Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που συγκροτήθηκε για τη δημιουργία του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού ποσοστών Αναπηρίας (2018) αποτελέστηκε από τους παρακάτω:

Γεώργιο Ρωμανιά, Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως Πρόεδρο,
Νικόλαος Φράγκος, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως~ Πρόεδρος, σε αντικατάσταση του Γεωργίου Ρωμανιά

Στυλιανή Βρακά, Γενική Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως Πρόεδρος, σε αντικατάσταση του Νικολάου Φράγκου, ο οποίος αντικατέστησε τον Γεώργιο Ρωμανιά.

   Άρτεμη Δεδούλη, Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Ασφάλισης,

   Σπυρίδων Κοκκινάκης, Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Ασφάλισης, ως μέλος, σε     αντικατάσταση της Αρτέμιδος Δεδούλη, με αναπληρωτή το Βασίλειο Κουλούρη, Προϊστάμενο         της Δ/νσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών και Ασθενείας,

Γραμματέας της Επιτροπής η Παραμύθη Δήμητρα, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Ε' του Τμήματος Ασφάλισης, Ασθένειας Μητρότητας και Κατ' Οικον Φροντίδας της Δ/νσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών και Ασθένειας, με αναπληρώτρια την Γεωργούντζου Ελένη, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Ε', με αναπληρώτρια την Μαρκάκη Ουρανία, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της ίδιας Διεύθυνσης, σε αντικατάσταση της Γεωργούντζου Ελένης

   Ελένη Νιαρχάκου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Ερνασίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με αναπληρώτρια τη Χριστίνα Θεοδωράκη

Διονύσιος Γαϊτάνης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης της Γενικής Διεύθυνσης Καταβολής Παροχών Υγείας του ΕΦΚΑ σε αντικατάσταση της Ελένης Νιαρχάκου, με αναπληρώτρια την Χριστίνα Θεοδωράκη.

Φιλιππάτο Γεράσιμο, καθηγητή Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, με αναπληρωτή τον Μανώλη Βαβουρανάκη, Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Ιωάννη Ευδοκιμίδη, καθηγητή Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Καραρίζου, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Δημήτριο Κανδηλώρο, καθηγητή Ωτορινολαρυγγολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, με αναπληρωτή τον Παύλο Μαραγκουδάκη, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Μαριλίτα Μόσχου, καθηγήτρια Οφθαλμολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Θεοδοσιάδη, Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Κώστα Κυριακόπουλο, ιατρό παθολόγο, προερχόμενος από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών, με αναπληρωτή το Δημήτριο Λιανό, ιατρό πνευμονολόγο, από το ίδιο Σώμα.

    Γεώργιο Γεωργίνη, ιατρό ορθοπεδικό, προερχόμενο από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών,

Θάλεια Σπυροπούλου, Ορθοπεδικός, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Γεωργίου Γεωργίνη, με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Κασκάνη, ιατρό ρευματολόγο, από το ίδιο Σώμα.

Βασιλική Γουλοπούλου, ιατρό χειρουργό, προερχόμενο από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών, με αναπληρωτή το Χρήστο Σπυρόπουλο, ιατρό ουρολόγο, από το ίδιο Σώμα.

Βασίλη Δρακόπουλο, ιατρό εργασίας, με αναπληρωτή το Χαράλαμπο Αλεξόπουλο.

Παναγιώτη Βουτυράκο, ιατρό παιδοψυχίατρο, που εργάζεται στις δομές αναπηρίας, με αναπληρώτρια την Ευγενία Σουμάκη.

    Χρήστο Νάστα, εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, με αναπληρώτρια ' την Ελένη Μπαρμπαλιά, από την ίδια Συνομοσπονδία.

Λάσπη Βασιλική, Μέλος της Ε.Γ της Ε.Σ.ΑμΕΑ σε αντικατάσταση του Χρήστου Νάστα, με αναπληρωτή τον Χόρτη Κωνσταντίνο σε αντικατάσταση της Ελένης Μπαρμπαλιά.

Ιωάννη Γκιουζέλη, ιατρό μέλος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Αναπηρίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΕΛ.Ι.Ε.Α.Κ.Α.Π.), με ειδικότητα ψυχιάτρου, με αναπληρωτή το Σπυρίδωνα Ζυγούρη, από την ίδια Εταιρεία.

Σωτηρία Μαστρογιάννη, ιατρό μέλος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, με ειδικότητα παιδονευρολόγου, με αναπληρωτή το Δημήτριο Γκιώνη, με ειδικότητα παιδιάτρου από την ίδια Εταιρεία.

Έργο της Επιτροπής είναι ο καθορισμός με εκατοστιαία αναλογία, για όλους τους Ασφαλιστικούς Φορείς και το Δημόσιο, σε Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας του ποσοστού αναπηρίας, που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών.

Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή καθορίζει, επίσης, και τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.