Πραγματοποιήθηκε στις 15.04.16, στα γραφεία της Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Δ.Ελλάδας η τελική συνάντηση της κατάρτισης, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Συνηγορία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας Στη Δυτική Ελλάδα. 

Η κατάρτιση αφορούσε στην εκπαίδευση ασθενών με ΣκΠ, φροντιστών ατόμων με ΣκΠ, εθελοντών της ΕΕΑΣΚΠ καθώς και επαγγελματιών υγείας πρόνοιας πάνω σε θέματα που αφορούσαν την ασθένεια της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας.

Η κατάρτιση είχε δια ζώσης συναντήσεις αλλά και εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ειδικής πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (E-learning). Στη τελική συνάντηση οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αναφέρουν τις εντυπώσεις τους γύρω από την εμπειρία της συμμετοχής στην διαδικασία αυτή, να προτείνουν ιδέες για μελλοντικές ανάλογες δράσεις καθώς και να λάβουν τις βεβαιώσεις συμμετοχής τους από πρόγραμμα κατάρτισης.

Στο κλείσιμο και με συμφωνία όλης της ομάδας βγήκε μια ομαδική φωτογραφία με ένα μήνυμα σε χαρτόνι με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινότητας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας αλλά και την ενθάρρυνση των ασθενών με ΣκΠ για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους.

Το μήνυμα μας είναι:
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ!!
ΜΗ ΜΕΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ...ΨΑΞΕ....ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ....ΠΑΛΕΨΕ!!

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» - Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες - το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. We are all Citizens EEA Grants Greece