Σε μια νέα μελέτη με τίτλο «Μητρικός θηλασμός και η επίδραση του σε υποτροπές στην επιλόχεια Σκλήρυνση κατά πλάκας», ερευνητές ερεύνησαν πώς ο θηλασμός ενέχει κίνδυνο για υποτροπή της νόσου σε γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JAMA Neurology.

Περίπου 20 έως 30% των γυναικών με σκλήρυνση κατά πλάκας - μια χρόνια αυτοάνοση νόσος που χαρακτηρίζεται από την καταστροφή της μυελίνης, ένα προστατευτικό στρώμα που περιβάλλει τις νευρικές ίνες του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού - βιώνουν αυξημένο κίνδυνο για υποτροπή της νόσου, συνήθως μέσα σε τρεις έως τέσσερις μήνες μετά τον τοκετό. Ωστόσο, πώς ο θηλασμός έχει επιπτώσεις μετά τον τοκετό στην σκλήρυνση κατά πλάκας υποτροπής είναι ακόμα ασαφές.

Στη νέα αυτή μελέτη, ερεύνησαν τη σχέση μεταξύ του αποκλειστικού μητρικού θηλασμού και του κιινδυνου υποτροπής της νόσου και πώς μπορεί να επηρεάζουν να συμπληρώματα διατροφής αυτόν τον κίνδυνο.

Η ομάδα των ερευνητών ανέλυσε τα δεδομένα από 201 εγκύους (από 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 30 Ιουνίου του 2012). Επιπλέον, ανέλυσαν τα αποτελέσματα που ελήφθησαν για μία περίοδο παρακολούθησης ενός έτους μετά τη γέννηση. Επέτρεψαν στην ομάδα τον μητρικό θηλασμό με ελάχιστη περίοδο 2 μηνών χωρίς συμπληρωματική διατροφή. Ο πρωταρχικός στόχος της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί την πρώτη υποτροπή μετά τον τοκετό σε γυναίκες με πολλαπλή σκλήρυνση εντός των ομάδων.

Το 59,7% των γυναικών θήλαζαν για ένα Minimum διάστημα 2 μηνών (τουλάχιστον) και το 40,3% που θήλαζαν έκανε και συμπληρωματική διατροφή (20,9%), ενώ το 19,4% δεν θήλασε καθόλου. Παρατήρησαν λοιπόν ότι, ενώ το 38,3% των γυναικών που δεν θήλασαν αποκλειστικά είχε μια υποτροπή μέσα στους πρώτους 6 μήνες μετά τον τοκετό, αυτό παρατηρήθηκε μόνο στο 24,2% των γυναικών που θήλαζαν αποκλειστικά για τουλάχιστον 2 μήνες. Η εισαγωγή των συμπληρωμάτων διατροφής δεν οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στο χρόνο για την πρώτη υποτροπή μετά τον τοκετό και στις δύο ομάδες που αναλύθηκαν.

Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι ο αποκλειστικός μητρικός θηλασμός είναι μια πιθανή φυσική διαδικασία που καθυστερεί την υποτροπή στην πολλαπλή σκλήρυνση . Ως αποτέλεσμα, συγγραφείς τονίζουν ότι οι γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας πρέπει να ενθαρρύνονται να θηλάζουν αποκλειστικά, δεδομένου ότι δεν αυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής μετά τον τοκετό.

η Η Kerstin Hellwig, του Πανεπιστημίου Ruhr Bochum στην Γερμανία και συγγραφέας της μελέτης σχολίασε σχετικά τα ευρήματα της μελέτης,λέγοντας: «Στο σύνολό τους, τα ευρήματα μας δείχνουν ότι οι γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας πρέπει να υποστηριχθούν, εάν επιλέξουν να θηλάζουν αποκλειστικά, δεδομένου ότι σαφώς δεν αυξάνουν τον κίνδυνο μετά τον τοκετό για υποτροπή. Η υποτροπή κατά τους πρώτους έξι μήνες μετά τον τοκετό μπορεί να μειωθεί με τον θηλασμό, αλλά από τη στιγμή που διακοπεί, η ενεργότητα της νόσου είναι πιθανόν να επιστρέψει. "

Πηγή: http://multiplesclerosisnewstoday.com/2015/09/01/exclusive-breastfeeding-not-increase-womens-risk-multiple-sclerosis-relapse/