Τα προβλήματα ρευστότητας στην αγορά φαίνεται πως αντιλαμβάνεται η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, η οποία διαπραγματεύεται με τους “θεσμούς” κάποια ρύθμιση στην καταβολή του clawback.

Συνθήκες ασφυξίας δημιουργούν στην αγορά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του τομέα της Υγείας.

ΕΟΠΥΥ και νοσοκομεία οφείλουν το 38% των συνολικών οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, όπως προκύπτει από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιανουάριο οι συνολικές οφειλές του Δημοσίου ανέρχονταν στα 4,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 272 εκατομμύρια σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο. Από αυτά, τα 1,82 δισ. οφείλονται από τον ΕΟΠΥΥ και τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών των ασφαλιστικών Ταμείων είναι υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ. Ο Οργανισμός όφειλε στο τέλος Ιανουαρίου 1,33 δισ. ευρώ, έναντι 1,136 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των νοσοκομείων έφθασαν στα 522 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου, από 450 εκατομμύρια στο τέλος Δεκεμβρίου.

Το ποσοστό των οφειλών του ΕΟΠΥΥ στις συνολικές οφειλές του Δημοσίου ανέρχεται στο 27% και των νοσοκομείων στο 11%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι στο τέλος του περασμένου Ιανουαρίου οι συνολικές οφειλές των υπουργείων αυξήθηκαν στα 3,6 δισ. ευρώ, από 3,31 δισ. ευρώ στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου (αύξηση κατά 292 εκατομμύρια).

Το ίδιο διάστημα, τα χρέη των ασφαλιστικών Ταμείων μειώθηκαν στα 2,238 δισ. ευρώ, από 2,024 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου (μείωση κατά 214 εκατομμύρια).

Clawback

Τα προβλήματα ρευστότητας στην αγορά φαίνεται πως αντιλαμβάνεται η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, η οποία διαπραγματεύεται με τους “θεσμούς” κάποια ρύθμιση στην καταβολή του αυτόματου μηχανισμού επιστροφής υπερβάσεων (clawback) από τους παρόχους του Οργανισμού.

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σωτήρης Μπερσίμης προτείνει – μεταξύ άλλων – την παρακράτηση του υπολειπόμενου clawback από το 2016 μέσα στο 2017 και τον συμψηφισμό του clawback των ετών 2013 – 2015 με το 10% που οφείλει ο Οργανισμός για την εξόφληση των συγκεκριμένων ετών (είχε παρακρατηθεί όσο διαρκούσε ο έλεγχος από τις ιδιωτικές εταιρείες).

Το ποσό που θα προκύψει έπειτα από τους συμψηφισμούς, θα καταβληθεί σε δόσεις μέσα στο 2018.

Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης
Πηγή: www.iatronet.gr