητας και του αριθμού των συμπτωμάτων της σκλήρυνσης κατά πλάκας και της μείωσης της QoL των ασθενών. Η κόπωση  αναγνωρίστηκε ως ένας από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για QoL, μαζί με κινητικά προβλήματα, όπως παράλυση, δυσκολία στο περπάτημα, προβλήματα ισορροπίας και σπασμοί, ειδικότερα ο πόνος και η μυϊκή σκλήρυνση ( σπαστικότητα ).

Επιπλέον, η δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης και του εντέρου , καθώς τα σεξουαλικά ζητήματα και ύπνου, βρέθηκαν να συμβάλλουν στην επιδείνωση του QoL. 

Μια σειρά γνωστικών βλαβών, όπως η γνωστική κόπωση, η απώλεια μνήμης, οι προγραμματικές και οργανωτικές δυσκολίες, αναγνωρίστηκαν επίσης ως παράγοντες κινδύνου.

Αντίθετα, μια μελέτη έδειξε ότι η διατήρηση της εκτελεστικής λειτουργίας - ένα σύνολο ψυχικών δεξιοτήτων που περιλαμβάνουν λειτουργική μνήμη, ευέλικτη σκέψη και αυτοέλεγχο - ήταν προστατευτική. «Αυτή ήταν επίσης η μόνη μελέτη για το σημαντικό θέμα του γνωστικού αποθεματικού και του QoL», έγραψαν οι επιστήμονες. 

Η ευεργετική επίδραση της συναισθηματικής σταθερότητας και η αρνητική επίδραση των συναισθηματικών προβλημάτων στο QoL αναφέρθηκαν σε ορισμένες μελέτες.

Η κατάθλιψη ήταν το πιο μελετημένο ψυχολογικό σύμπτωμα, ακολουθούμενο από άγχος, και τα δύο από τα οποία αργότερα βρέθηκαν να είναι παράγοντες κινδύνου για QoL στους ασθενείς. Εκτός από αυτά, τα υψηλά επίπεδα αντιληπτού στρες, έκφρασης θυμού και απάθειας βρέθηκαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο QoL των ασθενών.

Σε γενικές γραμμές, μελέτες που περιλαμβάνονται στις αναλύσεις συμφώνησαν ότι η ενεργός αντιμετώπιση, η επίλυση προβλημάτων, ο σχεδιασμός επίλυσης προβλημάτων, η γνωστική αναδιάρθρωση, η συναισθηματική και οργανική κοινωνική υποστήριξη, η συναισθηματική έκφραση, η αποδοχή και η ανάπτυξη ήταν στρατηγικές αντιμετώπισης που σχετίζονται με υψηλότερο QoL.
 

Αντίθετα, το χαμηλότερο QoL συνδέθηκε με την αποφυγή προβλημάτων, την κοινωνική απόσυρση, τη συμπεριφορά αποδέσμευσης, την απόσπαση της προσοχής, την άρνηση, τις στρατηγικές αντιμετώπισης με επίκεντρο το συναίσθημα, την ευσεβής σκέψη, την αυτο-κριτική και την αυτο-ελεγχόμενη αντιμετώπιση.

Η αποδοχή και η ανθεκτικότητα της ασθένειας αναγνωρίστηκαν ως προστατευτικοί παράγοντες για το QoL από ορισμένες μελέτες που περιλαμβάνονται στις αναλύσεις. Ομοίως, τα υψηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης, αυτο-αποτελεσματικότητας, ταυτότητας ασθένειας και αίσθησης συνοχής συσχετίστηκαν με υψηλότερο QoL σε ασθενείς με ΣΚΠ. 

Η απασχόληση ήταν ο κύριος κοινωνιοδημογραφικός παράγοντας που επηρέασε το QoL, με αρκετές μελέτες να αναφέρουν μια σχέση μεταξύ ανεργίας και χαμηλότερης ποιότητας, καθώς και η χαμηλή οικονομική κατάσταση και τα οικονομικά προβλήματα. Αντίθετα, ορισμένες μελέτες ανέφεραν θετική συσχέτιση μεταξύ υψηλού ποσοστού απασχόλησης και θέσεων εργασίας που εξυπηρετούν αναπηρίες, αντιστοιχία εργασίας και ικανοποίηση και υψηλή κατάσταση απασχόλησης. 
Μία μελέτη ανέφερε ότι η έλλειψη πρόσβασης σε επαρκή φάρμακα επηρέασε το QoL, ενώ μια άλλη διαπίστωσε ότι μια θετική εμπειρία θεραπείας ήταν ένας προστατευτικός παράγοντας.

