Η εταιρία, PALUPA Medical Ltd., είναι εταιρία εκκολαπτηρίου (Helix incubator) και έχει συσταθεί για την αποπεράτωση ενός πρωτοποριακού και καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την θεραπεία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΠΣ) και συνεχίζει τις δραστηριότητες ως μια εταιρία έρευνας και καινοτομίας. Το ερευνητικό πρόγραμμα αφορούσε κλινική μελέτη για διαπίστωση της ασφάλειας και της θεραπευτικής επίδρασης ενός διατροφο-φαρμακευτικού σκευάσματος για την ασθένεια αυτή. Το σκεύασμα έχει σχεδιαστεί εξ’ ολοκλήρου από ομάδα τριών Κυπρίων επιστημόνων (Δρ Πατρίκιος Ι., κ. Λουκαϊδης Γ. και Δρ Παντζαρής Μ.), και παραχθεί σύμφωνα με μια πρωτοποριακή μέθοδο θεραπευτικής φιλοσοφίας και προσέγγισης, τα συστήματα ιατρικής (systems medicine), διαμέσου συστημάτων βιολογίας. Μια ολιστική μέθοδος, που για πρώτη φορά εφαρμόζεται για τη θεραπεία της χρόνιας  αυτής αθεράπευτης ασθένειας.

Η Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι χρόνια πολυπαραγοντική ασθένεια στην παθογένεια της οποίας εμπλέκονται πέραν του ενός παραγόντων (περιβαλλοντικοί, διατροφικοί, γενετικοί κ.α.). Επηρεάζει άτομα στην πλέον παραγωγική περίοδο της ζωής τους (κυρίως μεταξύ 18 και 45 χρόνων) και προκαλεί καταστροφή του κεντρικού νευρικού συστήματος με απομυελίνωση και εκφύλιση των νευρικών ινών. Οι υπάρχουσες θεραπευτικές  αγωγές  που είναι διαθέσιμες σήμερα παρουσιάζουν  περιορισμένες δυνατότητες κυρίως όσον αφορά στην επιβράδυνση της εξελικτικής πορείας της ασθένειας, η οποία  με το χρόνο οδηγεί σε σοβαρή αναπηρία, χωρίς δυνατότητα πλήρους ίασης. Σε αντίθεση με το δικό  μας πειραματικό σκεύασμα, όλα τα φάρμακα που υπάρχουν σήμερα, ακόμα και αυτά που είναι προς έγκριση, για την θεραπεία της ασθένεια είναι φτιαγμένα σύμφωνα με τη φιλοσοφία αντιμετώπισης της νόσου ως μη πολυπαραγοντικής και κατευθύνονται έναντι μίας και μόνον παθογενούς η παθογενετικής διαδικασίας από τις πολλές που συνυπάρχουν στο πολύπλοκο δίκτυο συμβάντων, που με την συνύπαρξη και αλληλένδετη αλληλεπίδρασή τους οδηγούν στην ασθένεια. Όλες οι υπάρχουσες  θεραπείες σήμερα έχουν μερική η μεμονωμένη επίδραση στο πιο πάνω πολύπλοκο δίκτυο, συχνά με σοβαρές παρενέργειες και χωρίς πιθανότητα ενεργοποίησης των μηχανισμών επαναμυελίνωσης και κυτταρικής προστασίας ή αναγέννησης. Μία τέτοια πολυπαραγοντική πάθηση όμως, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τις συμβατικές μεθόδους στις οποίες οι φαρμακευτικές αγωγές, που όπως έχουμε προαναφέρει, κατευθύνονται κατά ενός και μόνο παράγοντα ή βιολογικής διαταραχής από το σύνολο των διαφόρων βιοπαθολογικών συμβάντων τα οποία ταυτόχρονα συνυπάρχουν, συντρέχουν και αλληλεπιδρούν, συμβάλλοντας τόσο στην παθογένεια όσο και στην εξέλιξη της ασθένειας.

