Της Νατάσσας Ν. Σπαγαδώρου

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων - ασφαλισμένων, οι οποίοι δεν θα προπληρώνουν μια σημαντική δαπάνη και δεν θα συνωστίζονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕΔΙ) του Οργανισμού, ο ΕΟΠΥΥ προχωρά και στην υλοποίηση συμβάσεων με τους Οπτικούς και Οπτομέτρες.

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω σύμβαση, αποτελεί προαπαιτούμενο της συμφωνίας με τους Θεσμούς, προκειμένου να ολοκληρωθεί η Τρίτη Αξιολόγηση.

Ήδη η πρόσκληση για τις συμβάσεις αναρτήθηκε χθες το βράδυ στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, με την οποία η διοίκηση καλεί τους επιχειρηματίες του κλάδου, να συμβληθούν (όποιος φυσικά επιθυμεί) με στόχο να προκύψει όφελος, win win για όλες τις πλευρές. Να σημειώσουμε ακόμη, ότι ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για τα οπτικά ανέρχεται σε 47 εκατ. ευρώ ετησίως. Μέσω των συμβάσεων των επιχειρήσεων με τον ΕΟΠΥΥ, ο δικαιούχος δεν θα προπληρώνει το ποσό, καθώς ο Οργανισμός θα αποζημιώνει απευθείας τα καταστήματα που θα συμβληθούν.

Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό και σοβαρό βήμα εξορθολογισμού το οποίο έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ με επικεφαλής τον πρόεδρο Σωτήρη Μπερσίμη, με όλους τους παρόχους υγείας. Η αλήθεια είναι πάντως ότι ο κλάδος των οπτικών, αντιστεκόταν σθεναρά μέχρι σήμερα στο να συμβληθεί, όπως επίσης και ο κλάδος της Ειδικής Αγωγής, για τον οποίο εκκρεμούν οι συμβάσεις.

Έτσι, όποιος οπτικός επιθυμεί να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να καταθέσει ηλεκτρονικά την αίτησή του εντός 20 ημερών και να προχωρήσει στη συνέχεια η διαδικασία. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ επίσης, ότι τα 2.500 περίπου καταστήματα οπτικών στη χώρα, πλέον αποτελούν ΝΠΔΔ (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου), γεγονός που προσδίδει κύρος και αξιοπιστία για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Έτσι, συστάθηκε με νόμο, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών και Οπτομετρών Ν.Π.Δ.Δ.» (Π.Σ.Ο.Ο.), με εποπτεία από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα του κλάδου, συνεπώς, ο θεσμικός ρόλος του ΝΠΔΔ μπορεί να αποτελέσει θεματοφύλακα της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.

Πρόκειται για μία ενέργεια που υλοποιήθηκε από κοινού με το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ και διήρκεσε σχεδόν όλο το 2017.

Τα οφέλη λοιπόν, που αναμένεται να προκύψουν από τις συμβάσεις μεταξύ οπτικών και ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από το περιβάλλον της διοίκησης του Οργανισμού είναι:

- Απελευθέρωση του προσωπικού των ΠΕΔΙ του Οργανισμού, που σήμερα ασχολείται με την πρωτοκόλληση των αιτημάτων, δεδομένου ότι μόλις σε επίπεδο ενός μήνα (παράδειγμα Οκτώβριου 2017) παρελήφθησαν περίπου 29.000 αιτήματα ασφαλισμένων σε όλη τη χώρα, για την κατηγορία των οπτικών. Με δεδομένο ότι οι ΠΕΔΙ της Αττικής δεν έχουν ενισχυθεί επαρκώς με προσωπικό, σήμερα η διαχείριση των αιτημάτων είναι εξαιρετικά δυσχερής (εκκρεμούν περισσότερα από 95.000 αιτήματα μόνο για οπτικά είδη).

- Ενισχύεται η προσβασιμότητα και η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής των ασφαλισμένων, εξασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες υγείας από άρτια λειτουργούντα καταστήματα οπτικών. Εξασφαλίζεται η ενημέρωση των ασφαλισμένων ως προς το είδος και το εύρος της παροχής υπηρεσίας υγείας, ενώ δεν θα απαιτείται να προπληρώνουν ιδία δαπάνη το κόστος αγοράς των οπτικών ειδών. Παράλληλα, αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων με την εξάλειψη των φαινομένων συνωστισμού στις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ για την υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης στους ασφαλισμένους.

- Εκσυγχρονίζεται η διοικητική διαδικασία μέσω απλούστευσης διαδικασιών με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών (one stop service) και το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό του ΕΟΠΥΥ αφιερώνεται στην εκτέλεση επιμέρους σημαντικών εργασιών.

- Προάγεται η διαφάνεια στις διαδικασίες και στον τρόπο συναλλαγής του παρόχου υγείας με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

- Ενισχύεται ο έλεγχος και η εποπτεία μέσω πιστοποιημένων διαδικασιών, με καθολική εφαρμογή για όλα τα συνεργαζόμενα συμβεβλημένα καταστήματα οπτικών.

- Στη σύμβαση καθορίζονται οι απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη συνεργασίας του ΕΟΠΥΥ με νομίμως αδειοδοτημένα καταστήματα οπτικών, προστατεύοντας τους πολίτες και παράλληλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου.

- Θεμελιώνεται η συνεργασία ΕΟΠΥΥ και των οπτικών καταστημάτων μέσω αμοιβαία συμβατικής δέσμευσης και ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο συμβεβλημένων καταστημάτων οπτικών.

- Τέλος, ανοίγει νέος κύκλος διαλόγου με τους επαγγελματίες του κλάδου για αναθεώρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, προσαρμοσμένος στις πραγματικές ανάγκες του ασθενούς και σύμφωνα με τις ιατροτεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου των οπτικών ειδών.
πηγή: onmed