Μειωμένο κατά το ήμισυ πρέπει να λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα (ν. 1140/1981) οι συνταξιούχοι του Δημοσίου όταν λαμβάνουν παράλληλα και επίδομα ανικανότητας του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ24α/Φ.32/ΓΠ.οικ.50771/1173/31.10.17 του Υπουργείου Εργασίας γίνεται γνωστό ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ' αρ. 158/2017 γνωμοδότηση του Στ' Τμήματος σε ερώτημα της υπηρεσίας αν οι πάσχοντες από παραπληγία - τετραπληγία συνταξιούχοι Δημοσίου πρέπει να λαμβάνουν ολόκληρο το προνοιακό επίδομα της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (σχετικές ΚΥΑ οι υπ' αρ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095/17-12-2002 και Π3α/Φ. 18/Γ.Π.οικ.63731 /09-05-2008) ή μειωμένο κατά το ήμισυ όταν λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητας του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007, ομόφωνα αποφάνθηκε ότι:

«...οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία - τετραπληγία θα πρέπει να λαμβάνουν το επίδομα του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 1140/1981 μειωμένο κατά το ήμισυ, όταν λαμβάνουν παράλληλα και οικονομική ενίσχυση - επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007, υπό την προϋπόθεση ότι η ενίσχυση αυτή είναι μικρότερη από το εξωιδρυματικό επίδομα.».

Δείτε την εγκύκλιο Δ24α/Φ.32/ΓΠ.οικ.50771/1173/31.10.2017 και τη ΝΣΚ 158/2017 από το αρχείο του κόμβουΠηγή: Taxheaven