Πλέον οι γιατροί θα συνταγογραφούν εξετάσεις «ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ» μόνο μια φορά το μήνα και για το ίδιο ΑΜΚΑ, δηλαδή για το ίδιο άτομο, ενώ εξετάσεις «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» της νόσου επιτρέπονται για το διάστημα περιοδικότητας, που ποικίλει ανάλογα με την εξέταση.
Ειδικότερα, στα περαπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων που εκδίδονται από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση ο θεράπων ιατρός, αφού επιλέξει το πεδίο της Διεθνούς Ταξινόμησης της Νόσου (ICD-10), θα πρέπει να επιλέγει ένα από τα νέα πεδία «ΔΙΑΓΝΩΣΗ» και «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» που προστίθενται στην πλατφόρμα. Ακολούθως και με βάση το ICD-10 που επιλέγει ο θεράπων ιατρός ορίζονται συγκεκριμένες διαγνωστικές εξετάσεις για τις οποίες μπορεί να παραπέμψει είτε για διάγνωση είτε για παρακολούθηση τον ασθενή”, όπως αναφέρει η απόφαση.
(δείτε το ΦΕΚ Τεύχος Β΄221/18.07.2016) 
  Σε ό,τι αφορά εξετάσεις για χρόνια νοσήματα, προβλέπεται η ηλεκτρονική διασύνδεση τους με αναπτυγμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης, “στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ολοκληρωμένων κλινικών πρωτοκόλλων για τη διαχείριση των προβλημάτων υγείας των ασθενών με τα συγκεκριμένα νοσήματα”.

  Ο θεράπων ιατρός θα έχει τη δυνατότητα να παραπέμπει  για εξετάσεις εφόσον τις κρίνει απαραίτητες για την κλινική διερεύνηση του ασθενούς, επιλέγοντας ένα πεδίο με τον προσδιορισμό «ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ», που θα συνοδεύεται από αιτιολογία. Βέβαια, για την αποφυγή κατάχρησης του δικαιώματος των εξαιρέσεων έχει προβλεφθεί μια δεικλίδα ασφαλείας.

   Όταν για έναν γιατρό το ποσοστό επιλογής του πεδίου «ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ» υπερβεί το 15%, θα υπάρχει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα επί της οθόνης πριν από την έκδοση του παραπεμπτικού, ενώ παράλληλα θα ενημερώνεται και ο ΕΟΠΥΥ με την έκδοση του παραπεμπτικού για περαιτέρω διερεύνηση αυτών των εξαιρέσεων. Το ποσοστό υπέρβασης θα υπολογίζεται από το σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων που συνταγογράφησε ο γιατρός στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους (1/1-31/12).
πηγή:  http://www.medisyn.eu