Πληρώνουμε περισσότερα αλλά έχουμε τις λιγότερες και τις χειρότερες υπηρεσίας Υγείας της Ευρώπης.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σύστημα υγείας στη χώρα μας το 2017.
Η έρευνα δείχνει ξεκάθαρα ότι οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν υπερδιπλάσια σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για υπηρεσίες υγείας, ενώ οι φτωχότεροι πολίτες όσο περνούν τα χρόνια της κρίσης, αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στο σύστημα υγείας.

Και αυτό επειδή δε διαθέτουν τα επιπλέον χρήματα για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και να προσεγγίσουν τις υπηρεσίες και τις Μονάδες Υγείας που χρειάζονται.

Συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την έρευνα «Προφίλ Υγείας 2017» για την Ελλάδα, οι Έλληνες δηλώνουν πως δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους για υπηρεσίες υγείας λόγω χαμηλών εισοδημάτων.
«Η μη ικανοποιούμενη ανάγκη αυξήθηκε και οι ομάδες χαμηλότερου εισοδήματος αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στην περίθαλψη» σημειώνεται χαρακτηρστικά.

Μάλιστα κατά την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, η αυτοαναφερόμενη μη ικανοποιούμενη ανάγκη για ιατρική περίθαλψη λόγω κόστους, απόστασης ή χρόνου αναμονής τριπλασιάστηκε και είναι πλέον η δεύτερη υψηλότερη στην ΕΕ (12,3% έναντι 3,3% του μέσου όρου της ΕΕ).

Άγριες ανισότητες πλούσιων και φτωχών

Όσο περνούν τα χρόνια φαίνεται πως η ψαλίδα της ανισότητας ανοίγει όλο και περισσότερο καθώς τα φτωχότερα στρώματα δηλώνουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό πως δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε σύγκριση με το παρελθόν.

«Η διαφοροποίηση μεταξύ του υψηλότερου εισοδήματος (3,9%) και του χαμηλότερου (18,7%) είναι τεράστια, στοιχείο που υπογραμμίζει την άνιση πρόσβαση σε υπηρεσίες που βιώνουν οι διάφορες εισοδηματικές ομάδες» αναφέρεται εμφατικά στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Χαρακτηριστικό είναι πως το κόστος αναφέρεται ως η συχνότερη αιτία μη ικανοποιούμενης ανάγκης στην Ελλάδα και αφορά ενδεχομένως όχι μόνο οικονομικές δυσκολίες στην προσιτότητα των υπηρεσιών αλλά και μεταβολές στο εισόδημα των νοικοκυριών και στα μοντέλα κατανάλωσης, όπως επίσης και στις προτιμήσεις των χρηστών.

Το ποσοστό του πληθυσμού που αναφέρει μη ικανοποιούμενες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης λόγω υψηλού κόστους υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 2010 και 2015 (από 4,2% σε 10,9%), ενώ ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι ανισότητες ανάλογα με την εισοδηματική ομάδα. Στο φτωχότερο πεμπτημόριο έφτασε στο 17,4%, το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, όπου ο μέσος όρος είναι μόλις 4,1%.

Οι υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες στην Ευρώπη

Και όσο περνούν τα χρόνια της κρίσης και παρά τα όσα αντίθετα ισχυρίζονται οι κυβερνώντες, οι Έλληνες πληρώνουν όλο και περισσότερα από την τσέπη τους. Αποτέλεσμα είναι συχνά να μην πηγαίνουν στο σύστημα υγείας λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων.

Άλλωστε σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα εμφανίζει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ιδιωτικών δαπανών για την υγεία στην ΕΕ.

Η συμμετοχή του ασφαλισμένου επιβάλλεται στις (ιδιωτικά παρεχόμενες) διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, στα φάρμακα που χορηγούνται εκτός νοσοκομείου και στις επισκέψεις σε ιδιωτικούς παρόχους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φαίνεται πως είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη.

Γεγονός βέβαια καθόλου τυχαίο καθώς στη χώρα μας δαπανώνται τα λιγότερα χρήματα για την υγεία των Ελλήνων από τα δημόσια ταμεία.
Όπως προκύπτει από την έκθεση, η Ελλάδα δαπανά 1650 ευρώ κατά κεφαλή στην υγειονομική περίθαλψη, ποσό που υπολείπεται κατά ένα τρίτο και πλέον από τον μέσο όρο στην ΕΕ. Και μέσα σε αυτό το κλίμα οι άμεσες δαπάνες από τους ασθενείς (35%) είναι υπερδιπλάσιες του μέσου όρου στην ΕE.

πηγή: healthreport