Με αίτηση την οποία θα καταθέτουν διαδικτυακά, θα μπορούν εφεξής τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) να εκδώσουν προσωποποιημένη ATH.ENA Card του ΟΑΣΑ.

Η έκδοσή της γίνεται με καταχώρηση στοιχείων μέσω της ιστοσελίδας www.athenacard.gr και η αποστολή της γίνεται με ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δικαιούχος. Η τελική ενεργοποίηση της κάρτας γίνεται κατόπιν σχετικής επιβεβαίωσης από την ΗΔΙΚΑ.

ΑμεΑ, τα οποία επιχείρησαν να ενεργοποιήσουν την κάρτα μέσω της πλατφόρμας αυτής, συνάντησαν ωστόσο προβλήματα. Χαρακτηριστικά, κατήγγειλαν ότι το σύστημα τους “πετάει έξω” κάθε φορά που επιχειρούν να ενεργοποιήσουν το προϊόν.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό, η ηλεκτρονική δυνατότητα έκδοσης της ATH.ENA Card θα επεκταθεί αργότερα στις απρόσωπες κάρτες και στα ηλεκτρονικά εισιτήρια. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι τότε θα έχει επιλυθεί τουλάχιστον η εμπλοκή που αφορά στην ενεργοποίηση της κάρτας, για να μην “μπλοκάρει” ολοκληρωτικά το σύστημα.
https://athenacard.gr/save_request.dev

πηγή: virus.com.gr