Μπορεί ένα ψηφιακό παιχνίδι να διδάξει τρόπους συμπεριφοράς σε παιδιά και νέους με αναπηρίες στο σχολείο; Μπορεί, απαντά το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που δημιούργησε (μαζί με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια) το ψηφιακό παιχνίδι Play2Do. Τι κάνει το Play2Do; Μέσα από ερωτήσεις – σενάρια μαθαίνει με μοντέρνο και διασκεδαστικό τρόπο σε δάσκαλους Ειδικής Αγωγής, φροντιστές, διδάσκοντες γενικής εκπαίδευσης, ψυχολόγοι αλλά και άλλους ειδικούς πώς να φροντίζουν, να διδάσκουν και γενικά να στηρίζουν σε μια ομαλή διαδικασία ένταξης παιδιά και νέους με αναπηρίες (αυτισμό κ.λπ.) μέσα στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Τι απασχολεί έναν εκπαιδευτικό (αλλά και κάθε γονιό); πως θα πρέπει να συμπεριφερθεί όταν ένα παιδί με αναπηρία έχει κρίση ή ένα συναισθηματικό ξέσπασμα, αν ένα υπερκινητικό παιδία έχει επιθετική συμπεριφορά ή αν του γίνεται παρενόχληση; Θα πρέπει να του κάνει παρατήσει; Να το χτυπήσει; Να το βάλει τιμωρία; Να το αγκαλιάσει; Να του μιλήσει; Να το βγάλει έξω από το χώρο; Το Play2Do φέρνει τον εκπαιδευτικό ή τον γονέα σε επαφή με διαφορετικά σενάρια καταστάσεων και μπορεί να δοκιμάσει συμπεριφορές και στάσεις. Στο σενάριο η απάντηση σε κάθε ερώτημα έχει αποτελέσματα που παράγουν νέα ερωτήματα και νέες απαντήσεις και δημιουργούν καινούργιες καταστάσεις.

H ομάδα του Play2 Do ανέπτυξε 6 σενάρια τα οποία πρέπει να «λύσει» ο εκπαιδευόμενος. Το παιχνίδι αναμένεται να παρουσιαστεί σε μεγάλο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο, μόλις ολοκληρωθεί η δοκιμή του.

Γιατί ένα παιχνίδι προσομοίωσης;

Πρόκειται για μία μοντέρνα τεχνική εκπαίδευσης με την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων που συμπληρώνει την πρακτική άσκηση. Την τελευταία δεκαετία τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού (serious games) και οι προσομοιώσεις έχουν αυξήσει τη δημοφιλία τους ως μια μορφή συμπληρωματικής μάθησης και έχουν χρησιμοποιηθεί σε ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών πεδίων όπως η υγεία, η επιστήμη υπολογιστών, οι γλώσσες, τα μαθηματικά, η φυσική επιστήμη, η πολιτιστική κληρονομιά, οι κοινωνικές επιστήμες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα βραβευμένα «City of Immigrants» για την προσφυγική κρίση και το «abcdeSIM», που είναι ένας «προσομοιωτής πτήσης για γιατρούς».

Η πρωτοβουλία ανήκει στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και της ευρωπαϊκής ομάδας ειδικών που συνενώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + (Συνεργασία  για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών-Στρατηγικές Συνεργασίας για Επαγγελματική Παιδεία και Εκπαίδευση- Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices- Strategic Partnerships for vocational education and training). Συνεργάστηκαν το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστήμιου Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Σκωτίας (Ηνωμένο Βασίλειο) το Κέντρο Εκπαίδευσης και Καινοτομίας (Βουλγαρία), η εταιρεία παιδαγωγικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής έρευνας Smart Bananas (Ιταλία), η εταιρεία σχεδιασμού τεχνολογικών εφαρμογών G.M Eurocy Innovations LTD (Κύπρο), το Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστών Παίδων «Η Θεοτόκος» (Ελλάδα) και η μη κερδοσκοπική οργάνωση εκπαίδευσης και  υποστήριξης ατόμων με αναπηρία Marie Curie Association (Βουλγαρία).

 Πηγή: Φώτης Νάκος Huffpost Greece