ΠΡΟΣ : Υπουργό Εργασίας
ΚΟΙΝ.: Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης
26 Απριλίου 2017

Για μια ακόμη φορά νοιώθουμε την ανάγκη να υπερβούμε τις δυσκολίες της πάθησής μας και να συγκεντρωθούμε απ’όλη την Ελλάδα, διαμαρτυρόμενοι για τον αποκλεισμό των 12.000 ελλήνων ασθενών με Σκλήρυνση κατά πλάκας από τις υπάρχουσες ευνοϊκές ρυθμίσεις βελτίωσης του επιπέδου ζωής των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και απευθυνόμαστε στην κοινωνική ευαισθησία σας διεκδικώντας :

1. Ενταξη της Σκλήρυνσης κατά πλάκας στις Χρόνιες και μη Αναστρέψιμες Παθήσεις.
Η νόσος παραμένει μη αναστρέψιμη και συνεχώς επιδεινούμενη ενώ οι υπάρχουσες φαρμακευτικές αγωγές είναι για την καθυστέρηση της εξέλιξης και όχι τη θεραπεία της, συνυπολογίζοντας σε αυτό και την πληθώρα σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών που επιφέρουν.
Παρά τις επίμονες αναφορές στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας (έχουμε καταθέσει σχετικό ψήφισμα με 18.000 υπογραφές) παραμένουμε δέκτες υποσχέσεων και αναμένουμε την σύγκληση της αρμόδιας επιτροπής από το 2013.

2. Θέσπιση επιδόματος Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, ισόποσου με το εξωιδρυματικό – παραπληγικό επίδομα.
Με στατιστικό δεδομένο ότι η νόσος εμφανίζεται κατά κανόνα σε άτομα ηλικίας 20-40 ετών, τα οποία δεν έχουν προλάβει να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο αριθμό ενσήμων για πλήρη συνταξιοδότηση οπότε δικαιούνται την κατώτατη, η κάλυψη βασικών αναγκών και επιβίωσης βασίζεται στη λήψη του συγκεκριμένου επιδόματος. Με το υπάρχον καθεστώς δεν θεωρούνται δικαιούχοι βοηθήματος χωρίς την ύπαρξη παραπληγίας. Επειδή η πάθησή μας δεν επιφέρει μόνο κινητικά προβλήματα αλλά και όρασης, μνήμης, συγκέντρωσης, κόπωσης κλπ, τα οποία επιβαρύνουν τις συνθήκες διαβίωσης μας, η δική μας θέση είναι θεσμοθέτηση ειδικού για την πάθηση, ισόποσου με το παραπληγικό, επιδόματος χορηγούμενου με την πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας 50% και δια βίου.

Έχοντας πλήρη συναίσθηση της οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας επηρεάζοντας το βιοτικό επίπεδο όλων των πολιτών, αναντίρρητα όμως και σε μεγαλύτερο βαθμό των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, θεωρούμε ότι τα αιτήματά μας είναι δίκαια δεδομένου ότι η επίλυση των θεμάτων μας θα έδινε τη δυνατότητα αποσυμφόρησης των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και ως εκ τούτου θα εξοικονομούσε πόρους από τις εργατοώρες απασχόλησης όλων των εμπλεκομένων φορέων (απασχόληση ιατρών για τη χορήγηση γνωματεύσεων, διοικητικού προσωπικού για την κατάθεση φακέλων και τη λήψη αποφάσεων, επιστημονικού προσωπικού για την πιστοποίηση της αναπηρίας) καθώς και του κόστους των διαγνωστικών εξετάσεων που επιβαρύνουν τα ταμεία.

Είναι πλέον η στιγμή λήψης αποφάσεων και όχι ανανέωσης των υποσχέσεων. Αυτό που πραγματικά διεκδικούμε και δικαιούμαστε όπως κάθε έλληνας πολίτης είναι η δυνατότητα να ζούμε με ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ. Η άμεση λήψη μέτρων είναι πλέον για εμάς η μόνη λύση και είμαστε αποφασισμένοι να τη διεκδικήσουμε με σθένος.

Για την Ομάδα Αλληλεγγύης Ανθρώπων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Η Συντονιστική Επιτροπή