Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για τα Ω3 λιπαρά οξέα, λες και τα Ω6  δεν υπάρχουν.
Από την άλλη αναμφίβολα όλα τα Ω λιπαρά είναι εξίσου σημαντικά για την διατήρηση της υγείας αρκεί να υπάρχει η απαιτούμενη ισορροπία.

Τι συμβαίνει όμως όταν 
αυτή η απαιτούμενη ισορροπία χάνεται ? 
Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα και αν το θέλετε γιατί παροτρύνουν τον κόσμο να λαμβάνει μόνο Ω3 λιπαρά τόσο επίμονα.

Εν’ αρχή τα Ω λιπαρά οξέα: 
Τα λιπαρά οξέα γενικότερα αποτελούνται από μία αλυσίδα ατόμων άνθρακα, που στο ένα άκρο της έχει μία μεθυλική ομάδα ( CH3 ) και στο άλλο άκρο της μία καρβοξυλική ομάδα ( COOH ).
Κάθε άτομο άνθρακα είναι συνδεδεμένο απαραίτητα με μερικά άτομα υδρογόνου.
Ο ακριβής αριθμός των ατόμων υδρογόνου εξαρτάται από το κατά πόσο ο κάθε άνθρακας είναι κορεσμένος ή όχι κι έτσι τα λιπαρά οξέα διακρίνονται σε κορεσμένα και σε ακόρεστα λιπαρά οξέα.

Τα κορεσμένα ( SFA saturated fatty acids ) λιπαρά οξέα περιέχουν τον μέγιστο δυνατό αριθμό ατόμων υδρογόνου, ενώ στα μη κορεσμένα λιπαρά οξέα ( UFA unsaturated fatty acids ) κάποια άτομα υδρογόνου λείπουν και έχουν αντικατασταθεί με διπλούς δεσμούς ανάμεσα στα άτομα άνθρακα.
Όταν τα ακόρεστα λιπαρά οξέα διαθέτουν ένα διπλό δεσμό τότε λέγονται μονοακόρεστα ( MUFA-monounsaturated fatty acids ) και όταν έχουν δύο ή περισσότερους διπλούς δεσμούς τότε λέγονται πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. ( PUFA-polyunsaturated fatty acids ) Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την απόσταση του διπλού δεσμού από την μεθυλική ομάδα. Δηλαδή σε Ω3, Ω6, Ω9.
Τα Ω3 λιπαρά οξέα πήραν αυτό το όνομα λόγω του ότι πρώτος διπλός δεσμός εμφανίζεται στο τρίτο άτομο άνθρακα, εν αντιθέσει με τα Ω6 λιπαρά οξέα στα οποία ο πρώτος διπλός δεσμός βρίσκεται στο έκτο άτομο άνθρακα ξεκινώντας τη μέτρηση από το μεθυλικό άκρο που αναφέρεται ως ωμέγα.
Την αξία των Ωμέγα 3 λιπαρών οξέων αναγνώρισε πρώτος ο Βρετανός φυσιολόγος Hugh Sinclair, ο οποίος κατά την δεκαετία του 40 συνέδεσε πολλά νοσήματα που μάστιζαν τις δυτικές κοινωνίες εκείνης της περιόδου με την έλλειψη των λιπαρών οξέων αυτών.
Ο Hugh Sinclair συνέδεσε την ανεπαρκή λήψη των Ωμέγα 3 με την αρτηριοσκλήρωση και άλλες παθήσεις σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε το 1956.
Άρθρο που θεωρήθηκε τόσο αιρετικό τότε, ώστε να του στοιχίσει την έδρα που κατείχε στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
Τα ευρήματά του επιβεβαιώθηκαν πανηγυρικά γύρω στην δεκαετία του 70 με δεκαετία του 80 και σήμερα τα Ωμέγα 3 θεωρούνται απαραίτητα για τη σωστή ανάπτυξη και ορθή λειτουργία του οργανισμού.
Τα ω-3 λιπαρά οξέα που κυρίως χρειάζεται ο άνθρωπος είναι το σιπενταενοϊκό οξύ ( ΕΡΑ ) και το εικοσιδυοεξαενοϊκό οξύ ( DHA ) και το α-λινολεϊκό οξύ. ( ALA )
Λόγω του ότι ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να συνθέσει τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, πρέπει να τα προσλαμβάνει μέσω της τροφής η σωστά επιλεγμένων συμπληρωμάτων διατροφής.
Αυτό συμβαίνει γιατί στον οργανισμό δεν υφίστανται τα απαραίτητα ενζυμικά συστήματα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν διπλό δεσμό πέρα από το 9ο άτομο άνθρακα από το καρβοξυτελικό άκρο του λιπαρού οξέος.
Ανταγωνιστική η σχέση Ω3 και Ω6 λιπαρών οξέων ?
Ο μεταβολισμός των Ω3 και των Ω6 γίνονται από την ίδια ομάδα ενζύμων με αποτέλεσμα να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των δυο κατηγοριών.
Έτσι η χορήγηση μεγάλης ποσότητας σε Ω6 λιπαρών οξέων με την τροφή κύρια των δυτικών μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη σύνθεση των ΕΡΑ και DHA από τα Ω3 λιπαρά οξέα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μιας γενικότερης δυσλειτουργίας του οργανισμού με κύρια προβλήματα στο καρδιαγγειακό σύστημα, τις φλεγμονώδεις καταστάσεις και βάση των τελευταίων ερευνών την αύξηση των καρκινικών κυττάρων στο σώμα.
Η ανακάλυψη αυτή προέκυψε από την σχολαστική καταμέτρηση κρουσμάτων καρδιαγγειακών νοσημάτων καθώς και προβλημάτων στο μυο-σκελετικό σύστημα σε συνάρτηση της διατροφής.
Έτσι μέσα από έρευνες διαπιστώθηκε, ότι οι διατροφικές συνήθειες μερικών λαών, όπως οι Εσκιμώοι και οι Ιάπωνες, παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά καρδιαγγειακών παθήσεων και παθήσεων του μυο-σκελετικού.
Αυτό αποδόθηκε στην διατροφή τους που στηρίζεται κυρίως σε λιπαρά ψάρια και κατά συνέπεια σε αυξημένα Ω3 λιπαρά οξέα που λαμβάνουν, εν αντιθέσει των λαών της δύσης που η διατροφή τους στηρίζεται στα Ω6 καταγράφοντας συνάμα κάθε χρόνο και νέο ρεκόρ σε καρδιαγγειακά προβλήματα κτλ.
Αυτό από την άλλη οδήγησε τους σύγχρονους επιστήμονες στην αναγκαιότητα να διερευνήσουν περαιτέρω την αναλογία Ω3 με Ω6 που θα εξασφαλίσει στην ανθρωπότητα υγεία, ευεξία, ομορφιά.
Η έρευνα και πρωτίστως με τα αδιαμφισβήτητα οφέλη των Ω6 στην επακριβή αναλογία που θα πρέπει να έχουν είναι γεγονός πως δεν έχει καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα πλην σαφώς του γεγονότος ότι δεν πρέπει να ξεπερνά η διαφορά το 2 προς 1.
Δηλαδή Ω6 2 : τουλάχιστον προς 1 Ω3.

