Τα Διοικητικά Συμβούλια του κοινωφελούς σωματείου «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» και της «Ελληνικής Ένωσης για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Δυτικής Ελλάδας» έχουν την χαρά να σας προσκαλέσουν στην ενημερωτική εκδήλωση στα πλαίσια του προγράμματος «Συνηγορία για τη ΣΚΠ στη Δυτική Ελλάδα» με τίτλο:
ΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

την Πέμπτη 21 Απριλίου, ώρα 6:00 μμ. στην Αίγλη (Veso Mare) στην Πάτρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:00 – 18:30 Προσέλευση – Χαιρετισμοί

12:30 – 13:00 Καραγιώργου Μαργαρίτα, Πρόεδρος ΕΕΑΣΚΠ:
«Ο ρόλος της ΕΕΑΣΚΠ στην προσπάθεια κοινωνικής επανένταξης των ΑμΣΚΠ μέσω συνεργασιών»

13:00 – 13:15 Παπανικολάου Μαριανή, Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Προγράμματος: «Απολογισμός Προγράμματος Συνηγορία για τη ΣΚΠ στη Δ. Ελλάδα»

13:15 – 13:30 Γεωργακοπούλου Δήμητρα, Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Γραφείου Συνηγορίας για τη ΣΚΠ: «Γραφείο Συνηγορίας για τη ΣΚΠ στη Δ. Ελλάδα – Απολογισμός δράσεων»

13:30 – 14:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση
Συντονισμός: Θεοδωρόπουλος Δημήτρης, Γραμματέας ΦΡΟΝΤΙΖΩ

  ●  Date: 21/04/2016
  ●  Location: Πάτρα, Αίθουσα Αίγλη (Veso Mare), 21 Απριλίου 2016, ώρα 6.00 μμ.