Συμπτώματα
Τα συμπτώματα της σκλήρυνσης κατά πλάκας είναι πολλά και διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης που έχουν υποστεί τα νευρικά κύτταρα και το σημείο στο οποίο εντοπίζεται η βλάβη αυτή.

Μερικά από τα πιο κοινά συμπτώματα είναι τα ακόλουθα:    Προβλήματα όρασης
    Σπαστικότητα
    Πόνος (νευροπαθητικός και μυοσκελετικός)
    Διαταραχές στην κίνηση και στη βάδιση
    Νοητικές διαταραχές
    Συναισθηματικές διαταραχές
    Εξάντληση
    Διαταραχές ουροδόχου κύστης
    Διαταραχές εντέρου
    Δυσλειτουργίες στύσης

Προβλήματα όρασης
Τα προβλήματα όρασης είναι συνήθως το πρώτο σύμπτωμα που εμφανίζεται σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: φλεγμονή του οπτικού νεύρου που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης και πόνο στο μάτι, πόνο στο πίσω μέρος των ματιών, διπλοπία, δυσκολία σταθεροποίησης της όρασης και αχρωματοψία.

Σπαστικότητα
Ως αποτέλεσμα της βλάβης που προκαλεί η σκλήρυνση κατά πλάκας στα νευρικά κύτταρα που ελέγχουν τους μύες προκαλούνται έντονες και επίπονες συσπάσεις των μυών και ακαμψία ή δυσκαμψία.

Πόνος
Η σκλήρυνση κατά πλάκας μπορεί να προκαλέσει δύο είδη πόνου: νευροπαθητικό πόνο ως αποτέλεσμα της βλάβης που έχει προκληθεί στα νευρικά κύτταρα και έχει ως αποτέλεσμα μία αίσθηση καύσου ή τσιμπίματος και μυοσκελετικό πόνο ο οποίος προκαλείται από την σπαστικότητα των μυών.

Διαταραχές στην κίνηση και στη βάδιση
Η αίσθηση ισορροπίας επηρεάζεται σημαντικά κάτι που οδηγεί σε προβλήματα στην κίνηση και στη βάδιση. Η σπαστικότητα επίσης μπορεί να προκαλέσει επιπλέον προβλήματα. Σε ορισμένους ασθενείς παρατηρούνται τρέμουλο και ίλιγγοι.

Νοητικές διαταραχές
Οι νοητικές λειτουργίες ενδέχεται να επηρεαστούν δημιουργώντας επιπλοκές όπως διαταραχές σκέψης, μνήμης, λόγου και συγκέντρωσης.

Συναισθηματικές διαταραχές
Τα πιο κοινά προβλήματα σε ανθρώπους με σκλήρυνση κατά πλάκας είναι η κατάθλιψη και το άγχος. Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να ξεσπάσουν ξαφνικά σε κλάματα ή γέλια χωρίς κανέναν απολύτως λόγο.

Εξάντληση
Η εξάντληση είναι ένα πολύ κοινό σύμπτωμα.

Διαταραχές ουροδόχου κύστης
Η σκλήρυνση κατά πλάκας δημιουργεί πολλαπλές κυστικές διαταραχές. Σε ορισμένους ασθενείς η ανάγκη για κένωση της κύστης γίνεται πολύ πιο συχνή και επιτακτική. Σε άλλους ασθενείς η κύστη δεν αδειάζει σε ικανοποιητικό βαθμό ή αδειάζει με μεγάλη δυσκολία.

Διαταραχές εντέρου
Οι νευρικές απολήξεις στο σημείου του ορθού είναι αυτές που ειδοποιούν τον άνθρωπο για την ανάγκη ή μη κένωσης του εντέρου. Σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην εκτελείται αποτελεσματικά ή ακόμη και καθόλου με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ακούσιων απωλειών ή/και ακράτειας κοπράνων. Ένας άλλος παράγοντας που ενδέχεται να οδηγήσει ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας σε φαινόμενα δυσκοιλιότητας είναι η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι ασθενείς αυτοί.

Στυτική δυσλειτουργία
Οι άνδρες ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας ενδέχεται να παρουσιάζουν στυτική δυσλειτουργία που μπορεί να οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων όπως νευρολογικές δυσλειτουργίες, ψυχολογικές διαταραχές, παρενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής ή άλλα συμπτώματα της σκλήρυνσης κατά πλάκας όπως εξάντληση ή διαταραχές ουροδόχου κύστης.

Αίτια
Δεν είμαστε βέβαιοι για τα αίτια που προκαλούν την σκλήρυνση κατά πλάκας αν και όλα δείχνουν πως είναι ένας συνδυασμός διαφόρων κληρονομικών και επίκτητων παραγόντων. Πρόκειται για μία αυτοάνοση νόσο κατά την οποία ο οργανισμός δεν αναγνωρίζει τη μυελίνη, μία ουσία των νευρικών κυττάρων, και προσπαθεί να την καταπολεμήσει. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό δεν έχει εξακριβωθεί.

www.coloplast.gr