Με νέο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο προϋπολογισμός θα παρουσιάσει πρωτογενές πλεόνασμα  που θα ξεπεράσει το 1,752 % επί του ΑΕΠ.

Παραδέχθηκε ότι η μεσαία τάξη και τα φτωχά στρώματα έχει επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω κυρίως της φοροδιαφυγής, αλλά και της αποφυγής της φορολογίας από την Οικονομική ΕΛΙΤ του τόπου.

Το φετινό μέρισμα που θα δοθεί στους πολίτες που έχουν ανάγκη θα είναι μεγαλύτερο από μέρισμα της προηγούμενης χρονιάς. Το ποσό θα ανέλθει σε 1,4 δισ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό τα 720 εκ. θα διανεμηθούν σε 3,4 εκ. πολίτες με τη μορφή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Το ποσό αυτό θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.
Τα κριτήρια που θα τεθούν θα είναι  εισοδηματικά κριτήρια, κριτήρια ακίνητης περιουσίας, καθώς και κριτήρια οικογενειακής κατάστασης.
Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου θα έχει πραγματοποιηθεί η καταβολή του μερίσματος.

Τα εισοδηματικά κριτήρια αφορούν μονοπρόσωπα νοικοκυριά με ύψος εισοδήματος μέχρι 9.000 ευρώ και πολυπρόσωπα με ανώτατο όριο τα 18.000 ευρώ.
Τα εισοδηματικά όρια προσαυξάνονται κατά 50% για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 25% για κάθε παιδί.

Ενώ παράλληλα, δικαιούχοι θα είναι και όσων τα νοικοκυριά διαθέτουν ακίνητη περιουσία με ανώτατο όριο σε κάθε περίπτωση τα 180.000 ευρώ.

Τα παραπάνω σημαίνουν πρακτικά ότι :
Για οικογένειες με δύο παιδιά, για εισόδημα 6000 ετησίως θα δοθεί ενίσχυση 900 ευρώ,
για εισόδημα 12.000 ετησίως, ενίσχυση 700 ευρώ και για εισόδημα 18.000 ενίσχυση ύψους 500 ευρώ.

Για ένα νοικοκυριό για παράδειγμα που αποτελείται από ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, για εισόδημα 4500 ευρώ θα δοθεί ενίσχυση 675 ευρώ, για εισόδημα 9000 ευρώ, ενίσχυση 525 ευρώ και για εισόδημα 13.500 ενίσχυση 375 ευρώ.
Ενώ και για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά, για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα 3000, δίδεται ενίσχυση 450 ευρώ για εισόδημα 6000 ενίσχυση 350 ευρώ και για εισόδημα 9000 ενίσχυση 250 ευρώ.

Πέρνα του ποσού αυτού θα διατεθεί ποσό σε δύο ακόμη δράσεις. 315 εκ. ευρώ θα δοθούν για την παράνομη παρακράτηση των εισφορών Υγείας στους συνταξιούχους. Η επιστροφή θα δοθεί την ίδια ημέρα που θα καταβληθούν οι συντάξεις του Δεκεμβρίου.


Συνταξιούχος που  λαμβάνει σύνταξη 1000 ευρώ θα λάβει επιστροφή 240 ευρώ.
Συνταξιούχος που  λαμβάνει σύνταξη 1200 ευρώ θα λάβει επιστροφή 370 ευρώ.
Συνταξιούχος που  λαμβάνει σύνταξη 1300 ευρώ θα λάβει επιστροφή 450 ευρώ.


Τέλος άλλα 360 εκ. θα δοθούν στη ΔΕΗ, ώστε  να καλυφθεί το κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, έτσι διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ
Πηγή: www.taxheaven.gr