Οι υπάρχουσες  θεραπείες για την ΠΣ είναι εξολοκλήρου προϊόντα αναγωγισμού βασισμένα σε ένα τυπικά ενιαίο τρόπο εκδήλωσης της δράσης, παρουσιάζουν μερική αποτελεσματικότητα στην εκδήλωση της απομυελίνωσης χωρίς καμία επίδραση στην πρόληψη τη νευροπροστασία και την  επαναμυελίνωση. Συγκεκριμένα, οι υπάρχουσες θεραπείες βασίζονται και εστιάζονται στην επίδραση έναντι στο αποτέλεσμα ενός και μόνο παράγοντα από τους πολλούς που εμπλέκονται για την εξέλιξη της νόσου χρησιμοποιώντας ένα και μοναδικό μικρο- ή μακρο-μόριο. Τα διαθέσιμα σκευάσματα δηλαδή είναι βασισμένα στην θεωρία της θεραπείας μέσω μονοπαραγοντικών παθογενετικών μηχανισμών (αναλογισμός-reductionism). Οι ιντερφερόνες (θεραπεία πρώτης γραμμής για την ΠΣ) όπως η βήτα 1-α και βήτα 1-β και η οξική γλατιραμέρη έχουν τις λιγότερες παρενέργειες αλλά πολύ χαμηλή δραστικότητα στην θεραπεία των κρίσεων της νόσου ή στην επιβράδυνση της νόσου. Τα φάρμακα δεύτερης γραμμής όπως η ναταλιζουμάπη (μονοκλονικό αντίσωμα) και η φιγκολιμόδη (το μοναδικό φάρμακο που χορηγείται από το στόμα- όλα τα άλλα προαναφερθέντα φάρμακα είναι ενέσιμα, είτε χορηγούμενα υποδόρια / ενδομυϊκά, είτε ενδοφλέβια) έχουν καλύτερη επίδραση στις υποτροπές της νόσου και στην επιβράδυνση της εξελικτικής πορείας της νόσου, αλλά συνδέονται με σοβαρές παρενέργειες μέχρι και θανατηφόρες επιπλοκές. Ακόμα και τα φάρμακα που έρχονται να προστεθούν στη θεραπευτική φαρέτρα των ιατρών στο άμεσο μέλλον (κάποια έχουν ήδη εγκριθεί στην Αμερική και αναμένεται έγκριση και στην Ευρώπη σύντομα) είτε είναι το ίδιο μερικώς αποτελεσματικά είτε συνδυάζονται επίσης με σοβαρές παρενέργειες. Τελευταίες μελέτες ποιότητας ζωής των ασθενών με ΠΣ έχουν καταδείξει ότι οι περισσότεροι ασθενείς είναι κουρασμένοι και απογοητευμένοι αφού όλες οι θεραπείες παρουσιάζουν σοβαρές παρενέργειες αλλά και λόγω της υποχρέωσης τους είτε να υποβάλλονται σε τακτικές ενέσεις είτε να εισέρχονται στα νοσοκομειακά ιδρύματα για την χορήγηση τους. Η επιβάρυνση δε της ποιότητας της ζωής τους αρχίζει αμέσως μετά τις πρώτες χορηγίες των συμβατικών κυρίως ενέσιμων φαρμάκων. Καμία άλλη διαθέσιμη θεραπεία δεν υπάρχει στην αγορά πέραν των προαναφερθέντων. Δικαιολογημένα όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες βρίσκονται σε αγώνα δρόμου διερευνώντας πιθανές άλλες εναλλακτικές φαρμακευτικές αγωγές η φάρμακα νέας γενιάς, βασισμένα σε καινούργιες καινοτόμες προσεγγίσεις θεραπείας και ολιστικούς τρόπους αντιμετώπισης και πρόληψης.