Η αναγκαιότητα αλλαγής διατροφικής συνήθειας των δυτικών. 
Είναι γεγονός πως ο σύγχρονος τρόπος διατροφής ατυχώς στηρίζεται σε trans λίπη πλούσια, καθώς και μεταλλαγμένα, προπαρασκευασμένα τρόφιμα επίσης βασική πηγή των Ω6 λιπαρών οξέων.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η προαναφερομένη αναλογία να έχει μετατραπεί σε μια αναλογία από 6 έως φορές και 12 Ω6 προς 1 Ω3.

Η συνέπεια αυτής της τεράστιας διαφοράς στους δυτικούς ήταν η εξής:

 • Πρωτοπορία σε καρδιαγγειακά προβλήματα.
 • Πρωτοπορία σε ρευματοειδής αρθρίτιδες.
 • Πρωτοπορία σε αυτοαάνοσα νοσήματα.
 • Πρωτοπορία σε παθήσεις του μυο-σκελετικού συστήματος.
 • Πρωτοπορία σε παθήσεις του ΚΝΣ. ( Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. )
 • Πρωτοπορία στον καρκίνο ανεξαρτήτου μορφής και τόπου.
 • Πρωτοπορία εν ολίγοις στην κακή ποιότητα ζωής και θνησιμότητας.


Κλινικές αποδείξεις. 
Πιθανά θα ήταν κουραστικό για τους αναγνώστες μου να αναφέρω μια προς μια όλες τις κλινικές μελέτες, αποδείξεις in vivo που αποδεικνύουν ότι μια ισορροπία σε Ω3, Ω6 και Ω9 εξασφαλίζουν υγεία, ευεξία, ομορφιά, όμως ενδεικτικά αναφέρομαι σε ορισμένες.

