Δύο από τα πλέον γνωστά νευροψυχικά νοσήματα εμφανίζονται όλο και τακτικότερα, υπό συνθήκες έντονου στρες. Η σκλήρυνση κατά πλάκας -μια από τις πλέον γνώστες νευρολογικές παθήσεις του βορείου ημισφαιρίου - σε συνδυασμό με την κατάθλιψη.
Έτσι, τα τυπικά συμπτώματα της σκλήρυνσης, (όπως είναι κινητικές διαταραχές σε συνδυασμό με αταξία, βλάβες της όρασης
και της αισθητικότητας), συνοδεύονται τακτικά πλέον από αίσθημα απελπισίας, απώλεια χαράς, αϋπνία και συναισθηματικές διαταραχές που αποτελούν στοιχεία της κατάθλιψης. Το έντονο στρες αποτελεί βασικό παράγοντα στα δύο νοσήματα, δημιουργώντας δυσλειτουργίες στον εγκέφαλο, κυρίως σε άτομα με γονιδιακή προδιάθεση.
Στη μοντέρνα διάγνωση και θεραπεία της κατάθλιψης και της σκλήρυνσης κατά πλάκας, υπάρχουν δύο βασικά όπλα τόσο για την διάγνωση, όσο και για τη ρύθμιση της θεραπείας:

1) Το παραδοσιακό εγκεφαλογράφημα.
Η εξέταση αυτή μετρά τα δυναμικά μεταξύ των διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου και μας βοηθά να κατανοήσουμε τη λειτουργική επικοινωνία των διαφόρων εγκεφαλικών κέντρων. Συγκεντρώνοντας αυτές τις εγκεφαλικές καταγραφές έχουμε μία πλήρη χαρτογράφηση του εγκεφάλου, η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό τυχόν δυσλειτουργιών, πριν καν εκδηλωθούν.

2) Σπινθηρογραφική αξονική τομογραφία του εγκεφάλου (spect).
H μέθοδος αυτή μετρά την κατά τόπους λειτουργικότητα και αιμάτωση του εγκεφάλου.
Mέσω του spect γίνεται μία ποσοτική εκτίμηση της μεταβολικής ικανότητας των διαφόρων
εγκεφαλικών κέντρων, η οποία επιτρέπει την πρόγνωση της έντασης των
συμπτωμάτων στην πορεία της ασθένειας. Ανάλογα με το πώς μεταβολίζουν τα κύτταρα θετικά, βλέπουμε σε χρωματική αναπαράσταση, τη μελλοντική τους
εξέλιξη. Οι δύο αυτές μέθοδοι, σε συνδυασμό πάντοτε με την εμπειρία του νευρολόγου, μπορούν να αποτελέσουν το "δακτυλικό αποτύπωμα" του εγκεφάλου. Ένα «αποτύπωμα» τόσο ακριβές, ώστε να καθιστά δυνατή και την έρευνα της κληρονομικότητας.

Οι δύο διαγνωστικές αυτές μέθοδοι, με τη χαρακτηριστική ακρίβεια και πληθώρα των στοιχείων που προσφέρουν, δημιουργούν και την προϋπόθεση για ένα μεγάλο θεραπευτικό βήμα. Tον μαγνητο-ερεθιστή (Διακρανικός μαγνητικός ερεθισμός-TMS).
Πρόκειται για μία ειδική συσκευή, μέσω της οποίας, χωρίς την παραμικρή επαφή, δημιουργούμε μία συνεχή εναλλαγή των έξω-κρανιακών και ενδοκρανιακών μαγνητικών πεδίων (συνεχής μαγνητικός ερεθισμός του εγκεφάλου), με τεράστιο θεραπευτικό όφελος για τα δυσλειτουργικά αυτεγκεφαλικά κέντρα που προκαλούν τις διαταραχές. Είναι μία εντελώς αναίμακτη, ανώδυνη και ακίνδυνη μέθοδος, που άρχισε πλέον να
εφαρμόζεται παγκοσμίως. Η θεραπεία αυτή κερδίζει συνεχώς οπαδούς, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι είναι ανώδυνη και ακίνδυνη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νεαρά άτομα, παιδιά, καθώς και σε υπερήλικες.

aboutsclerosis.blogspot.gr