Οι μισές γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας (MS) που διακόπτουν τη θεραπεία με Gilenya ( fingolimod ) όταν προγραμματίζουν να μείνουν έγκυες, θα υποστούν υποτροπή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Επίσης υποτροπές είχαν κατά τους πρώτους έξι μήνες μετά τον τοκετό σε ένα τέταρτο των γυναικών που διέκοψαν τη Gilenya πριν ή μετά την εγκυμοσύνη.

Η έρευνα, « δραστηριότητα της νόσου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μετά την διακοπή της φινγκολιμόδη, λόγω προγραμματισμένης  εγκυμοσύνης σε γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας » παρουσιάστηκε στο  34 ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Θεραπεία και την Έρευνα στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ECTRIMS) , η οποία έλαβε χώρα στις 10 - 12 Οκτωβρίου, στο Βερολίνο.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από τον Spalmai Hemat, από το  νοσοκομείο St. Joseph στο Πανεπιστήμιο Ruhr του Bochum  στη Γερμανία.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η συχνότητα επιδείνωσης των συμπτωμάτων (υποτροπές) σε ασθενείς με ΣΚΠ μειώνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δημιουργώντας ένα είδος φυσικής προστασίας. «Στις έγκυες γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας, η ασθένεια μειώνεται σημαντικά, ειδικά στο τρίτο τρίμηνο», δήλωσε ο Hemat στην παρουσίαση.

Ωστόσο, οι γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας, οι οποίες σταματούν τη θεραπεία με Gilenya της Novartis και σχεδιάζουν να μείνουν έγκυες, έχουν έναν άγνωστο κίνδυνο για υποτροπή ή αναπηρία, αν και έχουν περιγραφεί σοβαρά αποτελέσματα της νόσου.

Με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του κενού, μια ομάδα από τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Αυστρία, την Ιταλία και το Βέλγιο συνέκρινε το ποσοστό υποτροπής, τον κίνδυνο αναπηρίας και τα αποτελέσματα της εγκυμοσύνης σε γυναίκες που σταμάτησαν τη θεραπεία με Gilenya είτε πριν (ομάδα Α)  είτε μετά (ομάδα Β).

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την πορεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας και την εγκυμοσύνη, τις υποτροπές, την αναπηρία και τα αποτελέσματα από το γερμανικό μητρώο κύησης και εγκυμοσύνης (σε 140 ασθενείς) και από έξι διεθνείς συνεργάτες (σε 16 ασθενείς) έως τον Σεπτέμβριο του 2017.

Η ανάλυση αποκάλυψε ότι 46 γυναίκες στην ομάδα Α που σταμάτησαν τη Gilenya 295 ημέρες (εύρος 61-312 ημερών) πριν από την τελευταία εμμηνορροϊκή περίοδο (LMP). Στην ομάδα Β, 110 γυναίκες είχαν διάμεση έκθεση Gilenya 35,4 ημερών (εύρος 1-123 ημέρες) μετά την LMP τους.

Το (21,7%) στην ομάδα Α υπέστησαν υποτροπή μεταξύ της διακοπής της Gilenya και της εγκυμοσύνης. Η ομάδα Α παρουσίασε επίσης υψηλότερο ποσοστό με υποτροπές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σύμφωνα με τον Hemat, "μέχρι και το 50% των γυναικών που λαμβάνουν Gilenya πριν ή μέχρι την εγκυμοσύνη θα παρουσιάσουν υποτροπή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης".

Πρόσθεσε επίσης ότι «οι γυναίκες που σταμάτησαν τη Gilenya για περισσότερο από 2 μήνες, βιώνουν περισσότερες υποτροπές πριν από την εγκυμοσύνη και κατά την έναρξη της εγκυμοσύνης ».

Η βαθμολογία της εκτεταμένης κλίμακας της κατάστασης αναπηρίας (EDSS) παρέμεινε σταθερή και δεν έδειξε μόνιμη αναπηρία στους περισσότερους ασθενείς, αν και μία γυναίκα στην ομάδα Α (5,13%) και εννέα στην ομάδα Β (7,69%) παρουσίασε σημαντική επιδείνωση δύο ή περισσότερων σημείων EDSS έξι μήνες μετά τον τοκετό. (Όσο μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία EDSS, τόσο χειρότερο είναι το επίπεδο αναπηρίας του ασθενούς.)

"Η μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών δεν θα αντιμετωπίσει μόνιμη αναπηρία", δήλωσε ο Hemat, "αλλά μέχρι 10-20% θα υποφέρουν από σοβαρή επιδείνωση του EDSS 6 μήνες μετά τον τοκετό".

Οι 31 ασθενείς που επανέφεραν τη θεραπεία με Gilenya κατά τη διάρκεια των πρώτων 30 ημερών μετά τον τοκετό, παρουσίασαν ασήμαντη μείωση του κινδύνου υποτροπής τους πρώτους έξι μήνες.

Ο μόνος σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για υποτροπές μετά τον τοκετό ήταν υποτροπές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Συνολικά, η ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, παρά τη φυσική προστασία της εγκυμοσύνης, μέχρι το ήμισυ των γυναικών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με Gilenya πριν ή μέχρι την εγκυμοσύνη θα υποστούν μια υποτροπή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Σύμφωνα με τον Hemat, "χρειάζονται περισσότερα δεδομένα για να διερευνηθεί αν είναι πολύ νωρίς (πρώτες 14 ημέρες) θεραπεία μετά τον τοκετό με Gilenya μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο υποτροπής μετά τον τοκετό".

Αξιοσημείωτο είναι ότι τέσσερις από τους συγγραφείς της μελέτης έλαβαν χρηματικά ποσά από την Novartis.


Πηγή: multiplesclerosisnewstoday.com