Τις ενέργειες της Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, ζητά το αντίστοιχο σωματείο της Χίου, έτσι ώστε να γίνει αναγνώριση της πολλαπλής Σκλήρυνσης ως ανίατη και την ένταξή της στις μη αναστρέψιμες παθήσεις.

Εκφράζονται δε οι φόβοι ότι θα υπάρξουν περικοπές στα επιδόματα και στα δικαιώματα των ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Στο σχετικό έγγραφο, του Προέδρου του σωματείου Σταμάτη Κλουμάση  σημειώνονται τα εξής:

«1. Είναι γνωστό και επιστημονικώς τεκμηριωμένο ότι η Σκλήρυνση κατά Πλάκας ή Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) είναι χρόνια, ανίατη, πολυπαραγοντική και απρόβλεπτη νόσος.
Παρ΄ όλα αυτά η Σκλήρυνση κατά πλάκας εξακολουθεί να αποδίδεται και με το Νέο ΦΕΚ 80000/οικ.2/1/Β΄/8-1-2018, στο ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του τριανταπέντε τοις εκατό (≥35%). Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία! Έχει άμεση σχέση με το πολυνoμοσχέδιο που μόλις ψηφίστηκε στη Βουλή, όπου με το άρθρο 215, προωθούνται παραπέρα περικοπές στα αναπηρικά επιδόματα και συντάξεις, με πρόσχημα τη «λειτουργικότητας της αναπηρίας». Γι’ αυτό και αφαιρούνται παθήσεις από αυτό το καθεστώς, παρότι είναι αποδεδειγμένο ότι είναι χρόνιες. Από τον Φλεβάρη, θα εφαρμόζεται «πιλοτικό πρόγραμμα» με στόχο τη μετάβαση από την «ιατροκεντρική προσέγγιση της αναπηρίας» σε έναν τρόπο εκτίμησής της που πλέον θα εκτιμά «τον τρόπο λειτουργίας των ατόμων με αναπηρία…».Δηλαδή, οι δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας, όπως και του ειδικού ασφαλιστικού καθεστώτος, δεν θα κρίνονται με βάση την αντικειμενική αναπηρία τους ή τη χρόνια σοβαρή ασθένειά τους, αλλά από τον τρόπο που «λειτουργούν» ως ανάπηροι! Η ιδιαίτερη πρόνοια της Πολιτείας συνίσταται στο οτι οι ασθενείς, που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας να υποχρεούνται ανά διετία σε επανέλεγχο της ασθένειας τους από τα γνωστά ΚΕΠΑ (κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας). Λες και η φθορά της μυελίνης και οι πλάκες (ουλές) που έχει προκαλέσει η ασθένεια θα έχουν αποκατασταθεί. Λες και οι διάφορες «αναπηρίες» που προκάλεσε η ασθένεια μπορούν να ιαθούν…Μακάρι η επιστήμη να μας είχε δώσει τις θεραπείες πλήρους αποκατάστασης να συνεχίσουμε μια ποιοτική Ζωή όπως οι υπόλοιποι υγιείς άνθρωποι και να μην χρειάζεται να ζητάμε τααυτονόητα.
Απαιτούμε όλοι μας την αναγνώριση πολλαπλής Σκλήρυνσης ως ανίατη και την ένταξή της στις μη αναστρέψιμες παθήσεις! “O δείκτης πολιτισμού μιας χώρας και ενός συστήματος φαίνεται εκτός των άλλων ,από τον τρόπο που συμπεριφέρεται στα άτομα με αναπηρία”. Αγωνιζόμαστε για την Ζωή που μας αξίζει!
2. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας».

Ρεπορτάζ: Θοδωρής Πυλιώτης
πηγή: ΕΡΤ