Η 3η Δεκεμβρίου δεν είναι μια γιορτή για τα ΑμεΑ. Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε πως υπάρχουμε και να ακουστούν τα προβλήματα μας.Σκοπός της ημέρας αυτής είναι να υπενθυμίσει στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς αλλά και στους απλούς πολίτες το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην πλήρη συμμετοχή στα κοινά καθώς και στην ισότητα. Οι συνθήκες διαβίωσής τους θα πρέπει να είναι ίσες με εκείνες των υπόλοιπων πολιτών και να τους δίνεται η δυνατότητα για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.
Εμείς σαν
ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ φέτος θα κάνουμε όλοι μάζι σ όλη την Ελλάδα κι όχι μόνο μια βουβή διαδικτυακή διαμαρτυρία.Έτσι θα έχουν την δυνατότητα να συμμέτεχουν όλοι...ετσι απλά από το σπίτι τους ο καθένας με την δύναμη της τεχνολογίας ας πλυμηρισουμε το διαδύκτιο με την φωτο αυτή να περάσουμε το μηνυμα σε όλους ότι είμαστε εδώ αγωνιζόμαστε και απαιτουμε δεν επαιτουμε την αξιοπρεπή μας διαβίωση.
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΒΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΝ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΜΑΣ ΙΣΩΣ ΤΟΥΣ ΜΙΛΗΣΕΙ Η ΣΙΩΠΗ ΜΑΣ........