Η μελέτη εξελίχθητε από τον Ιούλιο του 2007 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2010 σύμφωνα με τα Παγκόσμια πρότυπα κλινικών ερευνών για την ασθένεια και με την συμμετοχή 80 ασθενών με την υποτροπιάζουσα μορφή της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Ο σχεδιασμός της μελέτης αλλά και το ιατρικό πρωτόκολλο συμπεριελάμβανε πολλές καινοτομίες με κυριότερη τον τρόπο και φιλοσοφία  αντιμετώπισης της ασθένειας με κατάληξη την διαμόρφωση και παρασκευή  του σκευάσματος. Σε αντίθεση με οτιδήποτε άλλο διαθέσιμο φάρμακο υπάρχει για την αντιμετώπιση της ΠΣ, το συγκεκριμένο σκεύασμα (με τον κώδικα PLP10) είναι διατροφοφαρμακευτικό (με φυσικά βιομόρια/στοιχεία), χορηγείται από το στόμα, μπορεί να συν-χορηγηθεί με όλες τις άλλες υπάρχουσες θεραπευτικές αγωγές, έδειξε μεγάλη θεραπευτική επίδραση στη μείωση της συχνότητας των υποτροπών (κρίσεων) της νόσου αλλά  και κυρίως στην εξέλιξη της αναπηρίας των ασθενών. Τέλος, συνδέεται επίσης με πιθανή επαναμυελίνωση, κυτταροπροστασία και κυρίως χωρίς παρενέργειες. Έχει δηλαδή δυνατότητα επίδρασης για μια ολιστική αντιμετώπιση της νόσου, αφού μπορεί να επηρεάσει όλο το γνωστό βιολογικό και βιοχημικό δίκτυο των παθογενή / παθογενετικών συμβάντων και μηχανισμών που προκαλούν την ασθένεια, συμπεριλαμβανομένων και των βιοχημικών μηχανισμών υπεύθυνων επαναμυελίνωσης και αποκατάστασης των νευρώνων (ίαση).

Κατόπιν αποπεράτωσης της κλινικής μας έρευνας και μελέτης, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να ανακοινώσουμε τα σπουδαίου και παγκοσμίου ενδιαφέροντος επιστημονικά αποτελέσματα για τη θεραπεία της ασθένειας σε σχέση με το σκεύασμα PLP10.

Η μελέτη έγινε αποδεχτεί και δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες σε ένα από τους πλέον έγκυρους και παγκόσμιου βεληνεκούς οίκους επιστημονικών συγγραμμάτων, το British Medical Journal, σεopen edition (σε ανοικτή διαδικτυακή μορφή), μετά από ανεξάρτητη αξιολόγηση από επιστήμονες διεθνούς κύρους με γνώση, μακροχρόνια εμπειρία και διεθνή καταξίωση στην έρευνα και τη θεραπεία της ΠΣ. Παράλληλα το προϊόν της πιο πάνω μελέτης έχει καταχωρηθεί για εξασφάλιση πνευματικών δικαιωμάτων στην Αμερική και Παγκοσμίως.

Τα αποτελέσματα τυγχάνουν τεράστιου ενδιαφέροντος από την παγκόσμια επιστημονική και φαρμακευτική κοινότητα.  Το δημοσιευμένο σχετικό έντυπο με τα αποτελέσματα της μελέτης βρίσκεται ανεξάρτητα αναρτημένο και ως πρώτο θέμα σε πέραν των 300 έγκυρων ηλεκτρονικών σελίδων, πρώτο θέμα σε εθνικές ιστοσελίδες οργανισμών για την Πολλαπλή Σκλήρυνση (συμπεριλαμβανομένων της Αμερικής και Αυστραλίας), για τρεις συνεχή εβδομάδες καταχωρείται ως η πλέον τονισμένη έρευνα της εβδομάδας «This week’s highlighted research…» από τον βρετανικό οργανισμό Πολλαπλής Σκλήρυνσης, «the UK multiple sclerosis Trust”, σε ηλεκτρονικές σελίδες επιστημονικού ενδιαφέροντος και συζητήσεων, πρώτο θέμα σε ηλεκτρονικές σελίδες νέων θεραπειών και από την ήμερα δημοσίευσης  βρίσκεται στην λίστα των πλέον πολυδιαβασμένων επιστημονικών εντύπων με αναφορές από τηλεοπτικούς σταθμούς Παγκοσμίως. Σύμφωνα με την Almetric, στατιστική υπηρεσία δημοσιευμένων επιστημονικών συγγραμμάτων παγκοσμίως, η δημοσίευση μας, ανάμεσα από 1,300,000 επιστημονικών συγγραμμάτων, σε όλα τα έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και μέσα επικοινωνίας (8,122), βρίσκεται στο ψηλότερο 5% του ενδιαφέροντος από όλα τα άρθρα που έχουν ποτέ παρακολουθηθεί.

