Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας Χίου καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Σωματείου την Κυριακή 11 Μαρτίου στις 11.30.

Τα θέματα της Συνέλευσης αφορούν: 
  • Ενημέρωση και απολογισμός δράσεων του συλλόγου για το έτος 2017.
  • Συζήτηση και προτάσεις.
  • Προγραμματισμός δράσεων του Σωματείου του έτους 2018.

Την ίδια ημέρα θα γίνουν νέες εγγραφές καθώς και πληρωμές συνδρομής 2018 και για τη σωστή λειτουργία του Συλλόγου είναι απαραίτητη η παρουσία όλων των μελών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Μαρτίου και ώρα 11:30.