Αναθεώρηση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον.

εδώ o ΠΙΝΑΚΑΣ

Αίτημα χρόνων των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη ικανοποιήθηκε, καθώς ο τύπος 1 της πάθησης, που χαρακτήριζεται από πλήρη αδυναμία παραγωγής ινσουλίνης από το πάγκρεας, εντάχθηκε στον πίνακα των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον. Αντιθέτως, εκτός πίνακα συνεχίζει να βρίσκεται η Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Το σχετικό ΦΕΚ δημοσιεύθηκε, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2018 και φέρει την υπογραφή του Υφυπουργού Εργασίας, Αν. Πετρόπουλου.

Σε ό,τι αφορά το Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, η ένταξη του στον πίνακα σημαίνει πως με τη διάγνωση της πάθησης αποδίδεται ποσοστό αναπηρίας 50% και κυρίως πως τα άτομα με διαβήτη γλυτώνουν τη διαρκή ταλαιπωρία να απευθύνονται στα ΚΕΠΑ. Μέχρι σήμερα, τα άτομα με διαβήτη θα έπρεπε να παιρνούν εκ νεου από τις επιτροπές του ΚΕΠΑ κάθε 2 με 4 χρόνια, ανάλογα με τη διάρκεια που τους χορηγούνταν. Τώρα, η πρώτη έγκριση θα είναι αρκετή, ενώ ο φάκελος θα εξετάζεται μετά αίτηση διοικητικά, χωρίς να χρειάζεται φυσική παρουσία και ραντεβού στις επιτροπές ΚΕΠΑ. Νέα εξέταση του ποσοστού αναπηρίας είναι απαράιτητη μόνο αν προκύψει κάποια επιπλοκή.

Αντιθέτως, η Πολλαπλή Σκλήρυνση δεν εντάχθηκε ουτε σε αυτό τον κατάλογο, παρά τις διαβεβαιώσεις φορέων του Υπουργείου Εργασίας προς τους εκπροσώπους των εργαζομένων.
πηγή: virus.com