Λεπτομερέστερα, έναντι των άλλων θεραπειών, το σκεύασμα μας, με τον κωδικό PLP10, κατέδειξε έναντι εικονικού σκευάσματος  στατιστικά σημαντικές θεραπευτικές ικανότητες για το δείγμα ασθενών της μελέτης,  ελαττώνοντας τη συχνότητα των υποτροπών της νόσου μέχρι και 72%  και την πιθανότητα αύξησης του βαθμού αναπηρίας μέχρι και 86% χωρίς παρενέργειες έχοντας σοβαρή πιθανότητα αποκατάστασης (επαναμυελίνωσης) και κύτταρο-προστασίας. Όλα αυτά σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους όπου: οι ιντερφερόνες και η οξική γλατιραμέρη περιορίζουν τη συχνότητα των υποτροπών περίπου μόνο στο ένα τρίτο, χωρίς σημαντική επίδραση στην εξέλιξη της αναπηρίας, η ναταλιζουμάπη με 68% ελάττωση της συχνότητας των υποτροπών και 43% ελάττωση πιθανότητας αύξησης της αναπηρίας και η φιγκολιμόδη με 54% ελάττωση της συχνότητας των υποτροπών χωρίς σημαντικότερη επίδραση στην εξέλιξη του βαθμού αναπηρίας σε σχέση με τις ιντερφερόνες και την κοπαξόνη. Επιπροσθέτως, όλα τα πιο πάνω φάρμακα δεν έχουν να επιδείξουν σημαντικά στοιχεία  κυτταρο-προστασίας ή αποκατάστασης και είναι συνδεδεμένα με παρενέργειες, μερικές φορές σοβαρές μέχρι και θανατηφόρες.

Όσο αφορά τα οικονομικά οφέλη, αυτά θα είναι τεράστια τόσο για την εταιρία μας όσο και για τη Κύπρο αφού σήμερα υπάρχουν πέραν των 3.000.000 ασθενών σε παγκόσμια βάση με τάση διπλασιασμού αυτού του πληθυσμού κάθε 10-12 χρόνια. Σημαντικό όμως είναι ότι, με τέτοια πρωτοπόρα σκευάσματα και ολιστικού τύπου θεραπειών ανοίγεται μία νέα εποχή και νέοι ορίζοντες στη θεραπεία χρόνιων ασθενειών που ποτέ προηγουμένως δεν έτυχαν δοκιμής και εφαρμογής, με στόχο πάντοτε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενων. Στην Αμερική περίπου 500.000 ασθενείς υποφέρουν από ΠΣ. Σύμφωνα με τον εθνικό σύνδεσμο ΠΣ Αμερικής το οικονομικό κόστος της φροντίδας για τους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής και μη ιατρικής περίθαλψης και της φροντίδας καθώς επίσης και τις απώλειες στην παραγωγή υπερβαίνει τα 23 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ή περισσότερα από 57.000 δολάρια ανά ασθενή. Λόγω της φύσης του το νέο σκεύασμα (διατροφο-φαρμακευτικό) θα είναι σημαντικά φθηνότερο από τα υπάρχοντα στην αγορά και θα συμβάλλει σημαντικά στην τοπική αλλά και την παγκόσμια κοινωνικό-οικονομική πρόοδο σε μια περίοδο παρατεταμένης παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης.

Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από την εταιρεία μας στο  Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου με σχεδόν αποκλειστική οικονομική χορηγία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Κύπρου με μερική επιχορήγηση πρώτων υλών από την Yasoo Health Co.

Η ιστοσελίδα του δημοσιευμένου εντύπου είναι: http://bmjopen.bmj.com/content/3/4/e002170.full

