Μια σειρά από τα δικαιολογητικά και οι αιτήσεις που χρειάζεστε όσοι επιθυμείτε για τις συντάξεις γήρατος η αναπηρίας,  καθώς και οι εισαγωγικοί φάκελοι, για κάθε   πάθηση.

Δυνατότητα υποβολής αίτησης έχουν οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ, το ΕΤΑΠ–ΜΜΕ, το ΕΤΑΑ και το ΓΛΚ (Δημόσιο). Επισημαίνεται επίσης, ότι με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, αποδίδεται ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου που λαμβάνεται υπόψη στην επεξεργασία του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι διεκδικούν σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος (γήρατος), αναπηρίας ή λόγω θανάτου. Η επεξεργασία του συνταξιοδοτικού αιτήματος θα ξεκινήσει μόλις ο αιτών καταθέσει τυχόν δικαιολογητικά που μπορεί να λείπουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΚΑ