Η συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας που προϋπήρχε της υπαγωγής των ΑμεΑ σε ασφάλιση, μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν η μεταγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία, να φτάνει τουλάχιστον το 40% της κατά περίπτωσης αναπηρίας.

Στο έγγραφο του ΙΚΑ τονίζεται ότι η συγκεκριμένη αλλαγή συμπεριλήφθηκε στον πρόσφατο νόμο (ν. 4331/2015 αρ. 10 παρ.1) και αντικατέστησε παλαιότερη διάταξη που όριζε ως όριο το 50% της κατά περίπτωση αναπηρίας. Σημειώνεται ότι οι νέες διατάξεις ισχύουν από τη δημοσίευση του νέου νόμου σε ΦΕΚ κάτι που έγινε από τις 2 Ιουλίου 2015 και μετά.

Αυτό σημαίνει ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας που κατατίθενται στο ΙΚΑ από την ημερομηνία αυτή και μετά από τους ασφαλισμένους που ανήκουν στην κατηγορία των αναπήρων με πάθηση προϋπάρχουσα της πρώτης ασφάλισής τους κρίνονται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις
Από τον Βασίλη Αγγελόπουλο

www.dikaiologitika.gr