Τι θα ισχύσει για αναπηρικές συντάξεις και επιδόματα έως το τέλος του 2015 (εγκύκλιος)
Άτομα με προβλήματα αναπηρίας τα οποία δεν έχουν περάσει ακόμη από τον έλεγχο των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας χωρίς όμως δική τους υπαιτιότητα, διατηρούν το δικαίωμα είσπραξης της σύνταξης ή του επιδόματος για....έξι μήνες.

Αν από τον έλεγχο προκύψει απώλεια του δικαιώματος στη σύνταξη ή στο επίδομα, τότε το ποσό θα πρέπει να επιστραφεί χωρίς όμως επιβάρυνση.
Τη διαδικασία χορήγησης των συντάξεων και των επιδομάτων περιγράφει εγκύκλιος του ΙΚΑ η οποία και ερμηνεύει νομοθετική διάταξη που ψηφίστηκε τον Ιούλιο στη Βουλή.

Στην εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται ότι στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

«Εάν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι είτε φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν είτε δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε» αναφέρει η σχετική νομοθετική διάταξη που κοινοποιείται μέσω της εγκυκλίου του ΙΚΑ.

Στις 29.9.2015 θα γίνει η πρώτη πίστωση (μέσω Η.ΔΙ.Κ.Α.) στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων των οποίων το δικαίωμα σε παροχές έληξε μέχρι την 1.7.2015 (ανάλογα για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2015.

Πηγή: www.i-diadromi.gr