Ανάπηροι που διαθέτουν πιστοποιητικά αναπηρίας εφ’ όρου ζωής στα οποία αναγράφεται το ποσοστό δεν χρειάζεται να υπόκεινται σε επανέλεγχο. 

Τη διευκρίνιση αυτή παρείχε ο ΓΓ Πρόνοιας Δημήτρης Καρέλας απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Σωματείου Ατόμων μεΕιδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, που αφορούσε στην ισχύ των εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας, που έχουν εκδοθεί πριν από την 01—9-2011.

Στην απάντηση τονίζεται ότι «είναι ευνόητο ότι οι επανέλεγχοι είναι απαραίτητοι όταν στις παλιές εν ισχύ γνωματεύσεις, ακόμα κι αν πρόκειται για εφ’ όρου ζωής κρίση,δεν αναγράφεται το απαιτούμενο από το επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο ποσοστό αναπηρίας.» 

Στην παράγραφο αυτή διευκρινίζεται πως επανέλεγχος απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που το εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας δεν αναγράφει το απαιτούμενο από το επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο ποσοστό αναπηρίας. Σε αυτές και μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται επανέλεγχος από το ΚΕ.Π.Α. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που αφορούν σε εφ' όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας, στο σώμα των οποίων αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας επανέλεγχος δεν απαιτείται.

 Αγγελόπουλος Βασίληςdikaiologitika