Το χαμηλότερο QoL ήταν πιο συχνό σε άνδρες με σκλήρυνση κατά πλάκας, σε ηλικιωμένους ασθενείς και σε αυτούς που ήταν άγαμοι ή δεν ζούσαν με τους άλλους σημαντικούς και λιγότερο σε συχνές ασθένειες με υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με μια μελέτη, το QoL μειώθηκε τον πρώτο χρόνο μετά τη διάγνωση, ενώ μια άλλη ανέφερε ότι οι νεότεροι ασθενείς είχαν την τάση να έχουν χειρότερο QoL.

Οι στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και αποφυγής συσχετίστηκαν και οι δύο με βελτιώσεις QoL τα χρόνια μετά τη διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Αντίθετα, η κόπωση και η κατάθλιψη προέβλεπαν χειρότερο QoL τα πρώτα χρόνια. 
Όλες οι θεραπείες βάσει προσοχής συνδέθηκαν με βελτιώσεις QoL, καθώς και παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης με βάση το σώμα και την κοινότητα.

Αρκετές γνωστικές-συμπεριφορικές παρεμβάσεις βρέθηκαν επίσης να σχετίζονται με αυξημένο QoL, συμπεριλαμβανομένων θετικών περιοδικών, εκείνων που επικεντρώθηκαν στη ρύθμιση συναισθημάτων, των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και της θεραπείας αποδοχής και δέσμευσης .

Η κοινωνική υποστήριξη και οι ομαδικές παρεμβάσεις βελτίωσαν επίσης το QoL, όπως προγράμματα υποστηρικτικής-εκφραστικής θεραπείας, προγράμματα κοινωνικής-γνωστικής ευεξίας, ομαδικές συνεδρίες αυτοβοήθειας, ομαδική θεραπεία αυτο-διαχείρισης κόπωσης και θετικά προγράμματα ψυχολογίας. 

«Τα ευρήματα δείχνουν τη σημασία των κλινικών, ψυχοκοινωνικών και δημογραφικών μεταβλητών ως κινδύνου QoL και προστατευτικοί παράγοντες. Μια ποικιλία ψυχολογικών παρεμβάσεων που κυμαίνονται από προσεγγίσεις βασισμένες στη συνειδητοποίηση και γνωστική συμπεριφορά έως ομάδες αυτοβοήθειας που αντιμετωπίζουν αυτούς τους παράγοντες προσδιορίστηκαν ως πολλά υποσχόμενες επιλογές για τη βελτίωση του QoL », έγραψαν οι συγγραφείς.

Τα ευρήματα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην κλινική πρακτική, σύμφωνα με τους ερευνητές.

«Απαιτείται μια υγιής βιοψυχοκοινωνική αξιολόγηση των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας στην καθημερινή κλινική πρακτική για να διασφαλιστεί η πιθανότητα έγκαιρης ταυτοποίησης των παραγόντων κινδύνου QoL και η ψυχολογική παρέμβαση βάσει τεκμηρίων συνιστάται για τη βελτίωση ή τη σταθεροποίηση του QoL», έγραψαν. 


Πηγή: multiplesclerosisnewstoday.com

Σεξουαλική δυσλειτουργία και Πολλαπλή Σκλήρυνση


Η πρώτη ελληνική έρευνα και για τα δύο φύλα.
Γράφει η Μόιρα Τζίτζικα, υπ. Δρ. Ψυχολογίας, Ψυχολόγος, Κλ. Σεξολόγος, Ειδ. Σύμβουλος ΑμεΑ PhDc., MSc, BTEC, EFT, ECPS, MSCS

Η σεξουαλικότητα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξης του ανθρώπου που επηρεάζεται και επηρεάζει σχεδόν όλες τις πτυχές της ποιότητας ζωής του. Η παρουσία μιας χρόνιας νόσου όπως η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) μπορεί να επηρεάσει και να δυσκολέψει την έκφραση της με διάφορους τρόπους. Οι ασθενείς με ΠΣ αντιμετωπίζουν θέματα σεξουαλικής δυσλειτουργίας όμως σπάνια τα εκφράζουν αφού ακόμη είναι θέματα ταμπού σε μια κοινωνία που η αναπηρία χαρακτηρίζεται από την ανημπόρια και την αδυναμία. 

