Ποσοστό 60% των ατόμων με σοβαρή αναπηρία, μεταξύ 25-29 ετών, είναι άνεργοι, ενώ συνολικά ο δείκτης ανεργίας των σοβαρά αναπήρων αγγίζει το 39%.

Τα στοιχεία καταγράφονται στην έκθεση του Παρατηρητηρίου θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.με.Α. με τίτλο «Παρίες» της Εργασίας τα άτομα με αναπηρία.

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, στον πληθυσμό των ατόμων με σοβαρή αναπηρία, 83,7% των νέων 20-24 ετών, 72% 25-29 ετών και 55% των ατόμων 30-34 ετών δεν έχουν εργασιακή εμπειρία.

Οι γυναίκες με αναπηρία σε σχέση με εκείνες χωρίς αναπηρία, βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση, υπολειπόμενες στον δείκτη απασχόλησης κατά 25,3 μονάδες.

Συνολικά σε αυτόν το δείκτη ατόμων με αναπηρία και χωρίς αναπηρία καταγράφεται μεγάλη διαφορά στις κατεξοχήν παραγωγικές ηλικίες, από 25-54 ετών, με τη μέγιστη τιμή 43,8 μονάδες να σημειώνεται στις ηλικίες 35-39 ετών.

Ο δείκτης ανεργίας λαμβάνει τη μέγιστη τιμή στους νέους 25-29 ετών με σοβαρή αναπηρία, όπου υπολογίστηκε σε 58,2% έναντι 40,9% στα άτομα χωρίς αναπηρία.

Επίσης, όπως καταγράφεται στην έρευνα, τα άτομα με αναπηρία που έχουν ενταχθεί σε εργασιακό πεδίο αντιμετωπίζονται εχθρικά, καθώς 84% αναφέρουν ότι δεν τους έχουν παρασχεθεί οι αναγκαίες για την αναπηρία τους προσαρμογές.

Όπως αναφέρει η Ε.Σ.Α.με.Α., σε σχέση με τα παραπάνω στοιχεία, έρχεται να επιβεβαιωθεί πλήρως η πάγια θέση της για την άμεση αναγκαιότητα εκπόνησης και εφαρμογής από την πολιτεία μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την απασχόληση και την εργασία των ΑΜΕΑ και ειδικότερα των νέων. ΑΠΕ-ΜΠΕ.