Ο Βασίλης Τσιτσής από την ομάδα Αλληλεγγύης Ανθρώπων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, μίλησε για τα προβλήματα στης φαρμακευτικές αγωγές, στα επιδόματα, και στα συνταξιοδοτικά, στο Υπέρ Αδυνάτου στη συγκέντρωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών, που έγινε έξω από την Βουλή στις 21 Οκτωβρίου 2015