Η πολλαπλή σκλήρυνση τείνει να γίνει χρόνια νόσος. Ωστόσο, «στοίχημα» για τους γιατρούς είναι να διασφαλίσουν τη βέλτιστη λειτουργικότητα των ασθενών ώστε να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής. Στο in.gr βρήκαμε την  ανασκόπηση που έκανε το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας FAME Lab και η οποία τεκμηριώνει υπό ποιες προϋποθέσεις η άσκηση μπορεί να αποφέρει οφέλη για τους πάσχοντες.

Η ερευνήτρια Αντωνία Καλτσάτου, PhD και Δρ Ανδρέας Φλουρής, επίκουρος καθηγητής στη Φυσιολογία του Ανθρώπου στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μας μιλούν για την ανασκόπηση, καθώς και για το πόσο είναι εφικτό να παράγεται επιστημονική γνώση στην Ελλάδα, σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.

Δείτε τα βίντεο:


Διαβάστε αναλυτικά την ανασκόπηση του FAME Lab για την άσκηση και την πολλαπλή σκλήρυνση

Άσκηση σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση: Τρόποι αντιμετώπισης των θερμορυθμιστικών προβλημάτων 

Η Πολλαπλή Σκλήρυνση ή Σκλήρυνση κατά πλάκας είναι ένα αυτοάνοσο, φλεγμονώδες νόσημα το οποίο επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Το υψηλό ποσοστό συχνότητας της Πολλαπλής Σκλήρυνσης την κατατάσσει παγκοσμίως στα πιο συχνά εμφανιζόμενα νοσήματα ενώ η Ευρώπη με ποσοστό 30/100.000 ανήκει στις γεωγραφικές περιοχές με το πιο υψηλό ποσοστό εμφάνισης. Η Πολλαπλή Σκλήρυνση ευθύνεται για την πρόκληση αναπηρίας σε άτομα νεαρής ηλικίας, καθώς τα άτομα που νοσούν είναι μεταξύ των 20-40 ετών.

Τα συμπτώματα της νόσου ποικίλλουν, ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών βιώνουν κινητικές διαταραχές, όπως δυσκολία ή και αδυναμία κίνησης, και ασθητηριακά προβλήματα, όπως διαταραχές στην όραση. Κατά συνέπεια, η ασθένεια επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική και επαγγελματική ζωή, αλλά και γενικοτερα στην ποιότητα ζωής των νοσούντων και των οικογενειών τους, ενώ δεν είναι σπάνιο αρκετοί ασθενείς να οδηγηθούν και σε απομόνωση. Παράλληλα, καθώς η Πολλαπλή Σκλήρυνση εμφανίζεται σε νεαρά άτομα που βρίσκονται στην πιο παραγωγική τους ηλικία και σταδιακά οδηγεί σε αναπηρία, έχει και άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στο συστήμα υγείας της κάθε χώρας.

Έχει αποδειχτεί εδώ και δεκαετίες πως η συστηματική συμμετοχή ασθενών με χρόνιες παθήσεις σε ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα άσκησης αποτελεί έναν αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο για την διατήρηση της λειτουργικότητας τους αλλά και την προαγωγή της ποιότητας ζωής τους. Ωστόσο, οι ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση για δεκαετίες παροτρύνονταν να μη συμμετέχουν σε οποιαδήποτε μορφή άσκησης, καθώς επικρατούσε η αντίληψη πως λόγω των θερμορυθμιστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν (φαινόμενο Uthoff’s), η άσκηση θα επέφερε αρνητικά αποτελέσματα. Γενικότερα η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος στους ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση επιδεινώνει τα συμπτώματα της νόσου και αυξάνει το αίσθημα κόπωσης. Όμως, από τα τέλη της δεκαετίας του ’90, μελέτες υποστήριξαν πως η συμμετοχή των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση σε συστηματικά προγράμματα άσκησης μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην λειτουργική τους ικανότητα (βελτίωση της ικανότητας βάδισης, της μυϊκής δύναμης και ισχύος, της αερόβιας ικανότητας, της ισορροπίας κ.α.) και στην ψυχολογική τους κατάσταση (μείωση των επιπέδων κατάθλιψης, του αισθήματος κόπωσης, βελτίωση της γνωστικής ικανότητας κ.α.) και κατ’ επέκταση στην ποιότητα ζωής τους. Παρόλα αυτά στη βιβλιογραφία συνεχίζει να επικρατεί διχογνωμία σχετικά με το θετικό ρόλο της άσκησης στους ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Στην προσπάθεια πρόληψης των επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν στους ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του σώματός τους, έχει προταθεί η εφαρμογή κρύων επιθεμάτων ως λύση για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος κατά την διάρκεια της άσκησης. Πρόσφατες μελέτες έχουν υποστηρίξει πως η εφαρμογή κρύων επιθεμάτων (είτε με ειδικά γιλέκα ή με ειδικές συσκευές ή με την εφαρμογή κρύου λουτρού) μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία του σώματος των ασθενών από 0.37 oC έως και 0.7 oC, ενώ η πτώση της θερμοκρασίας του σώματος μπορεί να διατηρηθεί έως και μια ώρα μετά την εφαρμογή τους. Στις μελέτες εφαρμόζουν τα κρύα επιθέματα για διάστημα από 40 λεπτά μέχρι και 1 ώρα, πριν τη συμμετοχή των ασθενών σε κάποια σωματική δραστηριότητα που θα μπορούσε να αυξήσει τη θερμοκρασία του σώματος. Σε καμία μελέτη δεν αναφέρονται αρνητικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των κρύων επιθεμάτων στους ασθενείς, ενώ τα αποτελέσματα των μελετών απέδειξαν πως αμέσως μετά την εφαρμογή κρύων επιθεμάτων οι ασθενείς επέδειξαν βελτίωση της ικανότητας βάδισης τους και γενικότερα της λειτουργικής τους ικανότητας. Με βάση, λοιπόν, τα αποτελέσματα των μελετών που συνηγορούν πως η εφαρμογή κρύων επιθεμάτων μπορεί να αποτελέσει μία ασφαλή προσέγγιση για την αποφυγή αύξησης της θερμοκρασίας του σώματος των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση, προτείνεται η εφαρμογή τους ως μία αποτελεσματική λύση αποφυγής της υπερθερμίας κατά τη διάρκεια της άσκησης στους ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Μαίρη Μπιμπήπηγή: health.in.gr