Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, η ομάδα που έλαβε φαινυτοΐνη είχε 30% μικρότερη βλάβη του στρώματος των νευρικών ινών στον αμφιβληστροειδή σε σύγκριση με όσους έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Φάρμακο που λαμβάνεται για την πρόληψη των επιληπτικών κρίσεων στην επιληψία μπορεί ενδεχομένως να προστατεύσει την όραση σε ανθρώπους με σκλήρυνση κατά πλάκας, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάζεται στο συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας στην Ουάσιγκτον.

Ο ερευνητής Raj Kapoor, του National Hospital for Neurology and Neurosurgery, στο Λονδίνο, δήλωσε ότι περίπου οι μισοί ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας εμφανίζουν κάποια στιγμή στη ζωή τους οξεία οπτική νευρίτιδα, πάθηση που μπορεί να προκαλέσει ξαφνική ολική ή μερική τύφλωση, ομιχλώδη όραση και πόνο. Αν και η όραση μπορεί τελικά να ανακάμψει κάθε επεισόδιο βλάπτει το νεύρο και το μάτι.

Οι ερευνητές επέλεξαν τυχαία 86 ανθρώπους με οξεία οπτική νευρίτιδα, εντός 2 εβδομάδων από την έναρξη συμπτωμάτων για να λάβουν είτε το φάρμακο κατά της επιληψίας (φαινυτοΐνη) είτε εικονικό για 3 μήνες. Μέτρησαν τη σκλήρυνση του αμφιβληστροειδούς, στην έναρξη της έρευνας και 6 μήνες αργότερα. Ελέγχθηκε και η όραση των συμμετεχόντων.

Η έρευνα ανακάλυψε, κατά μέσον όρο, ότι η ομάδα που έλαβε φαινυτοΐνη είχε 30% μικρότερη βλάβη του στρώματος των νευρικών ινών στον αμφιβληστροειδή σε σύγκριση με όσους έλαβαν εικονικό φάρμακο. Ο όγκος της ωχράς κηλίδας ήταν 34% υψηλότερος σε όσους έλαβαν το φάρμακο. Όπως αναμενόταν, μετά από ένα επεισόδιο η όραση ανέκαμψε με επιτυχία και δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στο αποτέλεσμα όσον αφορά την όραση, μακροπρόθεσμα, μεταξύ των 2 ομάδων.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αν το εύρημα επιβεβαιωθεί με μεγαλύτερες έρευνες θα μπορούσε να οδηγήσει σε αγωγή που ενδεχομένως θα εμποδίζει τη νευρική βλάβη και την τύφλωση στη σκλήρυνση κατά πλάκας.


Πηγή: www.iatronet.gr