Σε δείγμα 1.890 εθελοντών με αυξημένη χοληστερίνη και τριγλικερίδια, η συστηματική λήψη με συμπληρώματα διατροφής Ω3 500mg απέδειξε ότι οι δείκτες επανήλθαν σε φυσιολογικά όρια μετά την πάροδο 180 ημερών και ασφαλώς διορθωτικές κινήσεις στις διατροφικές συνήθειες των πασχόντων. ( American Journal )
Σε σοβαρά προβλήματα στεφανιαίας νόσου 4.555 ασθενών στην πόλη του LA παρατηρήθηκε σημαντικότατη βελτίωση σε διάστημα 6 και 12 μηνών μετά από λήψη επίσης 500mg Ω3 και ελάττωση στην διατροφή τους στο ελάχιστο trans φυτικών ελαίων και κόκκινου κρέατος μια φορά την εβδομάδα. ( Goodman and Gilman )
Συρρίκνωση των καρκινικών κυττάρων παρατήρησαν στην Mansoura και δημοσιεύει η Biomed.
Μέρος έρευνας εστιάστηκε στη δράση του DHA σε μοριακό επίπεδο και διαπίστωσαν ότι το Ω3 μειώνουν την leukocytosis, ( λευκοκυττάρωση – συσσώρευση των λευκών κυττάρων του αίματος ) την συστηματική φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες.
( Σχόλιο του Dr. Barry Sears )
Η αρωγή των Ω3 λιπαρών οξέων ως συμπλήρωμα σε πάσχοντες από εγκεφαλικό επεισόδιο ήταν κάθετη μειώνοντας αισθητά τόσο τα συμπτώματα, όσο και τον χρόνο πλήρους αποκατάστασης τους.
( Περιοδικό Αμερικανικού Ιατρικού Συλλόγου. )
Η υπεραυξημένη ανατροπή της διατροφικής σχέσης μεταξύ Ω6 και Ω3 επηρεάζει σημαντικά τον εγκέφαλο, επειδή είναι το όργανο με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε Ω3 ( Το 20% του ξηρού βάρους του εγκεφάλου αποτελείται από Ω3 λιπαρά οξέα και κυρίως DHA )
Η χορήγηση Ω3 λιπαρών οξέων βελτιώνει σημαντικά τα συμπτώματα της κατάθλιψης, άνοιας, εξέλιξης της νόσου του Alzheimer και της αποστήθισης κυρίως σε γυναίκες.
( Olsen & Secker )
Τα Ω3 είναι απαραίτητα για τη μελλοντική διανοητική και σωματική ανάπτυξη του εμβρύου.
Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Νορβηγία, παιδιά στην ηλικία των 4 ετών έδειξαν σημαντική αύξηση του δείκτη ευφυΐας, στα οποία κατά την κύηση οι μητέρες τους λάμβαναν Ω3 λιπαρά οξέα από την 17η εβδομάδα της κυήσεως έως και 3 μήνες μετά τον τοκετό κατά την διάρκεια της γαλουχίας.
( Journal of the American Medical Association )
Η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα.
Ο μέσος Έλληνας κατά τη δεκαετία του 60 κατανάλωνε κατά αναλογία Ω3 και Ω6 ένα προς ένα από την εφαρμογή της τότε παραδοσιακής Ελληνικής κουζίνας.
Σήμερα έχει ανατραπεί τελείως η αναλογία αυτή και τα Ω6 να κοντεύουν στο δεκαπενταπλάσιο έναντι των Ω3, δημιουργώντας έτσι εγκληματική διατροφική ανισορροπία μεταξύ των δυο λιπαρών οξέων.
Τα αποτελέσματα γνωστά και δεν είναι της παρούσης να τα αναφέρω παρά μόνο ενδεικτικά την αγορά των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων.
Πρώτα σε κατανάλωση τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα καρδιαγγειακών παθήσεων ( Υπέρτασης, αγγειοδιασταλτικά, αραίωσης του αίματος κτλ ) και να τα ακολουθούν κατά πόδας οι στατίνες με τα παράγωγα τους ( Φάρμακα για την Χοληστερίνη και τα Τριγλικερίδια ) ενώ δεν απέχουν σημαντικά πίσω τα φάρμακα για τις παθήσεις του μυο-σκελετικού ( Αρθρίτιδες, Φλεγμονές κτλ ) και των νευρολογικών παθήσεων. ( Άνοια, κατάθλιψη, υπναγωγά, ηρεμιστικά κτλ )

