Kαλύτερη ποιότητα ζωής µε λιγότερα συµπτώµατα και υποτροπές αλλά και µε σηµαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη της αναπηρίας απολαµβάνουν οι ασθενείς µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας λόγω των νέων θεραπειών που κυκλοφορούν και στη χώρα µας

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια άλλωστε η µεγάλη ανησυχία των πασχόντων ήταν εάν θα κατορθώσουν να βρουν το φάρµακο που θα τους ταιριάζει, που θα τους παρέχει ασφάλεια και θα τους κάνει να ταλαιπωρούνται λιγότερο.

Η Ευφροσύνη Κουτσουράκη, αν. καθηγήτρια Νευρολογίας-Νευροανοσολογίας ΑΠΘ και εξειδικευµένη στη νόσο, καθώς είναι υπεύθυνη των ειδικών εξωτερικών ιατρείων Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας - Νευροανοσολογικών νοσηµάτων στην Α' Νευρολογική Κλινική του ΑΧΕΠΑ, εξηγεί τι αναζητούν σήµερα οι πάσχοντες από τις θεραπείες.

Με βάση τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, ποιο είναι τελικά το ζητούµενο για τους ασθενείς;
Η ανάγκη για νέες θεραπείες µε φιλικό τρόπο χορήγησης, υψηλότερη αποτελεσµατικότητα και µακροπρόθεσµη ασφάλεια

θα παραµένει το ζητούµενο στη θεραπευτική της πολλαπλής σκλήρυνσης. Οι νέες θεραπείες που έχουν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια προσφέρουν πολλά σε αυτή την κατεύθυνση, ενώ τα νεότερα δεδοµένα που έρχονται στο φως υπογραµµίζουν την αξία τους και τα οφέλη που προσφέρουν στους ασθενείς. Μια τέτοια θεραπεία για την πολλαπλή σκλήρυνση είναι ο φουµαρικός διµεθυλεστέρας η οποία έχει έναν καινοτόµο τρόπο δράσης.

Ποιον µηχανισµό δράσης αξιοποιεί και διαφοροποιείται αυτή η θεραπεία;

Με τη χορήγησή της και τη σύνδεσή της µε µια πρωτεΐνη εντός των κυττάρων, οδηγεί στην απελευθέρωση του παράγοντα Nrf2 και επάγει τους αντιοξειδωτικούς κυτταρικούς µηχανισµούς µε τελικό αποτέλεσµα τη µείωση της φλεγµονής και την προστασία των νευρικών κυττάρων από την οξειδωτική βλάβη.

Αυτός ο µηχανισµός δράσης φαίνεται, από τις κλινικές µελέτες που έχουν γίνει, ότι προσφέρει σηµαντική αποτελεσµατικότητα στους ασθενείς µε υποτροπιάζουσα πολλαπλή Σκλήρυνση, καθώς µειώνει εντυπωσιακά τις υποτροπές και καθυστερεί σηµαντικά την εξέλιξη της αναπηρίας.

Η δράση αυτή αφορά και στους νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς;

Στο πρόσφατο ευρωπαϊκό συνέδριο για την Πολλαπλή Σκλήρυνση (ECTRIMS ) που έγινε στο Παρίσι στο τέλος Οκτωβρίου, ανακοινώθηκαν νεότερα δεδοµένα για τον φουµαρικό διµεθυλεστέρα από τη µακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών στις κλινικές µελέτες. Συγκεκριµένα, ανακοινώθηκε η ανάλυση των δεδοµένων παρακολούθησης των ασθενών που έλαβαν φουµαρικό διµεθυλεστέρα ως πρώτη αγωγή µετά τη διάγνωση της νόσου.

Σε αυτήν την ανάλυση, που φτάνει πλέον τα 8 έτη, φάνηκε ότι το σηµαντικό όφελος που είχε καταδειχθεί στα 2 πρώτα έτη παρακολούθησης, διατηρείται µακροχρόνια. Σε αυτούς τους νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς, 8 έτη µετά την έναρξη της αγωγής µε φουµαρικό διµεθυλεστέρα, ο ετήσιος ρυθµός υποτροπών διατηρείται εξαιρετικά χαµηλός. Επίσης φάνηκε ότι ένα πολύ υψηλό ποσοστό αυτών των ασθενών, το 84%, δεν εµφάνισε καµία επιδείνωση στην αναπηρία τους.

Στην καθηµερινότητα των ασθενών πώς µεταφράζεται αυτό;

Στο ίδιο συνέδριο, πέρα από τα µακροχρόνια δεδοµένα των πιλοτικών µελετών, ανακοινώθηκαν και αρκετά δεδοµένα από την καθηµερινή κλινική πρακτική µε τον φουµαρικό διµεθυλεστέρα, δεδοµένα που δείχνουν την κλινική του υπεροχή σε σχέση µε τις παραδοσιακές ενέσιµες αγωγές αλλά και την τεριφλουνοµίδη.

Επιπρόσθετα έχει ένα καλά µελετηµένο προφίλ ασφάλειας µε κατά κανόνα ήπιες και διαχειρίσιµες ανεπιθύµητες ενέργειες, ενώ, µε σωστή εφαρµογή του προγράµµατος παρακολούθησης των ασθενών, είναι σε µεγάλο βαθµό και προβλέψιµες.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι πρόκειται για µια θεραπεία µε τη µορφή κάψουλας, γεγονός που συµβάλλει σηµαντικά στην καλή ποιότητα ζωής των ασθενών µε πολλαπλή Σκλήρυνση.

Εκτενής κλινική εμπειρία

Αν και σχετικά πρόσφατα εγκεκριµένη θεραπεία, υπάρχει εκτενής κλινική εµπειρία µε τον φουµαρικό διµεθυλεστέρα καθώς, όπως ανακοινώθηκε στο παραπάνω συνέδριο, περισσότεροι από 271.000 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία µε φουµαρικό διµεθυλεστέρα παγκοσµίως, καθιστώντας τον ως την πλέον ευρέως συνταγογραφούµενη από του στόµατος φαρµακευτική αγωγή για την υποτροπιάζουσα διαλείπουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση, κάτι που καταδεικνύει τη δεσπόζουσα θέση που καταλαµβάνει στη θεραπευτική αντιµετώπιση της νόσου.
-Ο φουµαρικός διµεθυλεστέρας µειώνει εντυπωσιακά τις υποτροπές και καθυστερεί σηµαντικά την εξέλιξη της αναπηρίας.

Πρώτη δημοσίευση στο Έθνος της Κυριακής


πηγή: news247.gr