Νέα έρευνα: Σεξουαλική δυσλειτουργία και πολλαπλή σκλήρυνση

Λίγες μέρες πριν δημοσιεύτηκε στο Διεθνές Ιατρικό Περιοδικό Sexuality and Disability μία νέα επιστημονική έρευνα από Έλληνες ερευνητές σχετικά με τα δεδομένα για την εμφάνιση σεξουαλικών δυσκολιών στους Έλληνες ασθενείς με ΠΣ. Η έρευνα αυτή έρχεται να καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό στην βιβλιογραφία σχετικά με την σεξουαλικότητα και με τις δυσκολίες, που μπορεί να προκύψουν σε αυτούς που νοσούν από τη συγκεκριμένη ασθένεια. 

Η έρευνα η οποία είναι η πρώτη που γίνεται στην χώρα μας και αφορά και στα δύο φύλα πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης και Συλλόγους Ασθενών με ΠΣ ανά την Ελλάδα την περίοδο από τον Νοέμβριο 2019 έως τον Φεβρουάριο 2020.

Έλαβαν μέρος 866 ασθενείς με ΠΣ, οι οποίοι κατέγραψαν τα σεξουαλικά τους συμπτώματα σε ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς (που για πρώτη φορά χορηγήθηκαν ως σταθμισμένα για τον Ελληνικό Πληθυσμό) και στη συνέχεια αξιολογήθηκαν σχετικά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι σεξουαλικές δυσκολίες εμφανίζονται και στα δύο φύλα σε υψηλά ποσοστά με τις γυναίκες να έχουν τα πρωτεία στις πρωτογενείς δυσλειτουργίες και τους άνδρες στις υπόλοιπες κλίμακες συμπτωμάτων (δευτερογενή και τριτογενή). Το φύλο, η ηλικία και τα έτη που κάποιος νοσεί φαίνεται ότι παίζουν τον καθοριστικό ρόλο για την εμφάνιση των δυσκολιών με την ηλικία και τα έτη νόσου να αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα για την εμφάνιση τους.

Σύμφωνα με την υπ. Δρ Ψυχολογίας – κλινική σεξολόγο και κύρια ερευνήτρια της μελέτης Μόιρα Τζίτζικα: "Είναι η πρώτη επιδημιολογική έρευνα στην Ελλάδα σχετικά με τη σεξουαλική λειτουργία σε ασθενείς με ΠΣ που αφορά και τα δύο φύλα. Από προηγούμενη έρευνά μας γνωρίζαμε τις δυσλειτουργίες στο γυναικείο πληθυσμό όμως δεν είχαμε στοιχεία για τον ανδρικό πληθυσμό. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας είναι σε πλήρη συμφωνία με αυτά άλλων χωρών που υπάρχει περισσότερη βιβλιογραφία.

Γενικά, μέσα από την αυτή την μελέτη καταδεικνύεται η ανάγκη που υπάρχει για αξιολόγηση των σεξουαλικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με ΠΣ, αφού, όπως αναφέρεται, είναι συχνά, όμως οι ίδιοι οι ασθενείς αλλά και οι επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται στη διαχείριση της νόσου σπάνια αναφέρονται σε αυτά και τα συσχετίζουν με τη νόσο, αν και υπάρχουν αρκετοί τρόποι προσέγγισης των ασθενών, καθώς και τεχνικές διαχείρισης των συμπτωμάτων.

Για τον λόγο αυτό υπάρχουν ειδικοί, οι οποίοι και στη χώρα μας διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν τις ασθενείς να διαχειριστούν τα συμπτώματά τους και, τελικά, να βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινότητάς τους και της ζωής τους".


Πηγή: www.capital.gr

Ο ρόλος στην Μαγνητικής και Αξονικής τομογραφίας


ΑΡΘΡΟ της Ελισάβετ Πάτση, Ακτινοδιαγνώστριας, Επιστημονικά Υπεύθυνης Εργαστηρίου Αξονικής Τομογραφίας της Κλινικής «ΆΝΑΣΣΑ»

Η Μαγνητική τομογραφία (MRI) είναι μια διαγνωστική τεχνική σάρωσης που βασίζεται στις αρχές του μαγνητικού συντονισμού και χρησιμοποιεί ισχυρό μαγνητικό πεδίο κυμάτων και ραδιοσυχνοτήτων χωρίς έκθεση σε ακτινοβολία. Ενδύκνειται για τη διαγνωστική προσέγγιση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (εγκέφαλος, σπονδυλική στήλη) με μεγάλη ακρίβεια ανάδειξης όγκων, μεταστάσεων, αγγειακών δυσπλασιών, νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

