Είναι εφικτή η διατήρηση ενός υγιούς και “νεανικού” εγκεφάλου παρά τη γήρανση, κάνοντας δραστηριότητες που γυμνάζουν το μυαλό; Θα μπορούσε αυτό να αποτρέψει την απώλεια μνήμης ή ακόμα και να αποτρέψει ή να καθυστερήσει την εγκατάσταση ανοιών όπως είναι η νόσος Alzheimer; Υπάρχει σήμερα ένας αριθμός ερευνών που υποστηρίζει αυτή τη θεωρία, αν και χρειάζονται περισσότερες αποδείξεις.

Όταν διατηρούμε το μυαλό μας σε εγρήγορση και επιδιδόμαστε σε δραστηριότητες που ενεργοποιούν τις διαφορετικές ανώτερές μας λειτουργίες, είναι πιθανότερο να διατηρήσουμε τις νοητικές μας ικανότητες για περισσότερο καιρό, σύμφωνα με έρευνες. Αυτό ίσως οφείλεται στη δημιουργία καινούριων συνδέσεων μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων, στη μείωση του θανάτου των κυττάρων αυτών  ή ακόμα και στη γένεση καινούριων, σύμφωνα με έρευνες που έγιναν σε ζώα.

Μία έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Medical Association περιελάμβανε 2800 ενήλικες πάνω από 65 ετών. Υποβλήθηκαν σε 10 συνεδρίες νοητικής ενδυνάμωσης με ειδικές δραστηριότητες σε διάρκεια 6 εβδομάδων. Οι ασκήσεις αυτές ήταν επικεντρωμένες στην εξάσκηση ανωτέρων νοητικών λειτουργιών όπως είναι η μνήμη, η λογική και η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών. Οι συμμετέχοντες στο τέλος του προγράμματος εμφάνισαν βελτίωση στις λειτουργίες αυτές, η οποία διατηρήθηκε για τουλάχιστον 5 έτη. Και το καλύτερο; Βελτιώθηκε αισθητά και η επίδοσή τους στις καθημερινές τους δραστηριότητές όπως είναι οι κατασκευαστικές δεξιότητες και η διαχείριση χρημάτων.

Άλλες έρευνες αποδεικνύουν ότι τα προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης επιβραδύνουν την επιδείνωση των συμπτωμάτων σε ανοϊκούς ασθενείς. Αν και οι ασθενείς που τελικά έπασχαν από νόσο Alzheimer απέκτησαν τα συμπτώματα της νόσου αργότερα, διατηρήθηκαν για περισσότερα χρόνια χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και η αναπόφευκτη φθίνουσα πορεία κράτησε για λιγότερο χρονικό διάστημα.

Οι κατάλληλες ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή, ανάλογα με διάφορες παραμέτρους όπως είναι η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης κα. Στο ιατρείο αρχικά οι ασθενείς υποβάλλονται σε ειδικά νευροψυχολογικά τεστ ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση των νοητικών λειτουργιών τους. Επί ενδείξεων ζητούνται απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις για την ανάδειξη διαφόρων νοσημάτων που μπορεί να δικαιολογούν την κλινική εικόνα.  Ανάλογα με τα αποτελέσματα επιλέγεται η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή αν χρειάζεται και οι κατάλληλες νοητικές ασκήσεις και δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, αξιολογείται η πρόοδος και ανάλογα τροποποιείται το επίπεδο δυσκολίας και το είδος των ασκήσεων.

Οι ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, όταν επιλέγονται και πραγματοποιούνται από ειδικούς ιατρούς , συμβάλλουν στην αποτροπή ή στην καθυστέρηση της εμφάνισης των συμπτωμάτων άνοιας, ακόμα και της νόσου Alzheimer. Μαζί  με την ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή, με μια ήπια καθημερινή σωματική άσκηση, υγιεινή διατροφή, ποιοτικό ύπνο, μείωση του άγχους και μια ενεργή κοινωνική ζωή, είναι τα μυστικά για έναν υγιή και νεανικό εγκέφαλο.

Πηγή: www.dimkanellopoulos.gr