Η εφαρμογή από 1η Απριλίου του 2016 του νέου Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, θα έχει ως συνέπεια την κατάργηση μιας σειράς…επιδομάτων και την ενσωμάτωσή τους στο νέο «υπερ»επίδομα.

Όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό, αναμένεται να υπάρξει συνολική επανεξέταση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, με σκοπό να έχουμε εξοικονόμηση ύψους 0,5% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.
Σε αυτό το πλαίσιο του εξορθολογισμού των δαπανών στην πρόνοια, θα δοθεί και έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας στο υπουργείο Εργασίας και αυτή θα είναι η οποία θα κρίνει το ποια προνοιακά επιδόματα θα συνεχίσουν να δίνονται και ποια θα ενσωματωθούν στο νέο καθολικό επίδομα, καθώς και ποια θα «κοπούν» οριστικά.

Πάνω σε αυτό το ζήτημα, μπαίνει και το ζήτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς πολλά από τα επιδόματα δίνονται από δήμους. Είναι φανερό πως η ηγεσία του υπουργείου θα επιδιώξει να παρέμβει και σε αυτό το ζήτημα με τελικό στόχο να «πάρει» αυτές τις αρμοδιότητες πίσω.

Πάντως, από τους αρχικούς σχεδιασμούς του υπουργείου Εργασίας διαφαίνεται πως στο νέο «υπερ»επίδομα θα ενσωματωθούν μια σειρά από επιδόματα όπως το ΕΚΑΣ, τα επιδόματα τέκνων, θέρμανσης, παραπληγίας ή τετραπληγίας (εξωιδρυματικό) και απόλυτης αναπηρίας.