Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), παρατηρείται μεγάλη μείωση της πλαστικής μείωσης από τον πρώτο κιόλας μήνα της εφαρμογής του περιβαλλοντικού τέλους.

Οι περισσότερες αλυσίδες σουπερμάρκετ εφάρμοσαν πιστά το νέο νόμο και οι πολίτες ανταποκρίθηκαν και μείωσαν τη χρήση της πλαστικής σακούλας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, η χρήση της πλαστικής σακούλας στα σουπερμάρκετ  μειώθηκε κατά 75-80% τον Ιανουάριο του 2018, συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2017.

Συγχρόνως, οι πωλήσεις επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών αυξήθηκε κατά 5000%, κάτι που σημαίνει ότι περισσότερες από 2,5-3 εκατομμύρια νέες τσάντες κυκλοφόρησαν στην αγορά. Κατ’ επέκταση, περισσότερα από 2 στα 3 νοικοκυριά προτιμούν για τις αγορές τους τσάντες πολλαπλών χρήσεων, παρά να πληρώσουν σακούλας μιας χρήσης.

Τα υπόλοιπα καταστήματα επίσης, εφαρμόζουν το νόμο επιβολής περιβαλλοντικού τέλους, αλλά με διαφορές ανάλογα με τον τομέα και τον περιοχή που βρίσκονται.
Η μείωση της χρήσης της σακούλας στο λιανικό εμπόριο είναι μικρότερη απ’ ότι στα σουπερμάρκετ.
Αυτό ίσως οφείλεται και στο γεγονός ότι από τη νομοθεσία εξαιρούνται οι λαϊκές αγορές και τα περίπτερα.
Εκτιμάται ότι μειώθηκε 65%-70% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2017, κάτι που σημαίνει ότι κάθε κάτοικος θα χρησιμοποιήσει περίπου 110 σακούλες σε ένα χρόνο. Αυτό όμως, έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον οποίο μέχρι το τέλος του 2019 ο κάθε κάτοικος πρέπει να χρησιμοποιεί το πολύ 90 πλαστικές σακούλες μιας χρήσης σε ένα έτος. Έτσι, η περαιτέρω μείωση είναι απαραίτητη.

Σε γενικές γραμμές, στο λιανεμπόριο τροφίμων και ειδικά σε αλυσίδες, όπως για παράδειγμα σε φούρνους και κρεοπωλεία, παρατηρήθηκε εκτεταμένη εφαρμογή του μέτρου.
Πολλά καταστήματα ρουχισμού αντικατέστησαν τις πλαστικές σακούλες με χάρτινες.

Στους χώρους εστίασης παρατηρήθηκε μικρότερη εφαρμογή του μέτρου με εξαίρεση τις μεγάλες οργανωμένες αλυσίδες.
Παράλληλα, το νέο μέτρο ακολουθείται περισσότερο στις πόλεις παρά στην επαρχία. 

Οι ειδικοί ελπίζουν σε περαιτέρω μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας για την προστασία του περιβάλλοντος.
Γι’ αυτό, το ΙΕΛΚΑ θα συνεχίσει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο πλαίσιο του προγράμματος «Νοιαζόμαστε Σήμερα – Ζούμε Καλύτερα Αύριο».
Εκτιμάται ότι το 2019 με την αύξηση του περιβαλλοντικού τέλους στα 0,07 ευρώ συν ΦΠΑ, θα μειωθεί και άλλο η χρήση της πλαστικής σακούλας.

πηγή: valueforlife