Σήμερα Σάββατο 30 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας για το 2016 στη Θεσσαλονίκη από τους φίλους της Ομάδας Αλληλεγγύης Ανθρώπων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.