Ο ΟΤΕ παρέχει σε ΑμεΑ εκπτώσεις στη χρήση/κίνηση της τηλεφωνικής τους σύνδεσης. Οι εκπτώσεις αυτές είναι οι εξής:

    ● Τηλεπικοινωνιακή έκπτωση στην κίνηση της κύριας τηλεφωνικής σύνδεσης αξίας 45,36 € το μήνα, η οποία παρέχεται στους Τυφλούς, Κινητικά Ανάπηρους και Νεφροπαθείς τελικού σταδίου.

    ● Έκπτωση αξίας 19,84 € επί της συνολικής μηνιαίας χρονοχρέωσης, για χρήση υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων (internet-dial up συνδέσεις), η οποία παρέχεται σε τυφλούς, σε μερικώς τυφλούς, κινητικά ανάπηρους και νεφροπαθείς τελικού σταδίου, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
    ● Η δυνατότητα πραγματοποίησης ατελώς μέχρι 20 κλήσεων ανά μήνα στην υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου 11888 και 11822 , καθώς και δωρεάν η υπηρεσία Φραγής Εξερχομένων Κλήσεων, που παρέχονται στους τυφλούς και τα άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης και ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Δικαιούχοι – Δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι των εκπτώσεων και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αναφέρονται στη συνέχεια.

    ● ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ (δικαιολογητικά)

    ● ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΟΙ (δικαιολογητικά)

    ● ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% (δικαιολογητικά)

    ● ΤΥΦΛΟΙ-ΜΕΡΙΚΩΣ ΤΥΦΛΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% (δικαιολογητικά)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Αίτηση Έκπτωσης ΑμεΑ

Τρόποι Εξυπηρέτησης

Τρόποι Εξυπηρέτησης Οι δικαιούχοι, μπορούν να ενημερωθούν και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως προδιαγράφεται παρακάτω.

    1. Φυσική παρουσία άμεσα ή έμμεσα δικαιούχων ή Νόμιμων Εκπροσώπων τους στο Δίκτυο Καταστημάτων COSMOTE.
    Κατατίθενται τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην ενότητα «Δικαιολογητικά χορήγησης έκπτωσης» από το δικαιούχο ΑμεΑ δηλ. από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή από νόμιμο εκπρόσωπό του. Ο Νόμιμος εκπρόσωπος πρέπει να καταθέσει το έγγραφο νομιμοποίησής του που μπορεί να είναι κάποιο από τα ακόλουθα:

        ● ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ: σύμφωνα με το οποίο εξουσιοδοτούνται ορισμένα πρόσωπα να ρυθμίζουν τις συναλλαγές του.
        ● ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: απαιτείται σε περίπτωση ανήλικου από τους δυο γονείς, στην οποία θα δηλώνουν ότι το άτομο με αναπηρία συνοικεί μαζί τους ή με αυτόν που ασκεί την επιμέλειά του.
        ● ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ: θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Διοικητική Αρχή (Αστυνομία, ΚΕΠ, κ.λ.π).
        ● ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα πρόσωπα που ρυθμίζουν τις συναλλαγές του δικαιούχου.

    2. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση (13888)

    Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα μέσω του 13888 να ενημερωθούν για την έκπτωση που δικαιούνται ανά κατηγορία αναπηρίας καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν.
    Σε περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα από πλευράς χρήστη , παραλαμβάνει με fax ή e-mail την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Στη συνέχεια, ο χρήστης αφού υπογράψει την αίτηση και συλλέξει τα δικαιολογητικά θα πρέπει να τα αποστείλει με δική του χρέωση στην αρμόδια υπηρεσία του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας μέσω ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που την αίτηση υπογράψει ο νόμιμος εκπρόσωπος του δικαιούχου συνυποβάλει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Διοικητική Αρχή (Αστυνομία, ΚΕΠ, κ.λπ).

    Η Διεύθυνση αποστολής είναι:
    ΟΤΕ Α.Ε.
    Τμήμα Διαχείρισης Αιτημάτων Κρήτης & Νήσων Σταθερής
    Μινωταύρου 10
    ΤΚ 71202
    Ηράκλειο Κρήτης

    3. Εναλλακτικός τρόπος εξυπηρέτησης

    Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ενημέρωσης για τις εκπτώσεις και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται ανά κατηγορία αναπηρίας καθώς και η δυνατότητα εκτύπωσης της αντίστοιχης αίτησης και από το cosmote.gr. Η αίτηση υπογράφεται από τον άμεσα ή έμμεσα δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του (χρειάζεται εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή) και μαζί με τα δικαιολογητικά ένταξης αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου στην αρμόδια υπηρεσία στην εξής διεύθυνση:

    ΟΤΕ Α.Ε.
    Τμήμα Διαχείρισης Αιτημάτων Κρήτης & Νήσων Σταθερής
    Μινωταύρου 10
    ΤΚ 71202
    Ηράκλειο Κρήτης

Επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση των παραπάνω τηλεπικοινωνιακών εκπτώσεων, τα απαραίτητα ανά περίπτωση δικαιολογητικά πρέπει να ανανεώνονται μετά τη λήξη ισχύος τους . Επίσης, οι πελάτες/δικαιούχοι άμεσοι ή έμμεσοι, πρέπει να προσκομίζουν στο αρμόδιο κατάστημα, στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, Πιστοποιητικό Οικογενειακής τους Κατάστασης.

Πηγή: www.newsitamea.gr