Το προνοιακό επίδομα σε συνταξιούχους του Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία μειώνεται στο μισό, εάν οι ίδιοι λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητας του ΠΔ 169/2007.

Τούτο προκύπτει από απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώς Φωτίου, που κάνει δεκτή σχετική γνωμοδότηση του Στ’ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ).

Στην απόφαση τονίζεται ότι το ΝΣΚ ομόφωνα αποφάνθηκε ότι «…οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία θα πρέπει να λαμβάνουν το επίδομα του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 1140/1981 μειωμένο κατά το ήμισυ, όταν λαμβάνουν παράλληλα και οικονομική ενίσχυση – επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007, υπό την προϋπόθεση ότι η ενίσχυση αυτή είναι μικρότερη από το εξωιδρυματικό επίδομα.»

Σημειώνεται ότι το επίδομα ανικανότητας καταβάλλεται σε όσους αποχώρησαν από την υπηρεσία τους λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας. Εάν η ανικανότητα προέκυψε εξαιτίας της υπηρεσίες, τότε το επίδομα αποτελεί ποσοστό του βασικού μισθού του λοχαγού. Αντίστοιχα, το εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας, χορηγείται σε όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω από τις σχετικές παθήσεις. Δίνεται στους ίδιους τους ασφαλισμένους – πάσχοντες και στα μέλη της οικογένειάς τους και αντιστοιχεί σε 20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.


Αντωνόπουλος Γιώργος πηγή: dikaiologitika.gr