Τροφές πλούσιες σε Ω3. 
Ουσιαστικά είδαμε ότι την ευθύνη της υπερκατανάλωσης των Ω6 την έχουν τα φυτικά έλαια, ( Trans ) τα προπαρασκευασμένα τρόφιμα, τα πρόχειρα γεύματα κτλ. που σημαίνει απλά αποφυγή όλων αυτών των τροφών και εγώ απλά θα συμπλήρωνα χωρίς να κουράζομαι από την τόσο συχνή επανάληψη που σας κάνω, επιστροφή στην παραδοσιακή Ελληνική κουζίνα της δεκαετίας του 60.
Τροφές λοιπών που είναι πλούσιες σε Ω3 είναι γενικότερα τα παχιά ψάρια και μάλιστα σε μια αναλογία ανά 100 γραμμάριων η κατάταξη των βασικών


Ελληνικών πάντα ψαριών έχει ως εξής:

 • Γαύρος Αιγαίου ή Ιονίου 1,7
 • Σαρδέλα 1,4
 • Σκουμπρί 1,0
 • Πέστροφα ελευθέρας 1,0
 • Γρυβάδι 1,0
 • Ξιφίας Ιονίου 0,7
 • Μύδια 0,7
 • Μπακαλιάρος 0,5
 • Στρείδια 0,5
 • Γλώσσα 0,4 

Ασφαλώς Ω3 σε μικρότερη πυκνότητα υπάρχουν και σε διάφορες τροφές μας όπως είναι τα καρύδια, ο λιναρόσπορος, το σπανάκι, το κουνουπίδι, τα φιστίκια Αιγίνης, το ταχίνι κ.α.

Τα πραγματικά οφέλη των Ω3 λιπαρών οξέων. 
Σήμερα μπορούμε να αναφέρουμε με σιγουριά που μας ωφελεί η ισορροπημένη αναλογία Ω3 και Ω6 και έτσι έχουμε:

I. Καρδιαγγειακό.

 • Καταπολέμα την αθηρωμάτωση.
 • Καταπολέμα της αρτηριοσκλήρυνση.
 • Δημιουργεί παράπλευρη μικρό-κυκλοφορίας.
 • Ενισχύει τον καρδιακού μυ.
 • Αυξάνει την ελαστικότητα αγγείων και αρτηριών.
 • Καταπολέμα την κακή χοληστερίνη.
 • Αυξάνει την καλή χοληστερίνη.
 • Καταπολέμα τα τριλιγλικερίδια.
 • Ενισχύει την εγκεφαλική αιμάτωσης.
 • Βελτιώνει, βοηθά στην καλή οξυγόνωση των κυττάρων.
 • Βελτιώνει των χρόνο αποκατάστασης μετά από έμφραγμα.
 • Βελτιώνει τον χρόνο αποκατάστασης μετά από ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.
 • Βελτιώνει τα συμπτώματα της στηθάγχης. 
 • Αποκαθιστά την καλή διάβαση των καρωτίδων. 
 • Απομακρύνει των κίνδυνο θρομβώσεων στο αίμα. 

II. Μυο-σκελετικό.

 • Καταπολεμά τις φλεγμονές.
 • Καταπολεμά φθορές των χόνδρων στις αρθρώσεις.
 • Βοηθά στην οστική πυκνότητα.
 • Καταπολέμα την οστεοπόρωση.
 • Μειώνει τον χρόνο αποθεραπείας σε μυϊκούς τραυματισμούς.
 • Καταπολεμά τις αρθρίτιδες, ρευματισμούς.
 • Βελτιώνει την ανάπτυξη μυών και οστών. 

III. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

 • Βοηθά στην ανάπτυξη νευρικών κυττάρων.
 • Βελτιώνει την λειτουργία των νευρικών απολήξεων.
 • Ξεμπλοκάρει τους νευροδιαβιβαστές.
 • Μειώνει τον κίνδυνο δημιουργίας άνοιας.
 • Καταπολεμά την κατάθλιψη.
 • Βελτιώνει τα συμπτώματα της νόσου του Parkinson.
 • Απομακρύνει τον κίνδυνο της νόσου Alzheimer.
 • Καθιστά την νηφαλιότητα της σκέψης.
 • Βοηθά στην αποστήθιση.
 • Βελτιώνει την μνήμη. 