Αποτελεί σημαντικό όπλο των νευροχειρουργών, ορθοπεδικών και λοιπών επεμβατικών ειδικοτήτων για τη στρατηγική της επέμβασης. Αποτελεί εξέταση επιλογής για ανάδειξη ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων σε οξεία φάση και για τη διαγνωστική προσέγγιση των αρθρώσεων, των μαλακών ιστών του σώματος όπως οι σύνδεσμοι, οι μηνίσκοι, οι τένοντες και του μυελού των οστών.

Οι ειδικές τεχνικές της Μαγνητικής τομογραφίας έχουν σημαντικό ρόλο στην Ουρολογία, π.χ. ανίχνευση – διαγνωστική ακρίβεια και προσδιορισμό της σταδιοποίησης του καρκίνου του προστάτη (πολυπαραμετρική μελέτη) καθώς και στην πιθανή πρώιμη υποτροπή μετά τη θεραπεία.

Παρομοίως, ειδικές τεχνικές μαγνητικής τομογραφίας έχουν ανάλογο σημαντικό ρόλο στην ανίχνευση – αξιολόγηση της γυναικείας πυέλου και ορθού (σταδιοποίηση – υποτροπή).

Η Αξονική Τομογραφία (CT) είναι μια τεχνική σάρωσης βασιζόμενη στην απορρόφηση ακτίνων Χ από τους ιστούς του σώματος και αποδίδοντας ευκρινείς τρισδιάστατες εικόνες αυτών. Η αξονική τομογραφία δύναται να  δώσει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με μέρη του σώματος όπως οστά, πνεύμονες, μαλακούς ιστούς, καρδιά και αιμοφόρα αγγεία. Χρησιμοποιείται για διάγνωση και παρακολούθηση διαφόρων περιπτώσεων, με κύριες ενδείξεις τις παρακάτω:

Πολύ καλή απεικόνιση οστών, π.χ. κατάγματα, όπως επίσης πεπτικού συστήματος και πνευμόνων, αποτιτανώσεων (συσσωρεύσεις ασβεστίου στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων), ενώ σημαντική είναι η χρήση της σε επείγουσες καταστάσεις για τη διαπίστωση οξέων παθήσεων της κοιλιάς, οξέων εγκεφαλικών επεισοδίων ή αιμορραγιών.

Η Αξονική τομογραφία απεικονίζει με μεγάλη ακρίβεια τις στεφανιαίες αρτηρίες της καρδιάς, δείχνοντας όχι μόνο τη στένωση μιας αρτηρίας αλλά και το σύνολο της αθηρωματικής πλάκας, πριν αυτή δημιουργήσει στένωση.

Η επιλογή της Μαγνητικής έναντι της Αξονικής Τομογραφίας εξαρτάται από το τμήμα του σώματος που θέλει να εξετάσει ο κλινικός ιατρός και από τη διαγνωστική του προσέγγιση σε συνεκτίμηση με τον λοιπό κλινικοεργαστηριακό έλεγχο. Για παράδειγμα, ο γιατρός προτείνει αξονική τομογραφία για την ανάδειξη ενός οστικού κατάγματος, μιας οξείας εγκεφαλικής αιμορραγίας, ιδίως μετατραυματικής, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει σήμερα μείωση των επιπέδων έκθεσης στην ακτινοβολία στον αξονικό τομογράφο.

Από την άλλη, αν ο κλινικός ιατρός θέλει να εξετάσει παθολογία συνδέσμων, τενοντίων ινών, νωτιαίου μυελού, θα προτείνει μαγνητική τομογραφία.

Στην ΆΝΑΣΣΑ, με την έναρξη λειτουργίας υπερσύγχρονου Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 Tesla και Αξονικού Τομογράφου 128 τομών ελαχιστοποιημένης δόσης ακτινοβολίας, ολοκληρώσαμε τη δημιουργία ενός πλήρους Διαγνωστικού – Απεικονιστικού Κέντρου το οποίο βρίσκεται εντός της κλινικής, με 24ωρη λειτουργία, 365 ημέρες το χρόνο, εξυπηρετώντας άμεσα και ποιοτικά, τόσο εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς ασθενείς.

Πηγή: voliotaki.gr