Ο Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας σας καλεί στην
Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 στα γραφεία του Συλλόγου στη Λεωφ. Βουλιαγμένης - πρώην Αμερικάνικη Βάση Ελληνικού - στις 10.30 π.μ., με τα εξής προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

α) Λογοδοσία του Δ.Σ σχετικά με την δράση του κατά το έτος 2017 και ψηφοφορία για την έγκριση αυτής, β) Παρουσίαση Ισολογισμού, Απολογισμού για το παρελθόν έτος και Προϋπολογισμού για το τρέχον έτος του συλλόγου καθώς και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ψηφοφορία για την έγκρισή τους, γ) Προγραμματισμός δράσης για το τρέχον έτος

Αν δεν υπάρξει η ορισθείσα από το καταστατικό απαρτία του ¼ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο οπότε είναι νομότυπη με όσα μέλη θα είναι παρόντα.

facebook

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