Μία πανευρωπαϊκή προσπάθεια για την ενημέρωση του κόσμου για τη σκλήρυνση κατά πλάκας και τη ζωή των ασθενών με τη νόσο, βρίσκεται σε εξέλιξη με τον τίτλο Under Pressure (Υπό Πίεση).

Ήδη τα πρώτα βίντεο που δείχνουν πώς οι άνθρωποι με σκλήρυνση κατά πλάκας ( MS ) ζουν την καθημερινή τους ζωή Under Pressure σε 12 χώρες της Ευρώπης , σαρώνουν στο Διαδίκτυο.

Διάσημοι φωτογράφοι έχουν τονίσει την κατάσταση των ατόμων που πάσχουν από ΣΚΠ με μεγάλη δεξιοτεχνία και ευαισθησία. Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν το θάρρος , την επιμονή και την ψυχική αντοχή με την οποία αυτοί οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στις καθημερινές πιέσεις.

Τα πορτρέτα απεικονίζουν επίσης τις συνθήκες που επικρατούν σε δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες , και τις αυξανόμενες ανισότητες μεταξύ των κρατών αυτών στην προσέγγισή τους προς τα κράτη μέλη . Και αυτό είναι ο στόχος  του έργου «Υπό πίεση»: δείχνει τις διαφορές μεταξύ των εθνικών συστημάτων υγείας και κοινωνικών πολιτικών, που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις ζωές των ανθρώπων με σκλήρυνση κατά πλάκας - προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο.

Με Under Pressure , EMSP ελπίζει να προωθήσει αποτελεσματικά τα συμφέροντα των ατόμων με ΣΚΠ σε όλη την Ευρώπη , για τη βελτίωση της ευημερίας και της ποιότητας ζωής τους και για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας που αντιμετωπίζουν .Πηγή: www.onmed.gr