Η ΚΟΠΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ. ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ.

Η σκλήρυνση κατά πλάκας έχει μια ποικίλη συμπτωματολογία με διαφορετικής εντάσεως ευρήματα, που εναλλάσσονται κατά καιρούς και πολλές φορές υπερκαλύπτονται από την καθημερινότητα.
Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με την κόπωση.

Η κόπωση με σιγουριά είναι το συνηθέστερο και πρώτο σύμπτωμα της σκλήρυνσης κατά πλάκας, το οποίο κατά κανόνα δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, γιατί, όπως είναι φυσικό, ο κάθε κουρασμένος, ακόμα και πολύ κουρασμένος, δεν πηγαίνει αμέσως στον γιατρό.

Αυτό θα συμβεί ύστερα από πολύ καιρό, και ιδιαίτερα για την σκλήρυνση κατά πλάκας, αφού εμφανιστούν ήδη και άλλα συμπτώματα, τα οποία θα έχουν πιέσει τον ασθενή να πάει στον γιατρό.
Έτσι, λοιπόν, ακόμη και η έντονη κόπωση σαν αποκλειστικό φαινόμενο της σκλήρυνσης κατά πλάκας είναι δυσδιάγνωστη, παρόλα αυτά πρέπει να λαμβάνεται πάντα σωστά υπόψη.

Η περίπτωση, όμως, που δεν πρέπει να υποτιμάται καθόλου, είναι αυτή που υπάρχει η υπόνοια της διάγνωσης, όπου με μεγάλη πιθανότητα στην εμφανιζόμενη κόπωση έχουμε το πρώτο έντονο σύμπτωμα.

Γενικά, οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας όταν έχουν το αίσθημα της κόπωσης και τη γενικευμένης αδυναμίας, είναι προοίμιο μιας ώσης ή χειροτέρευσης της κατάστασης τους.
Στις γυναίκες εμφανίζεται πιο τακτικά τις ημέρες της περιόδου, λόγω της εμμήνους ρύσης και σε όλους τους ασθενείς σε περιπτώσεις που υπάρχουν μεγάλα κρυώματα, μεγάλη καταβολή έργου, ή έντονο στρες.

Dr D. Kountouris