Η προώθηση και γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της μελέτης θεωρείται απαραίτητη αφού, το είδος του σκευάσματος και τα καθεαυτού αποτελέσματα αποδεικνύονται τεράστιου ενδιαφέροντος θετικά, καθιστώντας μας υπεύθυνους με την υποχρέωση για τη διάχυση τους, κυρίως δια μέσου των μέσων μαζικής επικοινωνίας προς ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερόμενων, ασθενών και επιστημόνων. Το σκεύασμα, αλλά κύρια η καινούρια θεραπευτική προσέγγιση της νόσου, μέσα από την ολιστική ιατρική και την ιατρική των συστημάτων, αποτελεί μία τεράστια ακτίνα φωτός για τα άτομα που πάσχουν με την χρόνια αθεράπευτη αυτή ασθένεια και όχι μόνο. Επιπρόσθετα, υπάρχουν αρκετές επιστημονικές ενδείξεις για χρησιμοποίηση του σκευάσματος και για άλλες νευροεκφυλιστικες παθήσεις όπως οι νόσοι Πάρκινσον,  Αλτσχάιμερ και άλλες. Τέλος το προφίλ και η ασφάλεια του διατροφο-φαρμακευτικού σκευάσματος PLP10 το καθιστούν αρκετά ελκυστικό για να δοκιμαστεί ακόμα και για την πρόληψη της ΠΣ, σε ασθενείς με κλινικά μεμονομένο σύνδρομο (CIS), δηλαδή το πρώτο κτύπημα της ΠΣ ή ακόμα και για τα χρόνια νευροεκφυλιστικά νοσήματα, όπως τη νόσο του Αλτσχάιμερ, τη μεγαλύτερη μάστιγα της σημερινής ανθρωπότητας.

Ονομαστικά οι εμπλεκόμενοι συνεργάτες ερευνητές είναι οι Κύπριοι επιστήμονες: Δρ Ιωάννης Πατρίκιος, Καθηγητής Ιατρικής Βιοχημείας, Συνεργάτης Ερευνητής στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και Επισκέπτης Καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κυρ. Γιώργος Λουκαΐδης, εγκεκριμένος διατροφολόγος/ διαιτολόγος, υποψήφιος Διδάκτορας  και συνεργάτης στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και Δρ Μάριος Παντζαρής, Ανώτερος Νευρολόγος, Διευθυντής της Γ’ Νευρολογικής Κλινικής και της Κλινικής Πολλαπλής Σκλήρυνσης στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.

Σήμερα είμαστε και σε θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη του τελευταίου σταδίου εξέλιξης του σκευάσματος PLP10, το οποίο θεωρείται απαραίτητο από τους οργανισμούς νέων θεραπευτικών σκευασμάτων πριν από τη  διάθεση τους στις αγορές, πιθανώς και πάλι με χρηματική επιχορήγηση του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Κύπρου, αφού η πρόταση μας για μια νέα μελέτη έχει κριθεί επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Πρόκειται για φάση ΙΙΙ πολυκεντρική μελέτη, με μεγαλύτερο πληθυσμό ασθενών από το Ινστιτούτο Νευρολογίας Γενετικής Κύπρου σε συνεργασία με τρία Πανεπιστημιακά Ιατρικά Κέντρα στην Ελλάδα (του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων). Άλλα κέντρα συνεργασίας για την διεκπεραίωση της μελέτης ευρίσκονται στη Μεγάλη Βρετανία (το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον) και στην Ιταλία (το Πανεπιστήμιο Vita-Salute San Raffaele στο Μιλάνο).

Τέλος, η επιστημονική ομάδα επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά όλους τους ασθενείς που έλαβαν μέρος στην μελέτη, όλους του εμπλεκομένους στην μελέτη, όπως όλες τις νοσοκόμες στο θάλαμο νοσηλείας, τη νοσοκόμα των εξωτερικών ιατρείων Ευτυχία Γαγγλία και τη φαρμακοποιό Έλενα Κκολού από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο Άγιος Θέρισσος, το εκκολαπτήριο Helix και τους εκεί συνεργάτες Δημήτρη Χατζισοφόκλη και Ιωάννα Λεοντίου, το Ινστιτούτο Νευρολογία και Γενετικής Κύπρου και πάλι για την όλη συνεργασία και φιλοξενία, την εταιρία  Yasoo Health Ltd για την μερική παροχή πρώτων υλών, το ΚΕΒΕ για την αφιλοκερδή παραχώρηση του χώρου και την απόλυτη συνεργασία για την επιτυχία της σημερινής διάσκεψης και τέλος, τον κύριο  χρηματοδότη του έργου και συνδιοργανωτή της σημερινής σημαντικής εκδήλωσης, το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Κύπρου.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Email: patrikiosioannis @ gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 99097856 (Καθ. Δρ Ιωάννης Πατρίκιος, για εταιρεία PALUPA med.)
Πηγή : www.ehealthcyprus.com, Onlycy.com