IV. Ουροποιητικό.

 • Προστατεύει την λειτουργία των νεφρών.
 • Προστατεύει την ουροδόχο κίστη.
 • Εναρμονίζει γενικότερα το ουροποιητικό σύστημα.

V. Ανοσοποιητικό. 

 • Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.
 • Μειώνει των κίνδυνο λοιμώξεων ανεξαρτήτου αιτιολογίας.
 • Αποτρέπει την δημιουργία αυτοάνοσων νοσημάτων. 

VI. Αναπνευστικό
Δρα κατασταλτικά στο άσθμα ανεξαρτήτου αιτιολογίας.
Βελτιώνει την λειτουργία στους μυς των πνευμόνων.

Νεοπλασίες – καρκίνος –μεταστάσεις.
Πέρα όλων αυτών σύγχρονες νέες κλινικές μελέτες in vivo κάνουν λόγο και αποτροπή γένεσης καρκινικών κυττάρων αφενός και αφετέρου αρωγή στην σμίκρυνση καρκινικών όγκων.
Με το που θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις θα σας ενημερώσω άμεσα.

Τα Ω3 λιπαρά οξέα ως συμπληρώματα διατροφής. 
Επειδή δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν από την μια ημέρα στην άλλη όλοι να αρχίσουμε να τρεφόμαστε με ψάρια η λύση είναι η εξής.
Από την μια μεριά να απομακρύνουμε από την διατροφή μας τροφές πλούσιες σε Ω6 και από την άλλη να λαμβάνουμε τακτικά ως συμπληρώματα Ω3 αρκεί να κάνουμε μια σωστή επιλογή.
Ο λόγος γενάτε ατυχώς γιατί πραγματικά ακόμα και στην βιομηχανία προϊόντων υγείας παρατηρείτε το φαινόμενο κακής επιλογής της πρώτης ύλης, κακής επεξεργασίας, ακόμα και ψευδούς ετικέτας που δεν ανταποκρίνεται με το πραγματικό περιεχόμενο.
Πρόσφατο είναι το παράδειγμα στην Αμερική που μεγάλη πολυεθνική εταιρία διατροφικών συμπληρωμάτων, αλλά mg δραστικής ουσίας παρουσίαζε στην ετικέτα και πολύ λιγότερα υπήρχαν μέσα στο προϊόν.

Εν προκειμένου.
Στο εμπόριο μιας και η αγορά έχει ανοίξει λόγο της μεγάλης έλλειψης από τροφές των Ω3 λιπαρών οξέων, κυκλοφορούν σκευάσματα που όντος περιέχουν τα mg που αναφέρουν στην συσκευασία τους και μάλιστα κάποιες ( Δυστυχώς λίγες ) σου τα αναλύουν αφενός επακριβώς την περιεκτικότητα κάθε κάψουλας, ( Π.Χ. Ω3 Fish Oil ( BEST EPA COMPLEX ) κάθε κάψουλα περιέχει Fish Oil 500mg, Ω3 275mg, DHA 110mg, Capsule Shell: Gelatin, Glycerol, Cellulose. ) και αφετέρου σου παραθέτουν και την πιστοποίηση του προϊόντος από διεθνής δημόσιους ελεγκτικούς οργανισμούς.
Στον αντίποδα όμως υπάρχουν και εταιρίες που ή χρησιμοποιούν αλιεύματα ιχθιο-καλλιεργειών που βρίθουν από διοξίνες και βαρέα μέταλλα, ή ακόμα χειρότερα χρησιμοποιών τα υποπροϊόντα των αλιευμάτων, ( Λέπια, κόκαλα, βράγχια, δέρμα, εντόσθια κτλ ) όπου έτσι αορίστως προσφέρουν Ω3 λιπαρά οξέα χειρίστης ποιότητας αλλά συνάμα και τοξικά.

Κοντολογίς, ας μάθουμε επί τέλους να διαβάζουμε τα ψηλά γράμματα κάθε προϊόντος που αγοράζουμε και όχι μόνο τα διαφημιστικά τους σλόγκαν.
Ας μάθουμε επί τέλους ότι σε προϊόντα υγείας, ευεξίας και ομορφιάς το κίνητρο απόκτησης τους δεν είναι μόνο η τιμή.

Φαρμακοποιός