Η ημικρανία εμφανίζεται στο ένα τρίτο των ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) και είναι πιο συχνή στους Αμερικανούς και τους Αφρικανούς ασθενείς, σύμφωνα με μια μελέτη επισκόπησης.

Τα δεδομένα υποστηρίζουν προηγούμενα ευρήματα που υποδηλώνουν ότι αυτή η εξουθενωτική κατάσταση είναι πιο συχνή σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας παρά στον γενικό πληθυσμό. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα, ωστόσο, για την καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ σκλήρυνσης κατά πλάκας και ημικρανίας.

Η μελέτη επισκόπησης, « Ο επιπολασμός της ημικρανίας στη σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ): Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση », δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Clinical Neuroscience.

Η ημικρανία είναι μια κοινή, χρόνια εξουθενωτική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από έντονο πόνο ή αίσθημα παλμού, συνήθως στη μία πλευρά του κεφαλιού, που μπορεί να συνοδεύεται από ναυτία, έμετο και ακραία ευαισθησία στο φως και τον ήχο. Οι επιθέσεις μπορούν να διαρκέσουν για ώρες έως μέρες και να επηρεάσουν τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Οι ημικρανίες έχουν εκτιμηθεί ότι είναι δύο έως τρεις φορές πιο συχνές σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας από ό, τι στον γενικό πληθυσμό. Συγκεκριμένα, τόσο η ημικρανία όσο και η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι πιο συχνές στις νεαρές γυναίκες.

Ενώ προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι η ημικρανία μπορεί να προηγείται της σκλήρυνσης κατά πλάκας, αυξάνοντας την έρευνα δείχνοντας μια σχέση μεταξύ της ημικρανίας στη σκλήρυνση κατά πλάκας και της θεραπείας με ιντερφερόνη-βήτα (όπως  AvonexRebif και  Betaseron ), καθώς βρέθηκε να επιδεινώνει ή να προκαλεί πονοκεφάλους, συμπεριλαμβανομένων των ημικρανιών, σε αυτούς τους ασθενείς.
Ωστόσο, οι βασικοί μηχανισμοί μιας πιθανής συσχέτισης μεταξύ ΣΚΠ και ημικρανιών παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ασαφείς.

Ερευνητές από το Ιράν ξεκίνησαν να εκτιμήσουν, για πρώτη φορά, τη γενική συχνότητα της ημικρανίας σε άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας αναλύοντας συστηματικά πλήρεις μελέτες και περιλήψεις συνεδρίων που αναφέρουν τον επιπολασμό σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών έως τον Δεκέμβριο του 2019.

Από συνολικά, 11 πλήρεις μελέτες και 12 περιλήψεις συνεδρίων, που κάλυψαν συνολικά 11.372 ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, συμπεριλήφθηκαν στη μετα-ανάλυση. Επτά μελέτες αφορούσαν ασθενείς στην Ευρώπη, επτά άλλες ήταν από χώρες της Ασίας, έξι αναφέρθηκαν σε δεδομένα στην Αμερική, δύο σε Αφρικανικές χώρες και μία στην Αυστραλία.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ημικρανία εμφανίστηκε σε 2.627 (23,1%) αυτών των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας, με μελέτες να αναφέρουν συχνότητα που κυμαίνεται από 2% έως 67%.

Η συγκεντρωτική συχνότητα ημικρανιών σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας ήταν 31%, η οποία ήταν υψηλότερη από τον εκτιμώμενο επιπολασμό του 12%  στον γενικό πληθυσμό.

Επιπλέον, η συχνότητα της ημικρανίας ήταν σημαντικά διαφορετική μεταξύ των ηπείρων, αναφερόμενη συχνότερα στους ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας που ζουν σε χώρες της Αμερικής (43%) και της Αφρικής (43%) και λιγότερο συχνές σε αυτές στην Ασία (24%) και στην Ευρώπη (25%).

Προηγούμενες μελέτες έδειξαν επίσης ότι η γενική επικράτηση της ημικρανίας διαφέρει επίσης μεταξύ χωρών και κοινωνιών, σημείωσε η ομάδα.

«Τα αποτελέσματα αυτής της συστηματικής επισκόπησης δείχνουν ότι ο επιπολασμός της ημικρανίας σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας είναι 31%, ενώ ο επιπολασμός διαφέρει σημαντικά μεταξύ κατοίκων διαφορετικών ηπείρων», έγραψαν οι ερευνητές.

Η ομάδα τόνισε ότι η έλλειψη δεδομένων εμπόδισε την αξιολόγηση της συχνότητας με βάση τον τύπο της ημικρανίας και τον τύπο της θεραπείας στη σκλήρυνση κατά πλάκας.


Πηγή: multiplesclerosisnewstoday.com