Ενας υπολογιστής υπόσχεται βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ανθρώπους που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας.
Αλληλεπιδρά με τον εγκέφαλο με τη βοήθεια κάσκας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να επικοινωνήσουν.
Το πρώτο φορητό σύστημα επικοινωνίας δημιουργήθηκε από Ιταλούς επιστήμονες στο Fondazione Santa Lucia Irccs στη Ρώμη, για να ερμηνεύει τα σήματα του εγκεφάλου των ασθενών και να τα μετατρέπει σε λέξεις και πράξεις.

Το Brindisys, όπως ονομάζεται το σύστημα, μπορεί για παράδειγμα να ανάβει και να σβήνει το φως, να ανοίγει την πόρτα, να διαμορφώνει λέξεις και φράσεις μόνο με τη δύναμη της σκέψης του ασθενούς.
Σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα, πιο περίπλοκα και πιο ογκώδη, το Brindisys είναι πιο εύχρηστο και προπαντός επιτρέπει στους ασθενείς που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο της νόσου να επικοινωνούν.
Το σύστημα αποτελείται από μία κάσκα, την οποία φορά ο ασθενής. Μέσω ηλεκτροδίων διαβιβάζει τα ηλεκτρικά σήματα του εγκεφάλου στη συσκευή, η οποία τα μεταφράζει σε εντολές, όπως η ηχητική αναπαραγωγή μιας φράσης.
Η μετατροπή της σκέψης σε πράξη γίνεται μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα. Η δοκιμή σε ασθενείς διαφόρων σταδίων σκλήρυνσης κατά πλάκας έχει ήδη ξεκινήσει, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα και να λυθούν άμεσα.

Πηγή: www.gmss.gr