Τα πλήρη αποτελέσματα από την κλινική μελέτη EXPAND Φάσης III για την χορηγούμενη από του στόματος, άπαξ ημερησίως σιπονιμόδη (BAF312) στη Δευτεροπαθώς Προϊούσα Πολλαπλή Σκλήρυνση (SPMS) δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet.

Από τα πιλοτικά αποτελέσματα σημειώνεται σημαντική μείωση του κινδύνου 3μηνης (πρωτεύον καταληκτικό σημείο) και 3μηνης επιβεβαιωμένης εξέλιξης της αναπηρίας με τη χορήγηση της σιπονιμόδης, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο και ευνοϊκές εκβάσεις σε άλλες σχετικές μετρήσεις για την ενεργότητα της ΠΣ.

Εάν εγκριθεί, η σιπονιμόδη θα είναι η πρώτη τροποποιητική της νόσου θεραπεία που καθυστερεί την εξέλιξη της αναπηρίας στους ασθενείς με τυπική SPMS, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είχαν μεταπέσει σε μη υποτροπιάζον στάδιο και υψηλό επίπεδο αναπηρίας.

Η SPMS είναι μια μορφή της ΠΣ που οδηγεί σε προοδευτική, μη αναστρέψιμη αναπηρία, η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι ανεξάρτητη από τις υποτροπές. 

Η μετάβαση των ασθενών στην SPMS γίνεται έπειτα από μια αρχική φάση Υποτροπιάζουσας-Διαλείπουσας ΠΣ (RRMS), η οποία είναι ο τύπος ΠΣ που διαγιγνώσκεται πιο συχνά. Υπάρχει σημαντική, μη ικανοποιούμενη ιατρική ανάγκη για νέες θεραπείες που είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές για τους ασθενείς με SPMS.

«Τα πλήρη αποτελέσματα της μελέτης EXPAND που δημοσιεύτηκαν σήμερα δείχνουν ότι η σιπονιμόδη μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη της αναπηρίας στους ασθενείς με τυπική εγκατεστημένη SPMS, όπου οι υπόλοιπες θεραπευτικές προσεγγίσεις που έχουν δοκιμαστεί μέχρι στιγμής έχουν αποτύχει. Τα δεδομένα αυτά γίνονται ακόμη πιο εντυπωσιακά εάν αναλογιστούμε ότι οι περισσότεροι ασθενείς είχαν ήδη προχωρημένη αναπηρία όταν ξεκίνησαν τη θεραπεία στην EXPAND» δήλωσε ο Ludwig Kappos, καθηγητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βασιλείας και κύριος ερευνητής της EXPAND.

Η σιπονιμόδη είναι ένας από του στόματος εκλεκτικός τροποποιητής των υποτύπων ένα και πέντε (S1P1 και S1P5) του υποδοχέα της φωσφορικής σφιγγοσίνης-1 (S1P). Τα πλήρη δεδομένα από την EXPAND δείχνουν ότι η σιπονιμόδη μείωσε τον κίνδυνο εξέλιξης της αναπηρίας με τρίμηνη επιβεβαίωση κατά το στατιστικά σημαντικό ποσοστό του 21% έναντι του εικονικού φαρμάκου (p=0,013· πρωτεύον καταληκτικό σημείο)· με σταθερή αποτελεσματικότητα σε πολλές προκαθορισμένες υποομάδες. Άλλα κλινικά σημαντικά δεδομένα από τα καταληκτικά σημεία της μελέτης δείχνουν ότι η σιπονιμόδη, εν συγκρίσει με το εικονικό φάρμακο:


  • Μείωσε τον κίνδυνο εξέλιξης της αναπηρίας με εξάμηνη επιβεβαίωση κατά 26% (p=0,0058)
  • Επιβράδυνε το ποσοστό απώλειας εγκεφαλικού όγκου κατά 23% (σχετική διαφορά· μέση στους 12 και 14 μήνες, p=0,0002)
  • Περιόρισε την αύξηση του όγκου αλλοιώσεων T2 κατά 80% (μέση τιμή στους 12 και 24 μήνες, p<0,0001)
  • Μείωσε το ετησιοποιημένο ποσοστό υποτροπών (ARR) κατά 55% (p<0,0001)
  • Δεν ανέδειξε σημαντική διαφορά στη χρονομετρημένη δοκιμασία βάδισης απόστασης 25 ποδιών και στην Κλίμακα βάδισης για την ΠΣ
  • Επέδειξε προφίλ ασφάλειας που ήταν συνολικά ομοιογενές συμπεριλαμβανομένων των γνωστών επιδράσεων από την τροποποίηση του S1P1 υποδοχέα.


«Η Novartis δεσμεύεται για την προαγωγή της έρευνας για την ΠΣ και την πρωτοπορία σε λύσεις για τους ανθρώπους που πάσχουν από SPMS – μια περίπλοκη, εξουθενωτική νόσο. Τα πιλοτικά δεδομένα από την EXPAND παρέχουν τόσο στους ασθενείς όσο και στην ιατρική κοινότητα την ελπίδα ότι μια πολύ απαραίτητη, ασφαλής και αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή βρίσκεται στον ορίζοντα για την SPMS, για την οποία οι θεραπευτικές επιλογές είναι λιγοστές. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές για να διαθέσουμε τη σιπονιμόδη σε αυτούς τους ασθενείς το συντομότερο δυνατό» δήλωσε ο Danny Bar-Zohar, Global Head, Neuroscience Development της Novartis.

Η Novartis σχεδιάζει να καταθέσει φάκελο για τη ρυθμιστική έγκριση της σιπονιμόδης για την SPMS στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) στις αρχές του 2018. Η Novartis έχει ξεκινήσει διαδικασία επιστημονικής γνωμοδότησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και ανάλογα με την έκβασή της, σχεδιάζει να καταθέσει φάκελο το τρίτο τρίμηνο του 2018. Τα αποτελέσματα της EXPAND έχουν παρουσιαστεί προηγουμένως σε επιστημονικά συνέδρια.

Πηγή: virus.com.gr