Ολοκληρώθηκε η μεγάλη έρευνα του Liberal για τη στάση και τις αντιλήψεις του κοινού για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας.

Το Liberal Health, στο πλαίσιο του επιστημονικού κύκλου ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για σημαντικά ιατρικά θέματα, απευθύνθηκε στο κοινό του για να αντλήσει τις απόψεις του για το ιδιαίτερο αυτό θέμα.

Ο τρόπος με τον οποίο το Liberal προσέγγισε τους αναγνώστες του ήταν απευθείας μέσω ειδικής ενότητας στην ομπρέλα του Liberal, είτε μέσω των κοινωνικών του δικτύων, είτε μέσω του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι 3.061 ξεχωριστοί επισκέπτες του Liberal Health αποφάσισαν να συμμετέχουν ενεργά στην Έρευνα, ολοκλήρωσαν το ερωτηματολόγιο το 90% των επισκεπτών, εκ των οποίων το 54,5% ήταν γυναίκες και το 45,5 άνδρες.

Τα συμπεράσματα που μπορεί κανείς να αντλήσει από τους επισκέπτες μας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η κοινή γνώμη είναι, σε γενικές γραμμές, ενημερωμένη για την ασθένεια, τα συμπτώματα και τις συνέπειές της, καθώς επίσης για τους μύθους που την περιβάλλουν.

Από τα ευρήματα, εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι συμπολίτες μας δίνουν ιδιαίτερο βάρος στις ψυχολογικές συνέπειες που προκαλεί η ασθένεια, αφού το 86% πιστεύει ότι προκαλεί ψυχολογικές διακυμάνσεις. Επίσης εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας (43%) δεν γνωρίζει ότι σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 12 διαθέσιμες θεραπείες στη χώρα μας, αποδεικνύοντας ότι ορισμένα κατάλοιπα των παλαιών αντιλήψεων παραμένουν ισχυρά. Εντύπωση προκαλεί το συμπαγές ποσοστό του 37% που πιστεύει ακόμα ότι η Σκλήρυνση είναι βέβαιο ότι οδηγεί σε αναπηρία (μαζί με το 9% που δεν γνωρίζει προσεγγίζει το 46%), καθώς και το 35% των συμπολιτών μας που δεν κρίνει ότι οι πάσχοντες από την ασθένεια είναι ικανοί προς εργασία.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν εξαιρεθεί αυτό το μειοψηφικό ποσοστό που είναι εμποτισμένο με τις παλαιές αντιλήψεις και δεν είναι εξοικειωμένο με τις νέες αποτελεσματικές θεραπείες, οι αναγνώστες μας δείχνουν ενημερωμένοι, αναγνωρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η ΣκΠ δεν είναι κληρονομική νόσος, ότι τα συμπτώματά της μπορεί να ξεκινούν με προβλήματα στην όραση των ασθενών, ενώ διαχωρίζουν την εγκυμοσύνη των γυναικών από την ασθένεια.

Ακολουθεί αναλυτικά το αποτέλεσμα της έρευνας:

Ταυτότητα έρευνας: Στην έρευνα συμμετείχαν 3.061 διαφορετικοί αναγνώστες του Liberal, εκ των οποίων το 54,5% ήταν γυναίκες, έναντι του 45,5% που ήταν άνδρες. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι ηλικίας 35-44 (29.11%), 45 -54 (25,14%), 25.34 (17.77%), 55-64 (13.04%) και 65+ (10.40%), ενώ το 91 % όσων συμμετείχε διαμένει σε αστικά κέντρα, έναντι του 9% που διαμένει σε ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές.

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό και όχι επιστημονικό, διότι αποτελεί απλώς ποσοτική αποτύπωση της επικρατούσας τάσης και όχι απολύτως σταθμισμένο αποτέλεσμα βάσει ηλικίας, φύλου και γεωγραφικής κατανομής του δείγματος.

Ακολουθούν οι κάρτες της έρευνας: