Αναφορικά με την πρόσφατη απόφαση της Υπουργού εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης να εξαιρεθεί η ασθένεια της Πολλαπλής Σκλήρυνσης από τη λίστα των ανίατων παθήσεων, η

Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας (Ε.Ε.Σ.Κ.Π) επισημαίνει την αδιαφορία της Πολιτείας και την απαξίωση των χιλιάδων ασθενών που θα υποστούν τις σοβαρές επιπτώσεις μιας τόσο πρωτοφανούς απόφασης.

Η ΕΕΣΚΠ έχει ήδη αποστείλει επιστολή διαμαρτυρίας προς τα αρμόδια υπουργεία ζητώντας να ενταχθεί η Πολλαπλή Σκλήρυνση στη λίστα των ανίατων παθήσεων και να προστατευτούν έτσι τα δικαιώματα των ασθενών με Σκλήρυνση κατά Πλάκας.

Η αδικαιολόγητη απόφαση της εξαίρεσης της Πολλαπλής Σκλήρυνσης από τη λίστα των ανίατων παθήσεων είναι μια άδικη, αντικοινωνική και παράνομη κίνηση καθώς εναντιώνεται όχι μόνο στα χαρακτηριστικά της νόσου αλλά και στο πλαίσιο του νόμου 3402/05 -ο οποίος χαρακτηρίζει ρητά τους ασθενείς με ΣΚΠ ως ευπαθή ομάδα ασθενών, χρήζουσα ιδιαίτερης πρόνοιας από την Πολιτεία.

Με την επιστολή της προς τους αρμόδιους υπουργούς, η ΕΕΣΚΠ ζητά από την Πολιτεία να επιδείξει το αίσθημα δικαίου και την απαραίτητη ευαισθησία αναθεωρώντας την σχετική απόφασης της κρίνουσας επιτροπής, που δυστυχώς οδηγήθηκε σε μια λανθασμένη και απαράδεκτη απόφαση.

Τονίζεται δε ότι η ένταξη της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας στον πίνακα των μη αναστρέψιμων παθήσεων είναι μια επιβεβλημένη κίνηση σύμφωνα με τα διεθνή θεραπευτικά πρότυπα. Τα άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση θα πρέπει να προστατεύονται και όχι να βάλλονται από το νόμο -ή έστω να αντιμετωπίζονται ανάλογα με τη μορφή της νόσου. Οι ασθενείς με πρωτοπαθώς προϊούσα ή δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή και κλίμακα αναπηρίας EDSS ίση η μεγαλύτερη του 5 για δύο τουλάχιστον χρόνια είναι παντελώς εκτεθειμένοι μετά την εξαίρεση της νόσου από τη λίστα των ανίατων παθήσεων.

Η ΕΕΣΚΠ ελπίζει ότι η θέση της θα εισακουστεί από τους αρμόδιους υπουργούς και ότι η Πολιτεία θα αναγνωρίσει επί τέλους τη μη αναστρέψιμη φύση της νόσου, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες ασθενείς να εξασκήσουν τα αναφαίρετα δικαιώματά τους για ίση μεταχείριση και προστασία από το νόμο.


Αναστάσιος Ωρολογάς

Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ε.Σ.Κ.Π.

Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ.

Ελληνική Εταιρία για την ΣΚΠ