Η νομοθεσία που δίνει στους πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα στην δωρεάν προγραμματισμένη ή έκτακτη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη προσφέρει πολλά πιθανά οφέλη, αλλά εξακολουθεί να μην λειτουργεί αποτελεσματικά, παρ’ όλο που είναι σε ισχύ εδώ και 5 χρόνια.

Αυτό είναι το κύριο συμπέρασμα έρευνας της ANEC στην οποία συμμετείχε η ΕΚΠΟΙΖΩ ως μέλος της, στην οποία έλαβαν μέρος 1.656 ευρωπαίοι καταναλωτές, μεταξύ των οποίων 142 Έλληνες.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι καταναλωτές διστάζουν να αναζητήσουν προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Βασικά εμπόδια γι’ αυτό, αποτελούν η έλλειψη γνώσης σχετικά με τα δικαιώματα και τις επιλογές που έχουν. Λιγότεροι από τους μισούς (47%) γνώριζαν ότι μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση από τον εθνικό ασφαλιστικό φορέα τους για μια προγραμματισμένη θεραπεία, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να πληρώνουν μόνοι τους τα έξοδα.
Τρεις στους δέκα, αντιμετώπισαν προβλήματα σχετικά με την πρόσβαση, την αποζημίωση και την επίλυση των διαφορών τους. Ωστόσο η πλειοψηφία αυτών που έλαβαν προγραμματισμένη ή μη υγειονομική περίθαλψη, ήταν πολύ ικανοποιημένη.

Οι Έλληνες, πιστεύουν ότι:

  • η ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό είναι καλύτερης ποιότητας (51% των ερωτηθέντων)
  • υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση για το δικαίωμα να λάβει κάποιος ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ (88% των ερωτηθέντων)
  •  δικαιούνται δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό (71% των ερωτηθέντων)


Συμπερασματικά, η έρευνα αποκαλύπτει ότι υπάρχει:


  • Επείγουσα ανάγκη πληρέστερης ενημέρωσης για τα δικαιώματα τους, τις θεραπευτικές επιλογές και την δυνατότητα να αποζημιωθούν
  • Ανάγκη εναρμόνισης της λειτουργίας των Εθνικών Σημείων Επαφής για τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη των κρατών-μελών και βελτίωση της μεταξύ τους επικοινωνίας
  • Ανάγκη δημιουργίας ενιαίου ευρωπαϊκού προτύπου
  • Ανάγκη ίσης πρόσβασης όλων στην διασυνοριακή περίθαλψηπηγή: onmed